Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ME122 STATİK 2,00 2,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı mühendislik öğrencilerine 1. klasik mekaniğin temel prensiplerini mantıksal olarak kullanarak statik problemlerini analiz etme ve çözme 2. mekanik problemlerinin çözümünde vektör işlemlerini kullanma 3. basit mühendislik uygulamalarını kullanarak tümevarımsal öğrenme sürecini geliştirme 4. matematik ve fen bilgilerini teknik problemlerin çözümüne uygulama yeteneklerini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği : Katı cisimler mekaniğine giriş, Eşdeğer kuvvet sistemleri: Moment, bileşke ve kuvvet çifti kavramları, Denge: Serbest cisim diyagramı, denge denklemleri, İç kuvvetler, Yapısal analiz: kafesler, kirişler, çerçeveler, Ağırlık merkezi ve atalet momenti.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Ders kitabı: Engineering Mechanics: Statics, 12e, R.C. Hibbeler, 2010, Prentice Hall. Kaynaklar: Vector Mechanics for Engineers: Statics, 8e, F. P. Beer, E. R. Johnston and E. R. Eisenberg, 2007, McGraw-Hill. Statics, 7e, Meraim J.L. and Kraige L.G, 2011, Wiley
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Ders, teorik konu anlatımı ardından pekiştirme sorularının çözülmesi şeklinde işlenecektir. Uygulamaya dönük örnekler ve tartışmalar ile öğrencinin derse ilgisi ve katılımı sağlanacaktır. Görsellerden yararlanılacaktır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : .
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Buket Okutan Baba
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : .
Dersin Verilişi : Yüz yüze

 • 1 Kuvvet ve momentin vektörel olarak gösterimini anlamak
 • 2 Aynı düzlemi paylaşan, yayılı, paralel ve genel üç boyutlu kuvvet sistemlerini anlayabilme yeteneği kazandırmak.
 • 3 Rijid cismi çevresinden ayırıp serbest cisim diyagramını çizebilme yeteneği kazandırmak.
 • 4 Denge denklemlerini kullanarak bilinmeyen kuvvet ve momentleri hesaplayabilme yeteneği kazandırmak.
 • 5 Kiriş sistemlerinde iç kuvvetleri hesaplayabilme yeteneği kazandırmak.
 • 6 Kesme kuvveti ve eğilme momenti diyagramlarını çizme yeteneği kazandırmak.
 • 7 Rijid bir cisim için ağırlık merkezini hesaplayabilme yeteneği kazandırmak.
 • 8 Atalet momentleri hesaplayabilme yeteneğini kazandırmak.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Mekaniğin tanımı. Temel kavramlar ve ilkeler. Skaler ve Vektörel Büyüklükler, İki ve Üç Boyutlu Vektör Sistemleri
2.Hafta *Düzlemsel kuvvetler, kuvvetlerin bileşkesi ve bir kuvvetin bileşenlerine ayrılması
3.Hafta *Uzaysal kuvvetler.
4.Hafta *Parçacık dengesi
5.Hafta *Bir kuvvetin momenti, kuvvet çifti
6.Hafta *Eşdeğer kuvvet sistemleri
7.Hafta *Ara Sınav
8.Hafta *Katı cisimlerin iki boyutta dengesi, serbest cisim diyagramları
9.Hafta *Katı cisimlerin üç boyutta dengesi, serbest cisim diyagramları
10.Hafta *Kafes sistemler, kafesin tanımı ve analizi
11.Hafta *Çerçeveler, çerçevelerin analizi
12.Hafta *Ara Sınav
13.Hafta *Makineler
14.Hafta *Makineler ve Ağırlık merkezi

 • 1 Midterms : 25,000
 • 3 Quizzes : 15,000
 • 4 Final : 50,000
 • 5 Ev Ödevi : 10,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 2 2,00 4,00
Kısa Sınav 2 1,00 2,00
Proje 1 6,00 6,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 7 2,00 14,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 10 2,00 20,00
Ara Sınav Hazırlık 2 10,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Quiz Hazırlık 2 1,00 2,00
Toplam : 109,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00