Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
YL-HEM142 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ-2 4,00 0,00 0,00 4,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı; öğrencilere erişkin bireylerde görülen akut ve kronik olarak görülen sağlık problemleri hakkında uzmanlık düzeyinde bilgi vermek, kazanmış olduğu kuramsal bilgiyi uygulamaya aktarmak ve hastaya bilimsel ve holistik olarak yaklaşma yeteneği kazandırmaktır.
Dersin İçeriği : Erişkin bireylerde akut veya kronik olarak görülen sıvı elektrolit ve asit-baz dengesizlikleri, ağrı, şok, ve onkolojik, immün sistem, solunum sistemi, kardiyovasküler sistem hastalıklarına yönelik koruyucu, tedavi ve rehabilitatif sağlık hizmetlerine ve tamamlayıcı-alternatif tedavilerine yönelik hemşirelik uygulamalarının içerir
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Gulanick, Kloop, Galanes, Gradishar, Puzas. (2007) Nursing Care Plans, Nursing Diagnosis and Intervention. Mosby Year Book. United States of America. Hagler, (2004) Medical Surgical Nursing. (Ed.) Sharon M Lewis, Margaret M Heitkamper, Shannon R Dırksen, Mosby company, Unites States of America. Karadakovan A, Eti Aslan F. (2010). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Adana: Nobel Kitabevi Swartz MH. (Çev. Eds: Ünal S., Özkaya Şahin G.) Fiziksel Tanı Hikaye Alma ve Muayene. Güneş Kitabevi, Ankara, 4.Baskı, 2006.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Sunum/araştırma/makale okuma/vaka sunumu hazırlama
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : --
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Elif Ünsal Avdal
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Doç.Dr.Elif Ünsal Avdal Prof.dr.Yasemin Tokem Dr.Öğr.Berna Nilgün Özgürsoy Uran
Dersin Verilişi : sunum

  • 1 1. İç hastalıkları hemşireliği uzmanlık alanında edindiği teorik bilgilerini uygulamaya aktarabilme
  • 2 2. Akut veya kronik hastalığı olan bireyin gereksinimlerine yönelik eğitim ihtiyaçlarını saptayabilme, bilişim teknolojilerini kullanarak eğitim materyalleri hazırlayabilme
  • 3 3. İç hastalıkları hemşireliği uygulamalarında görülebilecek akut/kronik durumları değerlendirebilme, sorumluluk alarak çözüm üretebilme, gerektiğinde kanıta dayalı olarak koruyucu, tedavi edici ve rehabilitatif hemşirelik girişimlerini uygulayabilme, kayıt edebilme ve sonuçlarını değerlendirebilme
  • 4 4. İç hastalıkları hemşireliği uygulama alanında beklenmeyen durumlarda yeni stratejik planlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme
  • 5 5. İç hastalıkları hemşireliği uygulama alanına yönelik yapılmış kanıta dayalı çalışmaları takip edebilme, sonuçlarını sağlık bakım ekibi ile paylaşabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Hematolojik hastalıklar ve hemşirelik bakımı
2.Hafta *Hematolojik hastalıklar ve hemşirelik bakımı-devam
3.Hafta *renal sistem hastalıkları ve hemşirelik bakımı
4.Hafta *renal sistem hastalıkları ve hemşirelik bakımı -devam
5.Hafta *Endokrin sistem hastalıkları ve hemşirelik bakımı
6.Hafta *Endokrin sistem hastalıkları ve hemşirelik bakımı-devam
7.Hafta *Diyabet ve hemşirelik bakımı
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Gastrointestinal sistem hastalıkları ve hemşirelik bakımı
10.Hafta *Gastrointestinal sistem hastalıkları ve hemşirelik bakımı-devam
11.Hafta *Nörolojik sistem hastalıkları ve hemşirelik bakımı
12.Hafta *Nörolojik sistem hastalıkları ve hemşirelik bakımı
13.Hafta *Kas iskelet sistem hastalıkları ve hemşirelik bakımı
14.Hafta *Kas iskelet sistem hastalıkları ve hemşirelik bakımı

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 3 10,00 30,00
Ara Sınav Hazırlık 1 12,00 12,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Ev Ödevi 2 10,00 20,00
Seminer 4 10,00 40,00
Toplam : 166,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00