Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
YL.HEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-2 4,00 0,00 0,00 6,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilerin, danışman öğretim üyesinin çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, beceri ve deneyimlerinin aktarılmasını, bilimsel etik ve çalışma disiplininin benimsetilmesini, hemşirelik alanına ilişkin sorunların çözümüne yönelik belirlenen konu doğrultusunda literatürü incelemesini ve planlama yapmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Öğrencinin danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular hakkında literatür incelemesi ve tartışması yapmak
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Üniversite kütüphanesi tarafından taranan tüm veri tabanları ve bunun dışında ulaşılabilen diğer veri tabanları, dergiler, kanıta dayalı rehberler.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Makale incelemesi ve tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Yasemin Tokem
Dersin Verilişi : Sunum, tartışma, soru-cevap, literatür tarama, bireysel öğrenme

  • 1 Çalıştığı alandaki bilgiyi derinlemesine inceleme<br />
  • 2 Alanına özgü bilimsel makaleleri tartışabilme ve yorumlayabilme<br />
  • 3 Elde ettiği bilgileri çalıştığı alana aktarabilme
  • 4 Hemşirelik bilimine ilişkin uzmanlık tezi konusunu tanımlayabilme
  • 5 Belirlenen soruna yönelik tez planını oluşturabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Çalıştığı alanda danışmanı ile belirlediği konu
*Sunum, tartışma, soru-cevap, literatür tarama, bireysel öğrenme
2.Hafta *Çalıştığı alanda danışmanı ile belirlediği konu
*Sunum, tartışma, soru-cevap, literatür tarama, bireysel öğrenme
3.Hafta *Çalıştığı alanda danışmanı ile belirlediği konu
*Sunum, tartışma, soru-cevap, literatür tarama, bireysel öğrenme
4.Hafta *Çalıştığı alanda danışmanı ile belirlediği konu
*Sunum, tartışma, soru-cevap, literatür tarama, bireysel öğrenme
5.Hafta *Çalıştığı alanda danışmanı ile belirlediği konu
*Sunum, tartışma, soru-cevap, literatür tarama, bireysel öğrenme
6.Hafta *Çalıştığı alanda danışmanı ile belirlediği konu
*Sunum, tartışma, soru-cevap, literatür tarama, bireysel öğrenme
7.Hafta *Çalıştığı alanda danışmanı ile belirlediği konu
*Sunum, tartışma, soru-cevap, literatür tarama, bireysel öğrenme
8.Hafta *Çalıştığı alanda danışmanı ile belirlediği konu
*Sunum, tartışma, soru-cevap, literatür tarama, bireysel öğrenme
9.Hafta *Çalıştığı alanda danışmanı ile belirlediği konu
*Sunum, tartışma, soru-cevap, literatür tarama, bireysel öğrenme
10.Hafta *Çalıştığı alanda danışmanı ile belirlediği konu
*Sunum, tartışma, soru-cevap, literatür tarama, bireysel öğrenme
11.Hafta *Çalıştığı alanda danışmanı ile belirlediği konu
*Sunum, tartışma, soru-cevap, literatür tarama, bireysel öğrenme
12.Hafta *Çalıştığı alanda danışmanı ile belirlediği konu
*Sunum, tartışma, soru-cevap, literatür tarama, bireysel öğrenme
13.Hafta *Çalıştığı alanda danışmanı ile belirlediği konu
*Sunum, tartışma, soru-cevap, literatür tarama, bireysel öğrenme
14.Hafta *Çalıştığı alanda danışmanı ile belirlediği konu
*Sunum, tartışma, soru-cevap, literatür tarama, bireysel öğrenme
15.Hafta *Çalıştığı alanda danışmanı ile belirlediği konu
*Sunum, tartışma, soru-cevap, literatür tarama, bireysel öğrenme


Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Ödev 1 10,00 10,00
Derse Katılım 15 2,00 30,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 15 2,00 30,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 15 2,00 30,00
Toplam : 100,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00