Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
YL-HEM104 SAĞLIK BİLİMLERİNDE NİTEL ARAŞTIRMA 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencinin, nitel araştırma yöntemleri, etik ve ilkeleri konusunda bilgi, beceri ve deneyim kazanmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Bu derste, nitel araştırmanın planlanması, örneklem seçimi, veri toplama araçları, veri toplama yöntemleri, veri analizi, nitel araştırma yazımı konuları yer almaktadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1.Yıldırım A, Şimşek H. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara, Ekim 2006.<br />2.Kümbetoğlu B. Sosyolojide ve Antropolojide Niteliksel Yöntem ve Araştırma. İnceleme-Araştırma. İstanbul, Kasım 2 005<br />3.Speziale HS, Streubert HJ, Carpenter DR. Qualitative Research in Nursing: Advancing the Humanistic Imperative Lippincott Williams & Wilkins, 2011<br />4.Holloway I, Wheeler S. Qualitative Research in Nursing and Healthcare, 3rd Edition<br />Wiley-Blackwell, 2010. <br />5.Sim, J., 1998. Collecting and analysing qualitative data: Issues raised by the focus group. Journal of Advanced Nursing 28, 345–352.<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, makale tartışması
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Hatice Yıldırım Sarı
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : ...
Dersin Verilişi : Teorik anlatım, literatür tarama, interaktif

  • 1 1. Nitel araştırma yöntemini tanımlar
  • 2 2. Nitel araştırmada etik prensipleri açıklar
  • 3 3. Nitel araştırmada örneklem yöntemini açıklar
  • 4 4. Nitel araştırmada veri toplama yöntemlerini açıklar
  • 5 5. Nitel araştırmada veri analiz yöntemlerini açıklar
  • 6 6. Nitel araştırmanın yazımını açıklar

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Nitel araştırma yöntemleri
2.Hafta *Nitel araştırma planlanması
3.Hafta *Nitel araştırmanın örnekleminin belirlenmesi
4.Hafta *Nitel araştırmanın örnekleminin belirlenmesi
5.Hafta *Veri toplama araçları
6.Hafta *Nitel araştırmalarda veri toplama yöntemleri
7.Hafta *Nitel araştırmalarda veri toplama yöntemleri
8.Hafta *ARA SINAV
9.Hafta *Nitel araştırmalarda istatiksel analiz
11.Hafta *Nitel araştırmalarda etik yaklaşımlar
12.Hafta *Nitel araştırmanın yazılması
13.Hafta *Nitel araştırmanın yazılması
14.Hafta *Nitel araştırmanın sunulması

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Toplam : 92,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00