Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
YL-HEM146 SAĞLIK TANILAMASI 2 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı; öğrenciye, sağlıklı ve hasta erişkin bireyin sağlık tanılamasına ilişkin kapsamlı teorik bilgi vermek, objektif ve subjektif veri toplama becerisi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği : Tanılama yöntemleri, sistemlerin tanılanması, yaşam evrelerine göre tanılamada hemşirenin sorumlukları ve uygulamaları
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Brottmiller. (Ed.) (2002). Medical-Surgical Nursing: An Integrated Approach, Second Edition. United States of America. Gulanick, Kloop, Galanes, Gradishar, Puzas. (2007) Nursing Care Plans, Nursing Diagnosis and Intervention. Mosby Year Book. United States of America. Hagler, (2004) Medical Surgical Nursing. (Ed.) Sharon M Lewis, Margaret M Heitkamper, Shannon R Dırksen, Mosby company, Unites States of America. Karadakovan A, Eti Aslan F. (2010). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Adana: Nobel Kitabevi Swartz MH. (Çev. Eds: Ünal S., Özkaya Şahin G.) Fiziksel Tanı Hikaye Alma ve Muayene. Güneş Kitabevi, Ankara, 4.Baskı, 2006.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Ders sunumu, grup tartışmaları, ev ödevi
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar :
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Yasemin Tokem
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları :   
Dersin Verilişi :   

  • 1 1. Bireyin sağlığını değerlendirme yöntemlerini tanımlayabilme
  • 2 2. İnsan organizmasında sistemlerin normal yapı ve işlevlerini tanımlayabilme
  • 3 3. İnsan organizmasında sistemlerin yapı ve işlevlerinde normal dışı bulguları tanıyabilme
  • 4 4. Sistematik olarak fizik inceleme yapabilme ve elde ettiği bulguları yorumlayabilme, yorumladığı bilgileri hemşirelik bakım sürecine yansıtabilme.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Kalp ve periferik vasküler sistem tanılaması
2.Hafta *Kalp ve periferik vasküler sistem tanılaması
3.Hafta *Kas iskelet sistemi tanılaması
4.Hafta *Kas iskelet sistemi tanılaması
5.Hafta *Nörolojik sistem tanılaması
6.Hafta *Nörolojik sistem tanılaması
7.Hafta *Mental durum tanılaması
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Erkek genital sistem tanılaması
10.Hafta *Kadın genital sistem tanılaması
11.Hafta *Meme tanılaması
12.Hafta *Gebe tanılaması
13.Hafta *Geriatrik tanılama
14.Hafta *Standardize tanılama formları ve kullanımı
15.Hafta *Standardize tanılama formları ve kullanımı

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 10 1,00 10,00
Uygulama / Pratik Sonrası Biresysel Çalışma 0 0,00 0,00
Ara Sınav Hazırlık 1 6,00 6,00
Final Sınavı Hazırlık 1 14,00 14,00
Teorik Ders Anlatım 3 7,00 21,00
Toplam : 95,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00