Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
YL-HEM462 KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 2 4,00 0,00 0,00 4,00 9,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu ders öğrencilerin kadın sağlığı sorunlarını kavrayabilmelerini, bu sorunlara etik karar verme sürecini kullanarak, hemşirelik bakış acısı ve girişimleri ile çözümler üretebilmelerini amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği : Kadın Sağlığını Tanılama ve Değerlendirme, Jinekolojide Sık Kullanılan Tanı Yöntemleri, Kadına Yönelik Şiddet ve Hemşirelik, Aile Planlaması Yöntemleri ve Yenilikler, İnfertilite/ Psikososyal Sorunlar, Pelvik Enfeksiyonlar, Üreme Siklusu Bozuklukları, Jinekolojik Kanserler ve Hemşirelik, Jinekolojik Kanserler ve Hemşirelik, Pelvik Yapı Bozuklukları ve Hemşirelik, Menapoz ve Hemşirelik, Cinsel İşlev Bozuklukları ve Hemşirelik, Kadın Sağlığında Etik Konular
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Taşkın L. Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, VI.Baskı, Ankara, 2003. 2. Bourgeoıs J.F., Mullin P.A., Veljovich D.S. Obstetrik ve Jinekolojik Hatırlatmalar. Çevieri: Gürkan Kazancı. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2002. 3. Gökmen O., Çiçek N. Günümüzde Kontrasepsiyon. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2001. 4. Gilbert, Harmon. Çeviri Ed: Taşkın L., Yüksek Riskli Gebelik ve Doğum, Palme Yayıncılık, 2002. 5. Şirin, A & Kavlak O Kadın Sağlığı, Bedray Yayıncılık, , İstanbul, 2008.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik anlatım İnteraktif eğitim yöntemleri (soru-cevap, grup tartışması, beyin fırtınası, rol play, öğrenci seminerleri, video izleme) Vaka sunumu
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Nuray Egelioğlu Cetişli
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Teorik anlatım, İnteraktif eğitim yöntemleri (soru-cevap, grup tartışması)

  • 1 Kadın sağlığı alanındaki sorunları yaşam dönemlerine göre belirleyebilme ve bunlara yönelik girişimleri son gelişmeler ışığında çözümleyebilme
  • 2 Kadın Sağlığı Hemşireliği alanında hemşirelik bakımını geliştirmek için araştırma sonuçlarını kullanma
  • 3 Kadın sağlığı alanında ortaya çıkan etik ilkeleri fark edebilme
  • 4 Yaşam dönemlerine göre yüksek riskli durumları bilme
  • 5 Kadın sağlığı ile ilgili sorun alanlarına yönelik bir araştırma yapabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Giriş, Dersin Tanıtımı
2.Hafta *Kadın Sağlığını Tanılama ve Değerlendirme, Jinekolojide Sık Kullanılan Tanı Yöntemleri
3.Hafta *Kadına Yönelik Şiddet ve Hemşirelik
4.Hafta *Aile Planlaması Yöntemleri ve Yenilikler
5.Hafta *İnfertilite/ Psikososyal Sorunlar
6.Hafta *Pelvik Enfeksiyonlar
7.Hafta *Üreme Siklusu Bozuklukları
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Jinekolojik Kanserler ve Hemşirelik
10.Hafta *Jinekolojik Kanserler ve Hemşirelik
11.Hafta *Pelvik Yapı Bozuklukları ve Hemşirelik
12.Hafta *Menapoz ve Hemşirelik
13.Hafta *Cinsel İşlev Bozuklukları ve Hemşirelik
14.Hafta *Kadın Sağlığı alanındaki Etik Sorunlar
15.Hafta *Kadın Sağlığı alanındaki Etik Sorunlar

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 3 20,00 60,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 15 4,00 60,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 15 4,00 60,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 15 4,00 60,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Toplam : 275,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 9
AKTS : 9,00