Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
YL-HEM492 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ 2 4,00 0,00 0,00 4,00 9,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı yaşam dönemlerine ve riskli gruplara özgü sağlık sorunlarının farkında olmaya, bu gruplarda sağlığı koruma ve geliştirmeye yönelik bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip, kazandığı bilgi ve beceriyi yaşam dönemlerine özgü kullanabilen hemşireler yetiştirmektir.
Dersin İçeriği : Çocuk, adölesan ve erişkin sağlığında (kadın-erkek-yaşlı) halk sağlığı hemşireliği yaklaşımları, toplumda riskli gruplar, çevre sağlığı, afetler ve kazalar, toplum beslenmesi ve toplum ruh sağlığı konularına odaklanır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Aksayan S ve ark. (1998). Halk Sağlığı Hemşireliği El Kitabı, Vehbi Koç Vakfı Yayınları , No:14. 2. Erci B. Halk Sağlığı Hemşireliği. Göktuğ Yayıncılık, 2008. 3. Güler Ç, Akın L (ed). Halk Sağlığı Temel Bilgiler I- II-III.ciltler, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Hacettepe Üniversitesi Basımevi, Genişletilmiş II. Baskı, Ankara 2012 4. Maurer FA, Smith CM. Community/ Public Health Nursing Practice Health For Families and Populations. Fourth edition. Saunders Elseiver, St.Louis, 2009. 5. Nies MA, McEwen M. Community/ Public Health Nursing: Promoting the Health of Populations. Elsevier Saunders Co, Cancepts and Practice, 5th edit., St. Louis, 2011. 6. Öztek Z, Kubilay G (2004). Toplum Sağlığı ve Hemşireliği, Palme Yayıncılık, Geliştirilmiş 3. Baskı, Ankara. 7. Stanhope M, Lancester J. Community & Public Health Nursing. 8th Ed. Mosby Co. St.Louis, 2012. 8. Dersin temel konularıyla ilgili süreli yayınlar ve internet Yardımcı Kaynaklar Sağlık eğitiminde kullanılan broşürler, kitapçıklar Alan uygulamalarına özgü formlar Tanı ve taramada kullanılan araç-gereçler
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : İnteraktif öğrenme yöntemleri, gözlem, öğrenci sunumları
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Medine Yılmaz
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : yok
Dersin Verilişi : Teorik ve öğrenci sunumu

  • 1 Yaşam dönemlerine özgü sağlık sorunlarını ve risk faktörlerini tanılayabilme, risklere yönelik önlem alma veya riskleri azaltabilmeyi kavrayabilme
  • 2 Toplumdaki riskli gruplara duyarlı olabilme
  • 3 Çalıştığı birey, aile ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirme için hemşirelik bilgi, beceri ve uygulamalarını alana yansıtabilme
  • 4 Multisipliner ekip üyeleri ile çalışmanın önemini kavrayabilme
  • 5 Sektörlerarası işbirliği yapmanın önemini kavrayabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması
2.Hafta *Çocuk sağlığı
3.Hafta *Okul sağlığı- Adölesan sağlığı
4.Hafta *Kadın ve Erkek Sağlığı
5.Hafta *Yaşlı sağlığı
6.Hafta *Toplumda riskli gruplar- I (göçmenler, özürlüler, yoksullar,evsizler,adölean gebeler, madde bağımlıları ve şiddet)
7.Hafta *Toplumda riskli gruplar-II (göçmenler, özürlüler, yoksullar,evsizler,adölean gebeler, madde bağımlıları ve şiddet)
8.Hafta *Arasınav
9.Hafta *Çevre sağlığı
10.Hafta *Kazalar
11.Hafta *Afetler ve Sağlık Hizmetleri
12.Hafta *Toplum beslenmesi
13.Hafta *Toplum ruh sağlığı
14.Hafta *Dersin değerlendirmesi
15.Hafta *FİNAL

  • 1 Vize : 30,000
  • 2 Seminer : 10,000
  • 3 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 4,00 56,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 8,00 8,00
Final Sınavı Hazırlık 1 16,00 16,00
Araştırma Sunumu 14 2,00 28,00
Seminer 1 30,00 30,00
Toplam : 169,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 9,00