Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
YL-HEM484 RUH SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI-2 0,00 4,00 0,00 2,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Ruh sağlığı ve hastalıklarına yönelik temel kavramları, temel ruhsal bozukluklarda hemşirelik bakımını bilimsel bir bakım süreci doğrultusunda ruh sağlığının korunması ve yükseltilmesi uygulamalarında kullanabilme becerisinin kazandırılması.
Dersin İçeriği : Ruh sağlığı hizmetlerinin yürütüldüğü alt uzmanlık alanlarında bir psikiyatri hemşiresinin sahip olması gereken becerilerin kazandırılması.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Öztürk O, Uluşahin A (2008), Ruh Sağlığı ve Bozuklukları I-II. Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul. Philadelphia W.B. Saunders, USA. Kaplan HI, Sadock BJ. (2004) Klinik Psikiyatri. Ed. Abay E. Çev:Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara. Varcarolis E. M, Carson V.B, Shoemaker N.C. (2006) Foundations of Psychiatric-Mental Health Nursing : A clinical approach. 5th ed. Kum N.(2000)Psikiyatri Hemşireliği El Kitabı, Vehbi Koç Vakfı Yayınları, İstanbul. Hoflin g C K, Leininger M M (2009), Hemşirelikte Ana Psikiyatrik Kavramlar, Çev: Aysel Kumral, Vehbi Koç Vakfı, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Düz anlatım ve interaktif eğitim yöntemleri (soru-cevap, grup tartışmaları, beyin fırtınası, rol play, video izleme)
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Leyla Baysan Arabacı
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Doç. Dr. Leyla BAYSAN ARABACI
Dersin Verilişi : -

  • 1 Çocuk, Adli, AMATEM, KLP ve TRSM’lerde ruh sağlığı bozuk bir bireyin problemlerini tanımlayabilme
  • 2 Çocuk, Adli, AMATEM, KLP ve TRSM’lerde ruh sağlığı bozuk bireyin problemlerine yönelik çözüm önerileri geliştirebilme
  • 3 Çocuk, Adli, AMATEM, KLP ve TRSM’lerde ruh sağlığı bozuk bireyin problemlerine yönelik geliştirilen çözüm alternatiflerini değerlendirebilme becerisi kazanabilme
  • 4 Çocuk, Adli, AMATEM, KLP ve TRSM’lerde ruh sağlığı bozuk bireye kanıt temelli bakım hizmeti sunma becerisi kazanabilme
  • 5 Çocuk, Adli, AMATEM, KLP ve TRSM’lerde ruh sağlığı bozuk bireye sunulan bakımın sonuçlarını değerlendirebilme becerisi kazanabilme
  • 6 Çocuk, Adli, AMATEM, KLP ve TRSM’lerde ruh sağlığı bozuk bireye sunulan bakımın sonuçlarını rapor edebilme ve kayıt etme becerisi kazanabilme
  • 7 Çocuk, Adli, AMATEM, KLP ve TRSM’lerde ekip içi iletişim ve etkileşim kurabilme becerisi kazanabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Uygulama alanlarının tanıtımı
*Çocuk Psikiyatrisi Kliniği Psikiyatri Kliniği Adli servis AMATEM, KLP TRSM
2.Hafta *Uygulamada çocuk, adli, AMATEM, KLP ve TRSM’lerde ruh sağlığı Psikiyatri hemşireliği süreci
*Çocuk Psikiyatrisi Kliniği Psikiyatri Kliniği Adli servis AMATEM, KLP TRSM
3.Hafta *Uygulamada çocuk, adli, AMATEM, KLP ve TRSM’lerde ruh sağlığı Psikiyatri hemşireliği süreci
*Çocuk Psikiyatrisi Kliniği Psikiyatri Kliniği Adli servis AMATEM, KLP TRSM
4.Hafta *Uygulamada çocuk, adli, AMATEM, KLP ve TRSM’lerde ruh sağlığı Psikiyatri hemşireliği süreci
*Çocuk Psikiyatrisi Kliniği Psikiyatri Kliniği Adli servis AMATEM, KLP TRSM
5.Hafta *Uygulamada çocuk, adli, AMATEM, KLP ve TRSM’lerde ruh sağlığı Psikiyatri hemşireliği süreci
*Çocuk Psikiyatrisi Kliniği Psikiyatri Kliniği Adli servis AMATEM, KLP TRSM
6.Hafta *Uygulamada çocuk, adli, AMATEM, KLP ve TRSM’lerde ruh sağlığı Psikiyatri hemşireliği süreci
*Çocuk Psikiyatrisi Kliniği Psikiyatri Kliniği Adli servis AMATEM, KLP TRSM
7.Hafta *Uygulamada çocuk, adli, AMATEM, KLP ve TRSM’lerde ruh sağlığı Psikiyatri hemşireliği süreci
*Çocuk Psikiyatrisi Kliniği Psikiyatri Kliniği Adli servis AMATEM, KLP TRSM
8.Hafta *Uygulamada çocuk, adli, AMATEM, KLP ve TRSM’lerde ruh sağlığı Psikiyatri hemşireliği süreci
*Çocuk Psikiyatrisi Kliniği Psikiyatri Kliniği Adli servis AMATEM, KLP TRSM
9.Hafta *Uygulamada çocuk, adli, AMATEM, KLP ve TRSM’lerde ruh sağlığı Psikiyatri hemşireliği süreci
*Çocuk Psikiyatrisi Kliniği Psikiyatri Kliniği Adli servis AMATEM, KLP TRSM
10.Hafta *Uygulamada çocuk, adli, AMATEM, KLP ve TRSM’lerde ruh sağlığı Psikiyatri hemşireliği süreci
*Çocuk Psikiyatrisi Kliniği Psikiyatri Kliniği Adli servis AMATEM, KLP TRSM
11.Hafta *Uygulamada çocuk, adli, AMATEM, KLP ve TRSM’lerde ruh sağlığı Psikiyatri hemşireliği süreci
*Çocuk Psikiyatrisi Kliniği Psikiyatri Kliniği Adli servis AMATEM, KLP TRSM
12.Hafta *Uygulamada çocuk, adli, AMATEM, KLP ve TRSM’lerde ruh sağlığı Psikiyatri hemşireliği süreci
*Çocuk Psikiyatrisi Kliniği Psikiyatri Kliniği Adli servis AMATEM, KLP TRSM
13.Hafta *Psikiyatri hemşireliği süreci
14.Hafta *Hemşirelik bakım planının sunumu

  • 2 Seminer : 40,000
  • 3 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Ödev 4 4,00 16,00
Derse Katılım 14 4,00 56,00
Uygulama / Pratik 14 4,00 56,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Seminer 4 4,00 16,00
Vaka Çalışması 4 3,00 12,00
Toplam : 184,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00