Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
YL-HEM182 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 2 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Ruh sağlığının korunması ve yükseltilmesinde psikiyatri hemşiresinin hizmet verdiği alanlar ve bu alanlarda çalışan psikiyatri hemşirelerinin çalıştığı birimler, rol ve sorumlulukları ile sahip olması gereken bilgi ve beceriler konusunda bilgi kazandırılması.
Dersin İçeriği : Terapötik ortam oluşturma, Diğer ruhsal bozukluklar ve hemşirelik bakımı Psikiyatri hemşiresinin çalışma alanları Psikiyatri hemşiresinin çalışma alanlarındaki rol ve sorumlulukları, Psikiyatride etik ve yasal konular
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Amerikan Psikiyatri Birliği (1995) Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı, Dördüncü Baskı (DSM-IV), Amerikan Psikiyatri Birliği, Washington DC, 1994’ te çeviren Köroğlu, E., Hekimler Yayın Birliği, Ankara Arkonaç O. (1999) Açıklamalı Psikiyatri Sözlüğü, Nobel Tıp Kitabevi Beck MC, Ruthy PR (1984). Mental Health Psychiatric Nursing Approach, A Holistic Life, The C.V., Mosby Company, Toronto. Coram, J. (2004). Contemporary Psychiatric-Mental Health Nursing, Ed: Kneisl, C.R., Wilson, H.S., Trigoboff, E., Chapter 35, First Edition, Pearson Prentice Hall, New Jersey Cüceloğlu, D. (1991). İnsan ve Davranışı Psikolojinin Temel Kavramları. Remzi Kitabevi, İstanbul Fortinash K.M. (1996). Psychiatric Mental Health Nursing. Mosby- Year Book, İnc. St.Louis. Güleç, G., Köroğlu, E., “Psikiyatri Temel Kitabı”, I.Cilt, Hekimler Yayın Birliği, 1997, Ankara. Keltner NL, Schwecke LH, Bostrom CM. (1995) Psychiatric Nursing, Second Edition, Mosby- Year Book, Inc. St.Lows Kneisl, C.R., Wilson, H.S., Trigoboff, E. (2004) Contemporary Psychiatric-Mental Health Nursing. 1st Edition, Pearson Prentice Hall, New Jersey Kum, E. (1996), “Psikiyatri Hemşireliği El Kitabı”, Vehbi Koç Vakfı Yayınları, No: 13, Birli Ofset Ltd. Şti., İstanbul Laben, J.K., Blum, J. (1997). Ed: Worley, K.N., Mental Health Nursing in the Community, Chapter 26, Mosby Company, St. Louis Öztürk, O. (1997). Ruh Sağlığı ve Bozuklukları, 7. Basım, Hekimler Yayın Birliği, Ankara
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Düz anlatım ve interaktif eğitim yöntemleri (soru-cevap, grup tartışmaları, beyin fırtınası, rol play, video izleme)
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar :
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Leyla Baysan Arabacı
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları :   
Dersin Verilişi :   

  • 1 Ruhsal bozukluklarda ekip çalışması ve terapötik ortam oluşturma becerisi kazanabilme
  • 2 İkinci eksen ruhsal bozukluğu olan bir bireyin bakımında psikiyatri hemşiresinin rol ve sorumluluklarını tanımlama
  • 3 İkinci eksen ruhsal bozukluğu olan bireyin bakımını yürütebilme becerisi kazanma
  • 4 Psikiyatri hemşiresinin çalışma alanlarını tanımlayabilme
  • 5 Psikiyatri hemşiresinin çalıştığı alanlardaki rol ve sorumluluklarını tanımlayabilme
  • 6 Ruhsal bozukluğu olan bir bireyin bakımında karşılaşılabilecek olası etik ve yasal durumları tanımlayabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Tedavi edici ortam ve ekip çalışması
*- Barkovizyon kullanımı - Video ve CD materyallerinin kullanımı
2.Hafta *Kişilik bozuklukları- mental retardasyon ve hemşirelik bakımı
*- Barkovizyon kullanımı
- Video ve CD materyallerinin kullanımı

3.Hafta *Kriz ve krize müdahale ve hemşirelik bakımı
*- Barkovizyon kullanımı
- Video ve CD materyallerinin kullanımı

4.Hafta *Psikiyatride etik ve yasal sorumluluklar
*- Barkovizyon kullanımı
- Video ve CD materyallerinin kullanımı

5.Hafta *Klinik psikiyatri hemşireliği
*- Barkovizyon kullanımı
- Video ve CD materyallerinin kullanımı

6.Hafta *Konsültasyon liyezon psikiyatrisi hemşireliği
*- Barkovizyon kullanımı
- Video ve CD materyallerinin kullanımı

7.Hafta *Çocuk psikiyatrisi hemşireliği
*- Barkovizyon kullanımı
- Video ve CD materyallerinin kullanımı

8.Hafta *Adli psikiyatri hemşireliği
*- Barkovizyon kullanımı
- Video ve CD materyallerinin kullanımı

9.Hafta *Bağımlılık hemşireliği
*- Barkovizyon kullanımı
- Video ve CD materyallerinin kullanımı

10.Hafta *Toplum ruh sağlığı hemşireliği-1
*- Barkovizyon kullanımı
- Video ve CD materyallerinin kullanımı

11.Hafta *Acil psikiyatri hemşireliği
*- Barkovizyon kullanımı
- Video ve CD materyallerinin kullanımı

12.Hafta *Kültürlerarası psikiyatri hemşireliği
*- Barkovizyon kullanımı
- Video ve CD materyallerinin kullanımı

13.Hafta *Türkiye’de psikiyatri hemşireliği
*- Barkovizyon kullanımı
- Video ve CD materyallerinin kullanımı

14.Hafta *Seminer
15.Hafta *Final

  • 2 Ödev : 40,000
  • 3 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Ödev 4 4,00 16,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 4,00 56,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 4 8,00 32,00
Final Sınavı Hazırlık 2 14,00 28,00
Seminer 4 4,00 16,00
Bütünleme 1 2,00 2,00
Teorik Ders Anlatım 4 4,00 16,00
Toplam : 168,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00