Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
YL-HEM194 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI 2 0,00 4,00 0,00 2,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı, halk sağlığı hemşireliği alanında sağlık hizmetlerinin işleyiş ve yapısını öğrenme, sunulan sağlık hizmetlerini gözlemleme, halk sağlığı hemşireliği süreci doğrultusunda birey/aile ve topluma ilişkin tanılama yapabilme, risk faktörlerini belirleme ve azaltmaya yönelik girişimlerde bulunma deneyimi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği : Ders içeriği edinilen teorik bilgileri halk sağlığı hemşireliğinin uygulama alanlarında (ev, okul, huzurevi, aile ve toplum sağlığı merkezi) eğitim ortamı yönüyle etkin olarak kullanma, halk sağlığı hemşireliğinin tüm rol ve fonksiyonlarını kullanarak uygulama yapma, disiplinlerarası işbirliği yapabilme, ekibin etkin bir üyesi olabilme becerilerini kazanabilme konularından oluşur.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Gözlem yapılacak merkezler (okul, iş yeri ortamı, huzurevi, engelliler merkezi, aile sağlığı merkezi, toplum sağlığı merkezi vb.)
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Gözlem gezisi, görüşme,rapor yazma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Medine Yılmaz
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : yok
Dersin Verilişi : uygulama

  • 1 Teoride öğrenilen bilgilere dayanarak sağlık bakım sistemine ilişkin gözlem ve analiz yapabilme
  • 2 Halk Sağlığı Hemşireliğinin görev, yetki ve sorumluluklarını kavrayabilme
  • 3 Aile ve Toplum Sağlığı merkezlerinin hizmetlerini ve işleyişini öğrenebilme
  • 4 Birinci basamak sağlık hizmetlerinde halk sağlığı hemşireliğinin görev, yetki ve sorumluluklarını gözlemleyebilme
  • 5 Birey, aile ve toplum tanılaması yapabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Ev ziyaretleri

*Ev ziyaretleri

2.Hafta *Ev ziyaretleri
*Ev ziyaretleri
3.Hafta *Aile sağlığı vaka çalışmaları
*Aile sağlığı vaka çalışmaları
4.Hafta *Sağlık eğitimi programı planlama ve uygulama (bireysel-grup)
*Sağlık eğitimi programı planlama ve uygulama (bireysel-grup)
5.Hafta *Yetişkin sağlık eğitimi uygulaması
*Yetişkin sağlık eğitimi uygulaması
6.Hafta *Okul sağlık eğitimi uygulaması
*Okul sağlık eğitimi uygulaması
7.Hafta *Okul sağlığı vaka çalışmaları
*Okul sağlığı vaka çalışmaları
8.Hafta *Okul sağlığı tarama programı uygulamaları
*Okul sağlığı tarama programı uygulamaları
9.Hafta *Yaşlı sağlığı vaka çalışması
*Yaşlı sağlığı vaka çalışması
10.Hafta *Kadın sağlığı vaka çalışması
*Kadın sağlığı vaka çalışması
11.Hafta *Çocuk sağlığı vaka çalışması
*Çocuk sağlığı vaka çalışması
12.Hafta *Gözlem gezileri- huzurevi, çocuk esirgeme kurumu, engelliler merkezi
*Gözlem gezileri- huzurevi, çocuk esirgeme kurumu, engelliler merkezi
13.Hafta *Toplum sağlığı merkezi gözlem ziyareti
*Toplum sağlığı merkezi gözlem ziyareti
14.Hafta *Aile sağlığı merkezi gözlem ziyareti

*Aile sağlığı merkezi gözlem ziyareti

15.Hafta *FİNAL
*FİNAL

  • 1 Vize : 20,000
  • 2 Quiz : 20,000
  • 3 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 2,00 2,00
Uygulama / Pratik Sonrası Biresysel Çalışma 1 12,00 12,00
Ara Sınav Hazırlık 1 18,00 18,00
Final Sınavı Hazırlık 1 16,00 16,00
Seminer 2 40,00 80,00
Alan Çalışması 14 4,00 56,00
Toplam : 185,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00