Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
YL-HEM188 PSİKOSOSYAL HEMŞİRERLİK 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Fiziksel sağlık sorunu olan bireylerin yaşadıkları duygusal ve sosyal sorunların aşılabilmesi için psikolojik destek sağlama, hasta ve ailesine yardım sürecinde bütüncül olarak ele alma ve hastaların tedaviye uyumlarını arttırmada sosyal ve duygusal olarak destek sağlama konusunda bilgi ve beceri kazandırılması.
Dersin İçeriği : Psikososyal kuramlar, Bütüncül bakım, Kriz ve yönetimi, Sosyal ve duygusal destek, Damgalanma-yabancılaşma, Psikoeğitim Aile eğitimi.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Amerikan Psikiyatri Birliği (1995) Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı, Dördüncü Baskı (DSM-IV), Amerikan Psikiyatri Birliği, Washington DC, 1994’ te çeviren Köroğlu, E., Hekimler Yayın Birliği, Ankara Arkonaç O. (1999) Açıklamalı Psikiyatri Sözlüğü, Nobel Tıp Kitabevi Beck MC, Ruthy PR (1984). Mental Health Psychiatric Nursing Approach, A Holistic Life, The C.V., Mosby Company, Toronto. Coram, J. (2004). Contemporary Psychiatric-Mental Health Nursing, Ed: Kneisl, C.R., Wilson, H.S., Trigoboff, E., Chapter 35, First Edition, Pearson Prentice Hall, New Jersey Cüceloğlu, D. (1991). İnsan ve Davranışı Psikolojinin Temel Kavramları. Remzi Kitabevi, İstanbul Fortinash K.M. (1996). Psychiatric Mental Health Nursing. Mosby- Year Book, İnc. St.Louis. Güleç, G., Köroğlu, E., “Psikiyatri Temel Kitabı”, I.Cilt, Hekimler Yayın Birliği, 1997, Ankara. Keltner NL, Schwecke LH, Bostrom CM. (1995) Psychiatric Nursing, Second Edition, Mosby- Year Book, Inc. St.Lows Kneisl, C.R., Wilson, H.S., Trigoboff, E. (2004) Contemporary Psychiatric-Mental Health Nursing. 1st Edition, Pearson Prentice Hall, New Jersey Kum, E. (1996), “Psikiyatri Hemşireliği El Kitabı”, Vehbi Koç Vakfı Yayınları, No: 13, Birli Ofset Ltd. Şti., İstanbul Laben, J.K., Blum, J. (1997). Ed: Worley, K.N., Mental Health Nursing in the Community, Chapter 26, Mosby Company, St. Louis Öztürk, O. (1997). Ruh Sağlığı ve Bozuklukları, 7. Basım, Hekimler Yayın Birliği, Ankara
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Düz anlatım ve interaktif eğitim yöntemleri (soru-cevap, grup tartışmaları, beyin fırtınası, rol play, video izleme)
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Leyla Baysan Arabacı
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Doç. Dr. Leyla BAYSAN ARABACI
Dersin Verilişi : Teorik anlatım, vaka çalışması

 • 1 Psikososyal hemşirelik ile ilgili kavramları tanımlayabilme
 • 2 Hasta bireyin sosyal rolleri, değerlerini ve başetmelerini tanımlayabilme
 • 3 Hasta bakımında sosyal ve duygusal desteğin önemini kavrayabilme
 • 4 Hasta bakımında bütüncül bakımın önemini kavrayabilme
 • 5 Kültür ve hemşirelik kavramının ilişkisini kavrayabilme
 • 6 Damgalanma ve yabancılaşma kavramlarını tanımlayabilme
 • 7 Kriz değerlendirmesi yapma becerisi kazanabilme
 • 8 Psikoeğitim yapma becerisi kazanabilme
 • 9 Aile eğitimi yapma becerisi kazanabilme
 • 10 Fiziksel ve ruhsal sorunu olan bireye bütüncül bakım sunma becerisi kazanabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Psikososyal hemşireliğe giriş
*- Barkovizyon kullanımı
- Video ve CD materyallerinin kullanımı

2.Hafta *Sosyal Roller, Değerler ve Başetmeler -1
*- Barkovizyon kullanımı
- Video ve CD materyallerinin kullanımı

3.Hafta *Sosyal Roller, Değerler ve Başetmeler -2
*- Barkovizyon kullanımı
- Video ve CD materyallerinin kullanımı

4.Hafta *Hemşirelik Bakımında Sosyal ve Duygusal Destek
*- Barkovizyon kullanımı
- Video ve CD materyallerinin kullanımı

5.Hafta *Psikososyal Hemşirelik Bakımında Bütüncül Yaklaşım
*- Barkovizyon kullanımı
- Video ve CD materyallerinin kullanımı

6.Hafta *Psikososyal Hemşirelik Bakımında Transkültürel Yaklaşım
*- Barkovizyon kullanımı
- Video ve CD materyallerinin kullanımı

7.Hafta *Fiziksel Hastalıklarda Damgalama ve Yabancılaşma
*- Barkovizyon kullanımı
- Video ve CD materyallerinin kullanımı

8.Hafta *Ruhsal Hastalıklarda Damgalama ve Yabancılaşma
*- Barkovizyon kullanımı
- Video ve CD materyallerinin kullanımı

9.Hafta *Psikososyal Hemşirelik Bakımında Kriz ve Kriz Yönetimi
*- Barkovizyon kullanımı
- Video ve CD materyallerinin kullanımı

10.Hafta *Psikososyal Hemşirelik Bakımında Psikoeğitim
*- Barkovizyon kullanımı
- Video ve CD materyallerinin kullanımı

11.Hafta *Psikososyal Hemşirelik Bakımında Aile Eğitimi
*- Barkovizyon kullanımı
- Video ve CD materyallerinin kullanımı

12.Hafta *Psikososyal Hemşirelik Bakımı- Olgu sunumu
*- Barkovizyon kullanımı
- Video ve CD materyallerinin kullanımı

13.Hafta *Psikososyal Hemşirelik Bakımı- Olgu sunumu
*- Barkovizyon kullanımı
- Video ve CD materyallerinin kullanımı

14.Hafta *Seminer sunumu

 • 2 Ödev : 40,000
 • 3 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Ödev 4 2,00 8,00
Final 1 2,00 2,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 4 5,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 18,00 18,00
Seminer 3 2,00 6,00
Teorik Ders Anlatım 14 3,00 42,00
Toplam : 96,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00