Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
YL-HEM472 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HEMŞİRELİĞİ 2 4,00 0,00 0,00 4,00 9,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, hasta çocuk ve ailesine yaklaşımda temel hemşirelik bilgilerini ve becerilerini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği : Bu dersin içeriğinde; Hastalık ve Hastaneye Yatışın Çocuk ve Aile Üzerindeki Etkileri, Kronik Hastalığı Olan Çocuk ve Aile ve Sistemlere İlişkin Hastalıkları Olan Çocuk ve Ailesine Yaklaşım konuları ile Onkolojik Sorunu Olan Çocuk ve Ailesine yaklaşım konuları yer almaktadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1.Conk Z, Başbakkal Z, Yılmaz HB, Bolışık B. Pediatri Hemşireliği, 1. Baskı, Akademisyen Tıp Kitabevi, 2013.<br />2.Hockenberry MJ, Wilson D (Ed.) Wong’s essentials of pediatric nursing. St. Louis, Mo. : Elsevier/Mosby , 2013 : 9th ed.<br />3.Potts, NL, Mandleco BL. (2002). Pediatric Nursing Caring for Children and Their Families. Delmar. USA <br />4.Behrman RE, Kliegmen RB. (2003). Nelson Essentials of Pediatrics. Tuzcu. M.(Türkçe Çeviri). Second Edition. Nobel Tıp KitabevleriLtd.Şti.&Yüce Yayınları A.Ş. İstanbul. <br />5.Cura A (ed) (2001). Pediatrik Propedötik Fizik Bakı ve Semptom Bilgisi. EÇV yayınları No:10, İzmir. <br />6.Dudersdat K. Çocuklarda fizik muayene resimli el kitabı. Çeviri Ed: M Yurdakök. İstanbul: Veri Medikal Yayıncılık; 2008.pp.18-21.<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik anlatım, olgu tartışması, probleme dayalı öğrenme, klinik uygulama
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Hatice Yıldırım Sarı
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : ...
Dersin Verilişi : Teorik anlatım, olgu tartışması, probleme dayalı öğrenme, klinik uygulama

  • 1 Çocukluk döneminde görülen hastalıkları bilme
  • 2 Hastalığın çocuk ve ailesi üzerine etkilerini açıklayabilme
  • 3 Hasta çocuk ve ailesine yaklaşım ilkelerini açıklayabilme
  • 4 Hasta çocuğun bakımını yürütebilecek klinik temel hemşirelik bilgi ve becerisini kazanma
  • 5 Çocuklarda ilaç yönetiminin ilkelerini bilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Akut Kronik Hastalık ve Hastaneye Yatmanın Çocuk ve Aileye Etkileri
2.Hafta *Sinir Sistemi Hastalıkları Olan Çocuk ve Ailesine Yaklaşım


3.Hafta *Sinir Sistemi Hastalıkları Olan Çocuk ve Ailesine Yaklaşım


4.Hafta *Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları Olan Çocuk ve Ailesine Yaklaşım

5.Hafta *Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları Olan Çocuk ve Ailesine Yaklaşım

6.Hafta *Solunum Sistemi Hastalıkları Olan Çocuk ve Ailesine Yaklaşım


7.Hafta *Solunum Sistemi Hastalıkları Olan Çocuk ve Ailesine Yaklaşım


8.Hafta *Endokrin Sistem Hastalıkları Olan Çocuk ve Ailesine Yaklaşım

9.Hafta *Endokrin Sistem Hastalıkları Olan Çocuk ve Ailesine Yaklaşım


10.Hafta *Beslenme ve Metabolik Sistem Hastalıkları Olan Çocuk ve Ailesine Yaklaşım


11.Hafta *Onkolojik Sorunu Olan Çocuk ve Ailesi12.Hafta *Onkolojik Sorunu Olan Çocuk ve Ailesi13.Hafta *Hematolojik Sistem Hastalıkları Olan Çocuk ve Ailesine Yaklaşım

14.Hafta *Gastrointestinal Sistem Hastalıkları Olan Çocuk ve Ailesine Yaklaşım

15.Hafta *Genitoüriner Sistem Hastalıkları Olan Çocuk ve Ailesine Yaklaşım


  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 3 20,00 60,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 15 3,00 45,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 15 2,00 30,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Toplam : 165,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 9,00