Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
YL-HEM476 ÇOCUK ACİL HEMŞİRELİĞİ 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, çocuklarda acil durumlarda hemşirelik yönetimine ilişkin temel bilgileri ve becerileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği : Bu dersin içeriğine; Acil Kliniklere Başvuran Çocuk ve Ailenin özellikleri, Pediyatrik Triyaj ve Tanılama, Sistemlere ilişkin acil durumlar ve hemşirelik bakım yönetimi ile Bebek ve Çocuklarda Temel Yaşam Desteği ve İleri Yaşam Desteği konuları yer almaktadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1.Conk Z, Başbakkal Z, Yılmaz HB, Bolışık B. Pediatri Hemşireliği, 1. Baskı, Akademisyen Tıp Kitabevi, 2013. 2.Hockenberry MJ, Wilson D (Ed.) Wong’s essentials of pediatric nursing. St. Louis, Mo. : Elsevier/Mosby , 2013 : 9th ed. 3.Potts, NL, Mandleco BL. (2002). Pediatric Nursing Caring for Children and Their Families. Delmar. USA 4.Behrman RE, Kliegmen RB. (2003). Nelson Essentials of Pediatrics. Tuzcu. M.(Türkçe Çeviri). Second Edition. Nobel Tıp KitabevleriLtd.Şti.&Yüce Yayınları A.Ş. İstanbul. 5.Cura A (ed) (2001). Pediatrik Propedötik Fizik Bakı ve Semptom Bilgisi. EÇV yayınları No:10, İzmir. 6.Dudersdat K. Çocuklarda fizik muayene resimli el kitabı. Çeviri Ed: M Yurdakök. İstanbul: Veri Medikal Yayıncılık; 2008.pp.18-21.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik anlatım, olgu tartışması, probleme dayalı öğrenme, klinik uygulama
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Hatice Yıldırım Sarı
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : ....
Dersin Verilişi : Teorik anlatım, olgu tartışması, probleme dayalı öğrenme, klinik uygulama

  • 1 Çocuklardaki acil durumlar ve yetişkinden farklılıkları açıklayabilme
  • 2 Çocuk Sağlığı'nı ilgilendiren acil durumlarda hemşirelik yönetimine ilişkin temel bilgileri açıklayabilme
  • 3 Çocuklarda temel yaşam desteği sürecini açıklayabilme
  • 4 Çocuk acillerde triyajı açıklayabilme
  • 5 Acil servise başvuran çocuk ve ailesinin tepkilerini ve etkileyen faktörleri açıklayabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Acil Servise Başvuran Çocuk ve Ailesi
2.Hafta *Pediatrik Triyaj ve Tanılama
3.Hafta *Pediatrik Triyaj ve Tanılama
4.Hafta *Solunum Sisteminin Acil Durumları
5.Hafta *Solunum Sisteminin Acil Durumları
6.Hafta *Kardiyovasküler Sistemin Acil Durumları
7.Hafta *Nörolojik Sistemin Acil Durumları
8.Hafta *Bebek ve Çocuklarda Temel Yaşam Desteği
9.Hafta *Bebek ve Çocuklarda Temel Yaşam Desteği
10.Hafta *Travmalı Çocuğa Yaklaşım
11.Hafta *Gastrointestinel ve Genitoüriner Sistemin Acil Durumları
12.Hafta *İntoksikasyon
13.Hafta *Acil İlaç Yönetimi
14.Hafta *Acil Durumlarda Yasal ve Etik Konular
15.Hafta *Hasta Transportu

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 2 20,00 40,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 15 2,00 30,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Toplam : 100,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00