Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
YL-HEM474 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HEMŞİRELİĞİ UYGULMASI 2 0,00 4,00 0,00 2,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, öğrencinin Çocuk Sağlığını ilgilendiren temel kavramlar ile Çocuk Hemşireliği’nin temel rol ve işlevleri bilgilerini bütünleştirerek çocuk ve ailesine çocuk hemşireliği bakım felsefesine uygun şekilde bakım verebilmesini sağlamaktır
Dersin İçeriği : Bu dersin içeriğinde çocuk sağlığını ilgilendiren temel kavramlar ile çocuk Hemşireliği’nin temel rol ve işlevleri bilgilerini bütünleştirerek çocuk ve ailesine çocuk hemşireliği bakım felsefesine uygun şekilde bakım verebilmek amacıyla pediatri klinik uygulaması yer almaktadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1.Conk Z, Başbakkal Z, Yılmaz HB, Bolışık B. Pediatri Hemşireliği, 1. Baskı, Akademisyen Tıp Kitabevi, 2013.<br />2.Hockenberry MJ, Wilson D (Ed.) Wong’s essentials of pediatric nursing. St. Louis, Mo. : Elsevier/Mosby , 2013 : 9th ed.<br />3.Potts, NL, Mandleco BL. (2002). Pediatric Nursing Caring for Children and Their Families. Delmar. USA <br />4.Behrman RE, Kliegmen RB. (2003). Nelson Essentials of Pediatrics. Tuzcu. M.(Türkçe Çeviri). Second Edition. Nobel Tıp KitabevleriLtd.Şti.&Yüce Yayınları A.Ş. İstanbul. <br />5.Cura A (ed) (2001). Pediatrik Propedötik Fizik Bakı ve Semptom Bilgisi. EÇV yayınları No:10, İzmir. <br />6.Dudersdat K. Çocuklarda fizik muayene resimli el kitabı. Çeviri Ed: M Yurdakök. İstanbul: Veri Medikal Yayıncılık; 2008.pp.18-21.<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Klinik uygulama, olgu tartışması
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Hatice Yıldırım Sarı
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : ...
Dersin Verilişi : Klinik uygulama, olgu tartışması

  • 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği’nde yer alan temel kavramları ve Büyüme Gelişme bilgisini çocuk ve ailesinin bakımında kullanabilme
  • 2 Çocuğun bakımını planlarken pediatri hemşireliğinin temel kavramlarını sentezleyerek bütüncül bir bakım oluşturabilme
  • 3 Çocuğa ve ailesine Çocuk Hemşireliği bakım felsefesine uygun bakım verebilme
  • 4 Çocuk ve ailesine bakım verirken bilimsel, kanıta dayalı bilgileri bakıma aktarabilme
  • 5 Çocuk ve ailenin bakımın yasal ve etik konuları göz önünde bulundurabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Pediatri Hemşireliği Klinik Uygulaması ve Olgu Tartışması
*Pediatri Hemşireliği Klinik Uygulaması ve Olgu Tartışması
2.Hafta *Pediatri Hemşireliği Klinik Uygulaması ve Olgu Tartışması
*Pediatri Hemşireliği Klinik Uygulaması ve Olgu Tartışması
3.Hafta *Pediatri Hemşireliği Klinik Uygulaması ve Olgu Tartışması
*Pediatri Hemşireliği Klinik Uygulaması ve Olgu Tartışması
4.Hafta *Pediatri Hemşireliği Klinik Uygulaması ve Olgu Tartışması
*Pediatri Hemşireliği Klinik Uygulaması ve Olgu Tartışması
5.Hafta *Pediatri Hemşireliği Klinik Uygulaması ve Olgu Tartışması
*Pediatri Hemşireliği Klinik Uygulaması ve Olgu Tartışması
6.Hafta *Pediatri Hemşireliği Klinik Uygulaması ve Olgu Tartışması
*Pediatri Hemşireliği Klinik Uygulaması ve Olgu Tartışması
7.Hafta *Pediatri Hemşireliği Klinik Uygulaması ve Olgu Tartışması
*Pediatri Hemşireliği Klinik Uygulaması ve Olgu Tartışması
8.Hafta *Pediatri Hemşireliği Klinik Uygulaması ve Olgu Tartışması
*Pediatri Hemşireliği Klinik Uygulaması ve Olgu Tartışması
9.Hafta *Pediatri Hemşireliği Klinik Uygulaması ve Olgu Tartışması
*Pediatri Hemşireliği Klinik Uygulaması ve Olgu Tartışması
10.Hafta *Pediatri Hemşireliği Klinik Uygulaması ve Olgu Tartışması
*Pediatri Hemşireliği Klinik Uygulaması ve Olgu Tartışması
11.Hafta *Pediatri Hemşireliği Klinik Uygulaması ve Olgu Tartışması
*Pediatri Hemşireliği Klinik Uygulaması ve Olgu Tartışması
12.Hafta *Pediatri Hemşireliği Klinik Uygulaması ve Olgu Tartışması
*Pediatri Hemşireliği Klinik Uygulaması ve Olgu Tartışması
13.Hafta *Pediatri Hemşireliği Klinik Uygulaması ve Olgu Tartışması
*Pediatri Hemşireliği Klinik Uygulaması ve Olgu Tartışması
14.Hafta *Pediatri Hemşireliği Klinik Uygulaması ve Olgu Tartışması
*Pediatri Hemşireliği Klinik Uygulaması ve Olgu Tartışması
15.Hafta *Pediatri Hemşireliği Klinik Uygulaması ve Olgu Tartışması
*Pediatri Hemşireliği Klinik Uygulaması ve Olgu Tartışması

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 2 20,00 40,00
Final 1 3,00 3,00
Uygulama / Pratik 15 8,00 120,00
Ara Sınav Hazırlık 1 5,00 5,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Toplam : 180,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00