Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
YL-HEM458 MEME HASTALIKLARINDA HEMŞİRELİK YÖNETİMİ 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersinin amacı öğrencilerin meme hastalıklarının klinik bulgularını, patolojisini ve tedavi yöntemlerini öğrenerek hastaların hemşirelik bakımını, eğitimini ve rehabilitasyonunu yapmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Bu dersin içeriği, meme kanserinin epidemiyolojisi, etiyolojisi, risk faktörleri, klinik bulguları ve patolojisi, meme koruyucu cerrahi ve mastektomiler, meme kanserinde radyoterapi, endokrin tedavi ve ameliyat sonrası hemşirelik bakımı konularını içerir. <br />
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : DERS KİTABI: 1. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Erdil F, Özhan Elbaş N., Ankara,2004. 2. Dahili ve Cerrahi hastalıklarda Bakım Ed. A. Karadakovan, F. Eti Aslan, İstanbul, 2009. 3. Genel Cerrahi, Aybar S ve ark.Nobel Tıp Kitap Evi, İstanbul,1991. 4. Medical Surgical Nursing, Boyer M. Lippincott Philadelphia, 1996. 5. Medical Surgical Nursing, Boyer M. Lippincott Philadelphia, 2005.. YARDIMCI KİTAPLAR: 1. 4.Ulusal Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Kuşadası,2003 2. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Gaziantep, 2007 3. VI. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı, Kuşadası,2009 4. Ulusal Cerrahi Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2002. 5. Ulusal Cerrahi Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2004. 6. Ulusal Cerrahi Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2006.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik ders anlatımı, soru cevap, tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Gülay Oyur Çelik
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Dersin Sorumlu Öğretim Üyesi : Dr. Öğr. Üyesi Gülay OYUR ÇELİK
Dersin Verilişi : Örgün, Konferans, aktif öğrenme yöntemleri, uygulama ve video gösterimi

  • 1 Meme kanserinin epidemiyolojisi, etiyolojisi, risk faktörleri, klinik bulguları ve patolojisini açıklayabilme
  • 2 Meme koruyucu cerrahi ve mastektomileri öğrenebilme
  • 3 Meme kanserinde radyoterapi ve endokrin tedaviyi anlatabilme
  • 4 Meme kanserinde ameliyat sonrası hemşirelik bakımını yapabilme
  • 5 Meme cerrahisi sonrası görülen komplikasyonları sıralayabilme
  • 6 Meme cerrahisi sonrası hasta eğitimi yapabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Meme anatomisi
2.Hafta *Meme kanseri epidemiyolojisi ve etiyolojisi
3.Hafta *Meme kanserinde risk faktörleri
4.Hafta *Meme kanserinde klinik bulgular
5.Hafta *Memede ele gelen ve gelmeyen kitlelere yaklaşım
6.Hafta *Meme kanseri patolojisi
7.Hafta *Ara sınav
8.Hafta *Meme kanserinde evreleme
9.Hafta *Noninvaziv ve invaziv meme kanserleri
10.Hafta *Meme koruyucu cerrahi
11.Hafta *Mastektomiler
12.Hafta *Meme kanserinde radyoterapi
13.Hafta *Meme kanserinde endokrin tedavi
14.Hafta *Meme kanserinde ameliyat sonrası hemşirelik bakımı

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 8,00 8,00
Final Sınavı Hazırlık 1 16,00 16,00
Teorik Ders Anlatım 14 2,00 28,00
Toplam : 96,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00