Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
YL-HEM126 FİZYOPATOLOJİ VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI 2 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Sistemlerin temel anatomi ve fizyolojisinin gözden geçirilerek hastalık durumunda ortaya çıkan değişiklikler, bu değişikliklere bağlı ortaya çıkabilecek belirti-bulguları ve nedenlerini inceleyerek hemşirelik bakım ve uygulamalarında temel oluşturacak kavram ve ilkeleri geliştirmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Bağışıklık, solunum, kardiyovasküler, gaztrointestinal, hematopoetik, renal, endokrin, sinir ve bağ dokusu-kas sistemlerin temel anatomi ve fizyolojisi ve bazı hastalık durumlarında ortaya çıkan fizyopatolojik değişiklikler hakkında teorik bilgiyi kapsar.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Ignatavicious DD, Workman ML, Mishler MA: Medical-Surgical Nursing; A Nursing Process Approach, 2. Edition, Volum 2, W.B. Saunders Company, Philadelphia,1995 Çağlayan Ş. Yaşam Bilimi Fizyoloji. II. Baskı. Panel Matbaacılık, İstanbul, 1999. Sodeman WA, Sodeman TM. Sodeman?s Pathologic Physiology Mechanisms of Disease. 1. ve 2. Cilt, Seventh Edition, WB Saunders Company Philadelphia,1985. Guyton AC, Hall JE. Tıbbi Fizyoloji (Medical Physiology). Türkçe çeviri editörü. Çavuşoğlu H. Onuncu Edisyon. Yüce yayınları ve Nobel Tıp Kitabevlerİ. 2001. Mc Phee SJ, Lingappa VR, Ganong WF.hastalıkların Fizyopatolojisi, Çoban E, Süleymanlar g(Çeviren), palme yayın evi, I. Baskı, Ankara, 2007,
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Ders sunumu, grup tartışması
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : ------
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Elif Ünsal Avdal
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Prof.Dr.Elif Ünsal AVdal
Dersin Verilişi : sunum

  • 1 1. Sistemlerin fizyolojisine ilişkin temel kavramları tanımlayabilme
  • 2 2. Sistem hastalıklarında görülebilen fizyopatolojik değişiklikleri tanımlayabilme
  • 3 3. Fizyopatolojik değişikliklerin nedenlerini ve belirti bulgularını analiz ve sentez ederek hasta bakımında temel oluşturacak kavram ve ilkeleri geliştirebilme
  • 4 4 Olgu örneklerinde verilen klinik belirti ve bulguların fizyopatolojik süreçlerini gösterebilme
  • 5 5 Fizyopatolojik değişiklikleri kanıta dayalı olarak değerlendirme ve uygulamaya aktarma

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *İmmün sistem fizyolojisi ve belli başlı immün sistem hastalıklarının patofizyolojisi
2.Hafta *Solunum sistemi fizyolojisi ve belli başlı solunum sistemi hastalıklarının patofizyolojisi
3.Hafta *Solunum sistemi fizyolojisi ve belli başlı solunum sistemi hastalıklarının patofizyolojisi
4.Hafta *Kardiyovasküler sistem fizyolojisi ve belli başlı kardiyovasküler sistem hastalıklarının patofizyolojisi
5.Hafta *Kardiyovasküler sistem fizyolojisi ve belli başlı kardiyovasküler sistem hastalıklarının patofizyolojisi
6.Hafta *Hematopoetik sistem fizyolojisi ve belli başlı hematopoetik sistem hastalıklarının patofizyolojisi
7.Hafta *Renal sistem fizyolojisi ve belli başlı renal sistem hastalıklarının patofizyolojisi
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Gastrointestinal sistem fizyolojisi ve belli başlı gastrointestinal sistem hastalıklarının patofizyolojisi
10.Hafta *Gastrointestinal sistem fizyolojisi ve belli başlı gastrointestinal sistem hastalıklarının patofizyolojisi
11.Hafta *Endokrin sistem fizyolojisi ve belli başlı endokrin sistem hastalıklarının patofizyolojisi
12.Hafta *Endokrin sistem fizyolojisi ve belli başlı endokrin sistem hastalıklarının patofizyolojisi
13.Hafta *Nörolojik sistem fizyolojisi ve belli başlı nörolojik sistem hastalıklarının patofizyolojisi
14.Hafta *Nörolojik sistem fizyolojisi ve belli başlı nörolojik sistem hastalıklarının patofizyolojisi

  • 1 Midterms : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 10 2,00 20,00
Ara Sınav Hazırlık 1 5,00 5,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Seminer 3 5,00 15,00
Diğer 2 2,00 4,00
Toplam : 98,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00