Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
YL-HEM494 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI 2 0,00 4,00 0,00 2,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı, halk sağlığı hemşireliği alanında birey/ aile ve toplumun sağlık gereksinimlerine özgü halk sağlığı hemşireliği sürecinin uygulanması ve edinilen teorik bilgiler doğrultusunda deneyim kazandırmaktır.
Dersin İçeriği : Ders içeriği edinilen teorik bilgileri halk sağlığı hemşireliğinin uygulama alanlarında (ev, okul, huzurevi, aile ve toplum sağlığı merkezi) eğitim ortamı yönüyle etkin olarak kullanma, halk sağlığı hemşireliğinin tüm rol ve fonksiyonlarını kullanarak uygulama yapma, disiplinlerarası işbirliği yapabilme, ekibin etkin bir üyesi olma becerilerini kazanabilme konularından oluşur.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Gözlem yapılacak merkezler (huzurevi, okul, işyeri, engelliler merkezi, aile sağlığı merkezi, toplum sağlığı merkezi vb.)
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Gözlem, tartışma, soru-cevap
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Medine Yılmaz
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : yok
Dersin Verilişi : uygulama

  • 1 Tüm yaş dönemlerine özgü bireylerin sağlık sorunlarını ve bakım gereksinimlerini tanılayabilmek, hemşirelik süreci doğrultusunda bakım verebilme
  • 2 Toplumdaki riskli grupların sağlık gereksinimlerini tanılayabilmek, riskleri azaltmaya yönelik girişimlerde bulunabilmeyi kavrayabilme
  • 3 Aile sağlığı hemşireliği sürecini öğrenebilme
  • 4 Birey / aile ve topluma yönelik sağlığı koruma girişimlerinde bulunabilme
  • 5 Birey / aile ve topluma yönelik sağlığı geliştirme girişimlerinde bulunabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Ev ziyaretleri
2.Hafta *Aile sağlığı vaka çalışmaları
3.Hafta *Yetişkin sağlık eğitimi uygulaması
4.Hafta *Sağlık eğitimi programı planlama ve uygulama (bireysel-grup)
5.Hafta *Tarama programları uygulama
6.Hafta *Okul sağlık eğitimi uygulaması
7.Hafta *Okul sağlığı vaka çalışmaları
8.Hafta *Okul sağlığı tarama programı uygulamaları
9.Hafta *Yaşlı sağlığı vaka çalışması
10.Hafta *Kadın sağlığı vaka çalışması
11.Hafta *Çocuk sağlığı vaka çalışması
12.Hafta *Gözlem gezileri- huzurevi, çocuk esirgeme kurumu, engelliler merkezi
13.Hafta *Toplum sağlığı merkezi gözlem ziyareti
14.Hafta *Aile sağlığı merkezi gözlem ziyareti
15.Hafta *FİNAL

  • 1 Vize : 40,000
  • 3 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 2,00 2,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 0 0,00 0,00
Uygulama / Pratik Sonrası Biresysel Çalışma 12 1,00 12,00
Ara Sınav Hazırlık 1 16,00 16,00
Final Sınavı Hazırlık 1 18,00 18,00
Seminer 2 40,00 80,00
Alan Çalışması 14 4,00 56,00
Toplam : 185,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00