Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
YL-HEM166 AİLE PLANLAMASI DANIŞMANLIĞI 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu ders Dünya’da ve ülkemizde aile planlaması hizmetlerinin durumu, aile planlaması yöntemleri ve danışmalığı ile ilgili kapsamlı bilgi vermeyi ve cinsel sağlığı etkileyen olumsuz durumların düzeltilmesi için temel sağlık yaklaşımları öğretmeyi ve aile planlaması konusunda etkili bir eğitici olma becerisi kazandırmayı amaçlanmaktadır
Dersin İçeriği : Aile planlamasının Dünya’daki ve Türkiye’ deki durumu, yasal düzenlemeler, geleneksel ve modern aile planlaması yöntemleri
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Taşkın L. Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, VI.Baskı, Ankara, 2005. 2. Alexander L L , Larosa J H, Bader H.,Garfield S., Alexander W J. Understanding and Preventing Cardiovasküler Disease and Canser. New Dimensions İn Women’s Health. 2010. Fifth Edition. 3. O’Conner V, “Obstetrics, Gynaecology and Women’s Health” Cambridge University Press, Cambridge, 2002 4. Ayhan A., Durukan T.,Günalp S., Gürkan T.Öderoğlu S.L.,Yaralı L.Yüce K.Temel Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi.Güneş Tıp Kitapevi.2. Baskı. .(2008) 5. Şirin, A & Kavlak O Kadın Sağlığı, Bedray Yayıncılık, , İstanbul, 2008.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik anlatım İnteraktif eğitim yöntemleri (soru-cevap, grup tartışması, beyin fırtınası, rol play, öğrenci seminerleri, video izleme) Vaka sunumu
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Nuray Egelioğlu Cetişli
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Teorik anlatım, İnteraktif eğitim yöntemleri (soru-cevap, grup tartışması)

  • 1 Aile planlamasının tanımını ve önemimi kavrayabilme
  • 2 Aile planlaması yöntemlerini öğrenebilme
  • 3 Aile planlaması danışmanlığı verebilme
  • 4 Risk gruplarını saptayabilme, bu risk gruplarının farkındalığını arttırabilmek için yapılabilecek uygulamaları planlayabilme
  • 5 Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı konusu ile ilgili toplum sorunlarını kavrayabilme, çözüm stratejileri geliştirebilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Derse giriş, Dersin tanıtımı
2.Hafta *Dünya’da ve Türkiye’de aile planlamasının durumu
3.Hafta *Aile planlaması hizmetlerinin düzenlenmesi, yasal düzenlemeler ve yönetimi
4.Hafta *Erkekler ve aile planlaması
5.Hafta *Danışmanlık
6.Hafta *Yetişkin eğitimi
7.Hafta *Adölesan Gebelikler
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Hormonal Yöntemler
10.Hafta *Bariyer yöntemler
11.Hafta *Rahim İçi araçlar, deri altı implantlar
12.Hafta *Sterilizasyon
13.Hafta *Acil kontrasepsiyon
14.Hafta *Etkisi sınırlı kontraseptif yöntemler
15.Hafta *Kontraseptif yöntemlerde yenilikler

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 2 10,00 20,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 15 3,00 45,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Toplam : 90,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00