Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
YL-HEM482 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 2 4,00 0,00 0,00 4,00 9,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Ruh sağlığının korunması ve yükseltilmesinde psikiyatri hemşiresinin hizmet verdiği alanlar ve bu alanlarda çalışan psikiyatri hemşirelerinin çalıştığı birimler, rol ve sorumlulukları ile sahip olması gereken bilgi ve beceriler konusunda bilgi kazandırılması.
Dersin İçeriği : Terapötik ortam oluşturma, Diğer ruhsal bozukluklar ve hemşirelik bakımı Psikiyatri hemşiresinin çalışma alanları Psikiyatri hemşiresinin çalışma alanlarındaki rol ve sorumlulukları, Psikiyatride etik ve yasal konular.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Kaplan HI, Sadock BJ. (2004) Klinik Psikiyatri. Ed. Abay E. Çev:Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara. Varcarolis E. M, Carson V.B, Shoemaker N.C. (2006) Foundations of Psychiatric-Mental Health Nursing : A clinical approach. 5th ed. Kum N.(2000)Psikiyatri Hemşireliği El Kitabı, Vehbi Koç Vakfı Yayınları, İstanbul. Hofling C K, Leininger M M (2009), Hemşirelikte Ana Psikiyatrik Kavramlar, Çev: Aysel Kumral, Vehbi Koç Vakfı, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Düz anlatım ve interaktif eğitim yöntemleri (soru-cevap, grup tartışmaları, beyin fırtınası, rol play, video izleme)
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Leyla Baysan Arabacı
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Doç. Dr. Leyla BAYSAN ARABACI
Dersin Verilişi : Teorik anlatım, vaka çalışması

  • 1 Ruhsal bozukluklarda ekip çalışması ve terapötik ortam oluşturma becerisi kazanabilme
  • 2 İkinci eksen ruhsal bozukluğu olan bir bireyin bakımında psikiyatri hemşiresinin rol ve sorumluluklarını tanımlama
  • 3 İkinci eksen ruhsal bozukluğu olan bireyin bakımını yürütebilme becerisi kazanma
  • 4 Psikiyatri hemşiresinin çalışma alanlarını tanımlayabilme
  • 5 Psikiyatri hemşiresinin çalıştığı alanlardaki rol ve sorumluluklarını tanımlayabilme
  • 6 Ruhsal bozukluğu olan bir bireyin bakımında karşılaşılabilecek olası etik ve yasal durumları tanımlayabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Tedavi edici ortam ve ekip çalışması
*- Barkovizyon kullanımı
- Video ve CD materyallerinin kullanımı

2.Hafta *Kişilik bozuklukları- mental retardasyon ve hemşirelik bakımı
*- Barkovizyon kullanımı
- Video ve CD materyallerinin kullanımı

3.Hafta *Kriz ve krize müdahale ve hemşirelik bakımı
*- Barkovizyon kullanımı
- Video ve CD materyallerinin kullanımı

4.Hafta *Psikiyatride etik ve yasal sorumluluklar
*- Barkovizyon kullanımı
- Video ve CD materyallerinin kullanımı

5.Hafta *Klinik psikiyatri hemşireliği
*- Barkovizyon kullanımı
- Video ve CD materyallerinin kullanımı

6.Hafta *Konsültasyon liyezon psikiyatrisi hemşireliği
*- Barkovizyon kullanımı
- Video ve CD materyallerinin kullanımı

7.Hafta *Çocuk psikiyatrisi hemşireliği
*- Barkovizyon kullanımı
- Video ve CD materyallerinin kullanımı

8.Hafta *Adli psikiyatri hemşireliği
*- Barkovizyon kullanımı
- Video ve CD materyallerinin kullanımı

9.Hafta *Bağımlılık hemşireliği
*- Barkovizyon kullanımı
- Video ve CD materyallerinin kullanımı

10.Hafta *Toplum ruh sağlığı hemşireliği-1
*- Barkovizyon kullanımı
- Video ve CD materyallerinin kullanımı

11.Hafta *Toplum ruh sağlığı hemşireliği-2
*- Barkovizyon kullanımı
- Video ve CD materyallerinin kullanımı

12.Hafta *Acil psikiyatri hemşireliği
*- Barkovizyon kullanımı
- Video ve CD materyallerinin kullanımı

13.Hafta *Kültürlerarası psikiyatri hemşireliği
*- Barkovizyon kullanımı
- Video ve CD materyallerinin kullanımı

14.Hafta *Türkiye’de psikiyatri hemşireliği
*- Barkovizyon kullanımı
- Video ve CD materyallerinin kullanımı


  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 4 6,00 24,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 4,00 56,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 4 10,00 40,00
Final Sınavı Hazırlık 2 14,00 28,00
Seminer 4 8,00 32,00
Diğer 3 5,00 15,00
Teorik Ders Anlatım 14 4,00 56,00
Toplam : 255,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 8
AKTS : 9,00