Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
YL-HEM184 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI 2 0,00 4,00 0,00 2,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Ruh sağlığı ve hastalıklarına yönelik temel kavramları, temel ruhsal bozukluklarda hemşirelik bakımını bilimsel bir bakım süreci doğrultusunda ruh sağlığının korunması ve yükseltilmesi uygulamalarında kullanabilme becerisinin kazandırılması.
Dersin İçeriği : Ruh sağlığı hizmetlerinin yürütüldüğü alt uzmanlık alanlarında bir psikiyatri hemşiresinin sahip olması gereken becerilerin kazandırılması.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Carpenito-Moyet LJ. Hemşirelik Tanıları El Kitabı 13. Baskı (Çev.Erdemir F.) Nobel Tıp Kitabevleri Ltd.Şti.2012 Birol L. Hemşirelik Süreci. 5. Baskı.Etki Matbaacılık-Yayıncılık Ltd.Şti. İzmir, 2002. Kum N.(2000)Psikiyatri Hemşireliği El Kitabı, Vehbi Koç Vakfı Yayınları, İstanbul. Hoflin g C K, Leininger M M (2009), Hemşirelikte Ana Psikiyatrik Kavramlar, Çev: Aysel Kumral, Vehbi Koç Vakfı, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Düz anlatım ve interaktif eğitim yöntemleri (soru-cevap, grup tartışmaları, beyin fırtınası, rol play, video izleme)
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Leyla Baysan Arabacı
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Doç. Dr. Leyla BAYSAN ARABACI
Dersin Verilişi : -

  • 1 Çocuk, Adli, AMATEM, KLP ve TRSM’lerde ruh sağlığı bozuk bir bireyin problemlerini tanımlayabilme
  • 2 Çocuk, Adli, AMATEM, KLP ve TRSM’lerde ruh sağlığı bozuk bireyin problemlerine yönelik çözüm önerileri geliştirebilme
  • 3 Çocuk, Adli, AMATEM, KLP ve TRSM’lerde ruh sağlığı bozuk bireyin problemlerine yönelik geliştirilen çözüm alternatiflerini değerlendirebilme becerisi kazanabilme
  • 4 Çocuk, Adli, AMATEM, KLP ve TRSM’lerde ruh sağlığı bozuk bireye kanıt temelli bakım hizmeti sunma becerisi kazanabilme
  • 5 Çocuk, Adli, AMATEM, KLP ve TRSM’lerde ruh sağlığı bozuk bireye sunulan bakımın sonuçlarını değerlendirebilme becerisi kazanabilme
  • 6 Çocuk, Adli, AMATEM, KLP ve TRSM’lerde ruh sağlığı bozuk bireye sunulan bakımın sonuçlarını rapor edebilme ve kayıt etme becerisi kazanabilme
  • 7 Çocuk, Adli, AMATEM, KLP ve TRSM’lerde ekip içi iletişim ve etkileşim kurabilme becerisi kazanabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Uygulama alanlarının tanıtımı
*Çocuk Psikiyatrisi Kliniği
Psikiyatri Kliniği Adli servis
AMATEM,
KLP
TRSM
2.Hafta *Çocuk Psikiyatrisi Kliniği
Psikiyatri Kliniği Adli servis
AMATEM,
KLP
TRSM
*Çocuk Psikiyatrisi Kliniği
Psikiyatri Kliniği Adli servis
AMATEM,
KLP
TRSM
3.Hafta *Çocuk Psikiyatrisi Kliniği
Psikiyatri Kliniği Adli servis
AMATEM,
KLP
TRSM
*Çocuk Psikiyatrisi Kliniği
Psikiyatri Kliniği Adli servis
AMATEM,
KLP
TRSM
4.Hafta *Çocuk Psikiyatrisi Kliniği
Psikiyatri Kliniği Adli servis
AMATEM,
KLP
TRSM
*Çocuk Psikiyatrisi Kliniği
Psikiyatri Kliniği Adli servis
AMATEM,
KLP
TRSM
5.Hafta *Çocuk Psikiyatrisi Kliniği
Psikiyatri Kliniği Adli servis
AMATEM,
KLP
TRSM
*Çocuk Psikiyatrisi Kliniği
Psikiyatri Kliniği Adli servis
AMATEM,
KLP
TRSM
6.Hafta *Çocuk Psikiyatrisi Kliniği
Psikiyatri Kliniği Adli servis
AMATEM,
KLP
TRSM
*Çocuk Psikiyatrisi Kliniği
Psikiyatri Kliniği Adli servis
AMATEM,
KLP
TRSM
7.Hafta *Çocuk Psikiyatrisi Kliniği
Psikiyatri Kliniği Adli servis
AMATEM,
KLP
TRSM
*Çocuk Psikiyatrisi Kliniği
Psikiyatri Kliniği Adli servis
AMATEM,
KLP
TRSM
8.Hafta *Çocuk Psikiyatrisi Kliniği
Psikiyatri Kliniği Adli servis
AMATEM,
KLP
TRSM
*Çocuk Psikiyatrisi Kliniği
Psikiyatri Kliniği Adli servis
AMATEM,
KLP
TRSM
9.Hafta *Çocuk Psikiyatrisi Kliniği
Psikiyatri Kliniği Adli servis
AMATEM,
KLP
TRSM
*Çocuk Psikiyatrisi Kliniği
Psikiyatri Kliniği Adli servis
AMATEM,
KLP
TRSM
10.Hafta *Çocuk Psikiyatrisi Kliniği
Psikiyatri Kliniği Adli servis
AMATEM,
KLP
TRSM
*Çocuk Psikiyatrisi Kliniği
Psikiyatri Kliniği Adli servis
AMATEM,
KLP
TRSM
11.Hafta *Çocuk Psikiyatrisi Kliniği
Psikiyatri Kliniği Adli servis
AMATEM,
KLP
TRSM
*Çocuk Psikiyatrisi Kliniği
Psikiyatri Kliniği Adli servis
AMATEM,
KLP
TRSM
12.Hafta *Uygulamada çocuk, adli, AMATEM, KLP ve TRSM’lerde ruh sağlığı Psikiyatri hemşireliği süreci
*Uygulamada çocuk, adli, AMATEM, KLP ve TRSM’lerde ruh sağlığı Psikiyatri hemşireliği süreci
13.Hafta *Psikiyatri hemşireliği süreci
14.Hafta *Hemşirelik bakım planının sunumu

  • 3 Araştırma Sunumu : 40,000
  • 4 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Final 1 2,00 2,00
Uygulama / Pratik 1 28,00 28,00
Uygulama / Pratik Sonrası Biresysel Çalışma 2 14,00 28,00
Final Sınavı Hazırlık 1 30,00 30,00
Seminer 1 3,00 3,00
Diğer 4 12,00 48,00
Teorik Ders Anlatım 14 3,00 42,00
Vaka Çalışması 4 3,00 12,00
Toplam : 193,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00