Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
YL-HEM168 JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu ders jinekolojik onkoloji hemşireliğinin rol ve sorumluluklarını ve bunlara ilişkin kapsamlı teorik bilgi vermeyi, jinekolojik onkoloji hastalarına özgü fiziksel ve psikososyal sağlık sorunlarını belirleyebilmeyi, yeni gelişmeler ışığında belirlenen sorunları çözümlemeyi ve sağlık bakım planı geliştirebilme becerisini kazandırmayı amaçlar.
Dersin İçeriği : Jinekolojik kanserlerde risk faktörleri, önleme ve tarama stratejileri, Jinekolojik onkoloji hemşireliğinde klinik rehberler ve standartları, Jinekolojik kanser hastalarında güncel tanı ve tedavi yaklaşımları, kanıta dayalı uygulamalar ve hemşirelik bakımı, Jinekolojik onkoloji ve yaşam kalitesi, Jinekolojik kanser hastalarında cinsel işlev bozuklukları ve tedavi yaklaşımları, Jinekolojik onkoloji hastasının ve ailesinin psikososyal bakım gereksinimleri, Jinekolojik kanserlerde palyatif bakım, Jinekolojik onkolojide tamamlayıcı ve alternatif tedaviler, Vulva-vajen kanseri ve hemşirelik, Serviks kanseri ve hemşirelik, Uterus kanseri ve Tuba-over kanserleri hemşirelik, Gebelik ve kanserler, Kemoterapi ve radyoterapi sonrası semptom yönetimi ve semptom sınıflamasına yönelik bakım stratejileri.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Taşkın L. Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, VI.Baskı, Ankara, 2005. 2. Alexander L L , Larosa J H, Bader H.,Garfield S., Alexander W J. Understanding and Preventing Cardiovasküler Disease and Canser. New Dimensions İn Women’s Health. 2010. Fifth Edition. 3 O’Conner V, “Obstetrics, Gynaecology and Women’s Health” Cambridge University Press, Cambridge, 2002 4. Ayhan A., Durukan T.,Günalp S., Gürkan T.Öderoğlu S.L.,Yaralı L.Yüce K.Temel Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi.Güneş Tıp Kitapevi.2. Baskı. .(2008) 5. Şirin, A & Kavlak O Kadın Sağlığı, Bedray Yayıncılık, , İstanbul, 2008.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik anlatım İnteraktif eğitim yöntemleri (soru-cevap, grup tartışması, beyin fırtınası, rol play, öğrenci seminerleri, video izleme) Vaka sunumu
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Nuray Egelioğlu Cetişli
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Teorik anlatım, interaktif öğrenme yöntemleri (soru-cevap, grup tartışması)

  • 1 Jinekolojik onkoloji hemşiresinin rol ve sorumluklarını tanımlayabilme
  • 2 Jinekolojik onkoloji hastalarının gereksinimlerini belirleyebilme ve hemşirelik bakımını kanıta dayalı olarak planlayabilme, ve bakım sonuçlarını değerlendirebilme
  • 3 Jinekolojik kanserli hasta ve ailesine tanı, bakım, tedavi, yaşam sonu bakım evreleri ile ilgili hemşirelik uygulamalarının neler olduğunu tanımlayabilme
  • 4 Jinekolojik kanser hastalarında semptom yönetimi konusu ile ilgili yenilikleri ve kanıta dayalı bilimsel gelişmeleri takip edebilme, yeni gelişmelerin ışığı altında tartışabilme ve bu gelişmeleri uygulamalara aktarabilme
  • 5 Jinekolojik kanserlere yönelik koruyucu uygulamaları bilme ve toplumu bilinçlendirme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Derse giriş, Dersin tanıtımı
2.Hafta *Jinekolojik kanserlerde risk faktörleri, önleme ve tarama stratejileri
3.Hafta *Jinekolojik onkoloji hemşireliğinde klinik rehberler ve standartları
4.Hafta *Jinekolojik kanser hastalarında güncel tanı ve tedavi yaklaşımları, kanıta dayalı uygulamalar ve hemşirelik bakımı
5.Hafta *Jinekolojik onkoloji ve yaşam kalitesi
6.Hafta *Jinekolojik kanser hastalarında cinsel işlev bozuklukları ve tedavi yaklaşımları
7.Hafta *Jinekolojik onkoloji hastasının ve ailesinin psikososyal bakım gereksinimleri
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Jinekolojik kanserlerde palyatif bakım
10.Hafta *Jinekolojik onkolojide tamamlayıcı ve alternatif tedaviler
11.Hafta *Vulva-vajen kanseri ve hemşirelik
12.Hafta *Serviks kanseri ve hemşirelik
13.Hafta *Uterus kanseri ve Tuba-over kanserleri ve hemşirelik
14.Hafta *Gebelik ve kanserler
15.Hafta *Kemoterapi ve radyoterapi sonrası semptom yönetimi ve semptom sınıflamasına yönelik bakım stratejileri

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 2 10,00 20,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 15 3,00 45,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Toplam : 90,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00