Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
YL-HEM488 PSİKOSOSYAL HEMŞİRELİK 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Fiziksel sağlık sorunu olan bireylerin yaşadıkları duygusal ve sosyal sorunların aşılabilmesi için psikolojik destek sağlama, hasta ve ailesine yardım sürecinde bütüncül olarak ele alma ve hastaların tedaviye uyumlarını arttırmada sosyal ve duygusal olarak destek sağlama konusunda bilgi ve beceri kazandırılması.
Dersin İçeriği : Psikososyal kuramlar, Bütüncül bakım, Kriz ve yönetimi, Sosyal ve duygusal destek, Damgalanma-yabancılaşma,  Psikoeğitim  Aile eğitimi.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Kaplan HI, Sadock BJ. (2004) Klinik Psikiyatri. Ed. Abay E. Çev:Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara. Varcarolis E. M, Carson V.B, Shoemaker N.C. (2006) Foundations of Psychiatric-Mental Health Nursing : A clinical approach. 5th ed. Kum N.(2000)Psikiyatri Hemşireliği El Kitabı, Vehbi Koç Vakfı Yayınları, İstanbul. Hofling C K, Leininger M M (2009), Hemşirelikte Ana Psikiyatrik Kavramlar, Çev: Aysel Kumral, Vehbi Koç Vakfı, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Düz anlatım ve interaktif eğitim yöntemleri (soru-cevap, grup tartışmaları, beyin fırtınası, rol play, video izleme)
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Leyla Baysan Arabacı
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : -

 • 1 Psikososyal hemşirelik ile ilgili kavramları tanımlayabilme
 • 2 Hasta bireyin sosyal rolleri, değerlerini ve başetmelerini tanımlayabilme
 • 3 Hasta bakımında sosyal ve duygusal desteğin önemini kavrayabilme
 • 4 Hasta bakımında bütüncül bakımın önemini kavrayabilme
 • 5 Kültür ve hemşirelik kavramının ilişkisini kavrayabilme
 • 6 Damgalanma ve yabancılaşma kavramlarını tanımlayabilme
 • 7 Kriz değerlendirmesi yapma becerisi kazanabilme
 • 8 Psikoeğitim yapma becerisi kazanabilme
 • 9 Aile eğitimi yapma becerisi kazanabilme
 • 10 Fiziksel ve ruhsal sorunu olan bireye bütüncül bakım sunma becerisi kazanabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Psikososyal hemşireliğe giriş
*- Barkovizyon kullanımı
- Video ve CD materyallerinin kullanımı

2.Hafta *Sosyal Roller, Değerler ve Başetmeler -1
*- Barkovizyon kullanımı
- Video ve CD materyallerinin kullanımı

3.Hafta *Sosyal Roller, Değerler ve Başetmeler -2
*- Barkovizyon kullanımı
- Video ve CD materyallerinin kullanımı

4.Hafta *Hemşirelik Bakımında Sosyal ve Duygusal Destek
*- Barkovizyon kullanımı
- Video ve CD materyallerinin kullanımı

5.Hafta *Psikososyal Hemşirelik Bakımında Bütüncül Yaklaşım
*- Barkovizyon kullanımı
- Video ve CD materyallerinin kullanımı

6.Hafta *Psikososyal Hemşirelik Bakımında Transkültürel Yaklaşım
*- Barkovizyon kullanımı
- Video ve CD materyallerinin kullanımı

7.Hafta *Fiziksel Hastalıklarda Damgalama ve Yabancılaşma
*- Barkovizyon kullanımı
- Video ve CD materyallerinin kullanımı

8.Hafta *Ruhsal Hastalıklarda Damgalama ve Yabancılaşma
*- Barkovizyon kullanımı
- Video ve CD materyallerinin kullanımı

9.Hafta *Psikososyal Hemşirelik Bakımında Kriz ve Kriz Yönetimi
*- Barkovizyon kullanımı
- Video ve CD materyallerinin kullanımı

10.Hafta *Psikososyal Hemşirelik Bakımında Psikoeğitim
*- Barkovizyon kullanımı
- Video ve CD materyallerinin kullanımı

11.Hafta *Psikososyal Hemşirelik Bakımında Aile Eğitimi
*- Barkovizyon kullanımı
- Video ve CD materyallerinin kullanımı

12.Hafta *Psikososyal Hemşirelik Bakımı- Olgu sunumu
*- Barkovizyon kullanımı
- Video ve CD materyallerinin kullanımı

13.Hafta *Psikososyal Hemşirelik Bakımı- Olgu sunumu
*- Barkovizyon kullanımı
- Video ve CD materyallerinin kullanımı

14.Hafta *Seminer sunumu
15.Hafta *Final

 • 2 Ödev : 40,000
 • 3 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Teorik Ders Anlatım 14 3,00 42,00
Seminer 3 2,00 6,00
Final Sınavı Hazırlık 1 18,00 18,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 4 5,00 20,00
Final 1 2,00 2,00
Ödev 4 2,00 8,00
Toplam : 96,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00