Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
YL-HEM144 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI 2 0,00 4,00 0,00 2,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : İç hastalıkları hemşireliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal bilgilerini akut ve/veya kronik hastalığı olan erişkin bireyin/ailenin hemşirelik yönetiminde kullanabilme ve sonuçlarını kalite süreçleri doğrultusunda değerlendirebilme ve sağlık bakım ekibinin bir üyesi olarak bağımsız çalışabilme becerisi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği : Erişkin bireylerde akut veya kronik olarak görülen kan hastalıkları, böbrek hastalıkları, dermatolojik hastalıklar, endokrin sistem hastalıkları, sindirim sistemi hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları ve kas-iskelet sistemi hastalıklarına yönelik koruyucu, tedavi edici ve rehabilitatif sağlık hizmetlerine yönelik hemşirelik uygulamalarını içerir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : ulanick, Kloop, Galanes, Gradishar, Puzas. (2007) Nursing Care Plans, Nursing Diagnosis and Intervention. Mosby Year Book. United States of America. Hagler, (2004) Medical Surgical Nursing. (Ed.) Sharon M Lewis, Margaret M Heitkamper, Shannon R Dırksen, Mosby company, Unites States of America. Karadakovan A, Eti Aslan F. (2010). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Adana: Nobel Kitabevi Swartz MH. (Çev. Eds: Ünal S., Özkaya Şahin G.) Fiziksel Tanı Hikaye Alma ve Muayene. Güneş Kitabevi, Ankara, 4.Baskı, 2006.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Klinik uygulama/video/sunum/makale araştırma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : ------
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Yasemin Tokem
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Doç.Dr.Elif Ünsal Avdal Prof.dr.Yasemin Tokem Dr.Öğr.Berna Nilgün Özgürsoy Uran
Dersin Verilişi : sunum

  • 1 1. İç hastalıkları hemşireliği uzmanlık alanında edindiği teorik bilgilerini uygulamaya aktarabilme
  • 2 2. Akut veya kronik hastalığı olan bireyin gereksinimlerine yönelik eğitim ihtiyaçlarını saptayabilme, bilişim teknolojilerini kullanarak eğitim materyalleri hazırlayabilme
  • 3 3. İç hastalıkları hemşireliği uygulamalarında görülebilecek akut/kronik durumları değerlendirebilme, sorumluluk alarak çözüm üretebilme, gerektiğinde kanıta dayalı olarak koruyucu, tedavi edici ve rehabilitatif hemşirelik girişimlerini uygulayabilme, kayıt edebilme ve sonuçlarını değerlendirebilme
  • 4 4. İç hastalıkları hemşireliği uygulama alanında beklenmeyen durumlarda yeni stratejik planlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme
  • 5 5. İç hastalıkları hemşireliği uygulama alanına yönelik yapılmış kanıta dayalı çalışmaları takip edebilme, sonuçlarını sağlık bakım ekibi ile paylaşabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Uygulama alanını tanıma, ekip ile tanışma
2.Hafta *Kan Hastalıkları ilgili dahili sağlık problemi olan erişkin bireyin belirlenmesi, tanılanması
3.Hafta *Kan Hastalıkları ilgili dahili sağlık problemi olan erişkin bireyin hemşirelik bakımının planlanması, uygulanması ve bakım sonuçlarının değerlendirilmesi
4.Hafta *Böbrek Hastalıkları ilgili dahili sağlık problemi olan erişkin bireyin belirlenmesi, tanılanması
5.Hafta *Böbrek Hastalıkları ilgili dahili sağlık problemi olan erişkin bireyin hemşirelik bakımının planlanması, uygulanması ve bakım sonuçlarının değerlendirilmesi
6.Hafta *Endokrin Sistem ile ilgili dahili sağlık problemi olan erişkin bireyin belirlenmesi, tanılanması
7.Hafta *Endokrin Sistem ile ilgili dahili sağlık problemi olan erişkin bireyin hemşirelik bakımının planlanması, uygulanması ve bakım sonuçlarının değerlendirilmesi
8.Hafta *ARA sınav
9.Hafta *Diabetes Mellitus ile ilgili dahili sağlık problemi olan erişkin bireyin belirlenmesi, tanılanması, hemşirelik bakımının planlanması, uygulanması ve bakım sonuçlarının değerlendirilmesi
10.Hafta *Sindirim Sistemi Hastalıkları ile ilgili dahili sağlık problemi olan erişkin bireyin belirlenmesi, tanılanması
11.Hafta *Sindirim Sistemi Hastalıkları ile ilgili dahili sağlık problemi olan erişkin bireyin hemşirelik bakımının planlanması, uygulanması ve bakım sonuçlarının değerlendirilmesi
12.Hafta *Sinir Sistemi ile ilgili dahili sağlık problemi olan erişkin bireyin belirlenmesi, tanılanması
13.Hafta *Sinir Sistemi ile ilgili dahili sağlık problemi olan erişkin bireyin hemşirelik bakımının planlanması, uygulanması ve bakım sonuçlarının değerlendirilmesi
14.Hafta *Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları ile ilgili dahili sağlık problemi olan erişkin bireyin belirlenmesi, tanılanması

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 10 1,00 10,00
Uygulama / Pratik Sonrası Biresysel Çalışma 14 8,00 112,00
Ara Sınav Hazırlık 2 10,00 20,00
Seminer 2 10,00 20,00
Toplam : 190,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00