Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
YL-HEM496 EVDE BAKIM 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı; yüksek lisans öğrencisine; evde bakımın tanımı ve ilişkili kavramlar, evde bakımla ilgili gelişme ve uygulamalar, hasta/sağlıklı birey ve ailenin evde bakım gereksinimlerinin belirlenmesi ve bu gereksinimlerin hemşirelik süreci doğrultusunda karşılanmasında eleştirel düşünme ve problem çözme yaklaşımlarıyla ilgili bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği : Dersin içeriği; evde bakımın gelişimi, ülkemiz ve dünyadaki mevcut durumu; evde bakım bakım hemşiresinin görev, yetki ve sorumlulukları, evde bakım gerektiren özel grup ve hastalıklarda evde bakım sürecinin planlanması ve uygulanması, evde bakım organizasyonu, evde bakımda etik konular ve yasal boyutun irdelenmesi gibi konulardan oluşur.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Aksayan S ve ark. (1998). Halk Sağlığı Hemşireliği El Kitabı, Vehbi Koç Vakfı Yayınları , No:14. 2. Güler Ç, Akın L (ed). Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Hacettepe Üniversitesi Basımevi, 2006. 3. Maurer FA, Smith CM. Community/ Public Health Nursing Practice Health For Families and Populations. Fourth edition. Saunders Elseiver, St.Louis, 2009. 4. Öztek Z, Kubilay G (2004). Toplum Sağlığı ve Hemşireliği, Palme Yayıncılık, Geliştirilmiş 3. Baskı, Ankara. 5. Spradley BW, Allender CA (2001). Community Health Nursing Cancepts and Practice, 5th edit., US Lippincott Publisher 6. Stanhope M, Lancester J. Community & Public Health Nursing. 6th Ed. Mosby Co. St.Louis, 2004. 7. Dersin temel konularıyla ilgili süreli yayınlar ve internet Malzemeler: • Alana özgü broşürler, kitapçıklar • Alan uygulamalarına özgü tarama ve tanılama formları • Tanı ve taramada kullanılan araç-gereçler
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : İnteraktif öğrenme yöntemleri, tartışma, gözlem
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Medine Yılmaz
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : yok
Dersin Verilişi : teorik

  • 1 Evde Bakım Hemşireliği felsefesini kavrayabilme
  • 2 Evde Bakım Hemşireliğinin görev, yetki ve sorumluluklarını kavrayabilme
  • 3 Evde bakım gereksinimi olan birey ve ailenin evde bakım gereksinimlerini belirleyebilme, tüm koruma düzeylerinde hemşirelik süreci doğrultusunda evde bakım uygulamalarını bilme
  • 4 Birey, aile ve toplumu yaşadığı yerde tanıyarak, öncelikli sağlık bakım gereksinimlerinin farkında olabilme ve sağlık risklerini azaltacak önlemler alabilme
  • 5 Evde bakım hizmetlerinin sunumunda multidisipliner ekiple çalışmanın önemini bilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Evde Bakıma Giriş, Evde Bakımın Tarihçesi, Dünya’da ve Türkiye’de Evde Bakımın Durumu,
2.Hafta *Evde Bakım ve Sağlık Bakım Sistemi
3.Hafta *Evde Bakım Hizmetlerinde Hemşirelik Tanılama Sistemleri
4.Hafta *Evde Bakım ve Sosyal Hizmetler
5.Hafta *Kardiyovasküler Hastalıkların Evde Bakımı
6.Hafta *Nörolojik Hastalıkların Evde Bakımı
7.Hafta *Hematoloji-Onkoloji Hastalarının Evde Bakımı
8.Hafta *Diyabet ve Evde Bakım
9.Hafta *Ara Sınav
10.Hafta *Nefrolojik Hastalıklarda Evde Bakım- Solunum Sistemi Hastalıklarında Evde Bakım
11.Hafta *Doğum Öncesi ve Sonrası Evde Bakım (Anne- Çocuk)
12.Hafta *Evde Yara /Stoma Bakımı
13.Hafta *Evde Terminal Hasta Bakımı
14.Hafta *Evde Bakımda Güvenli Çevre
15.Hafta *Final

  • 1 Vize : 30,000
  • 2 Seminer : 10,000
  • 3 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 0,00 0,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 1 16,00 16,00
Ara Sınav Hazırlık 1 7,00 7,00
Final Sınavı Hazırlık 1 28,00 28,00
Toplam : 95,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00