Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
YL-HEM456 AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin sonunda öğrenciler, ameliyathanede bulunması ve oluşturulması gereken standartların, ameliyathane ekibini ve özellikle scrub ve sirküle hemşirenin görev yetki ve sorumluluklarını, günümüzdeki tüm perioperatif uygulamaları, hizmet içi eğitim programlarının düzenlemesini öğreneceklerdir.
Dersin İçeriği : Ameliyathanenin tarihsel gelişimi, Ameliyathanenin dizaynı, Ameliyathanede organizasyon ve yönetim, Ameliyathanede enfeksiyon kontrolü, dekontaminasyon, dezenfeksiyon, sterilizasyon, Cerrahi ekibin ve hastanın hazırlığı, Cerrahi hasta pozisyonları, Anestezi çeşitleri ve komplikasyonları, Ameliyathanede gelişebilecek basınç yaraları, yara bakımı ve hemostaz, Cerrahi aletler, Ameliyathanede hasta güvenliği, Ameliyathanede kalite, Ameliyathanede etik, Ameliyathanede hizmet içi eğitim
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : DERS KİTABI: 1. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Erdil F, Özhan Elbaş N., Ankara,2004. 2. Dahili ve Cerrahi hastalıklarda Bakım Ed. A. Karadakovan, F. Eti Aslan, İstanbul, 2009. 3. Genel Cerrahi, Aybar S ve ark.Nobel Tıp Kitap Evi, İstanbul,1991. 4. Medical Surgical Nursing, Boyer M. Lippincott Philadelphia, 1996. 5. Medical Surgical Nursing, Boyer M. Lippincott Philadelphia, 2005.. YARDIMCI KİTAPLAR: 1. – 1. I. Ulusal Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu Bildiri Kitabı, İzmir, 1996. 14- 2. II. Ulusal Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu Bildiri Kitabı, İzmir, 1999 15- 3. VI. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı, Kuşadası, 2000 16- 4. Ulusal Cerrahi Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2002. 17- 5. Ulusal Cerrahi Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2004. 18- 6. Ulusal Cerrahi Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2006.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Okuma Tartşma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Gülay Oyur Çelik
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Dersin Sorumlu Öğretim Üyesi : Dr. Öğr. Üyesi Gülay OYUR ÇELİK
Dersin Verilişi : Örgün, Konferans, aktif öğrenme yöntemleri, uygulama ve video gösterimi

  • 1 Ameliyathane konusunda temel teorik kavramları öğrenebilme
  • 2 Ameliyathaneyle ilgili öğrendiği kavram, ilke ve kuralları meslek yaşamına aktarabilecek davranış yeteneğini kazanabilme
  • 3 Cerrahi alanda büyük önem taşıyan asepsi- antisepsi uygulamalarını doğru yapabilme ve gerekli alanlarda kullanabilme
  • 4 Ameliyat dönemine ilişkin ameliyathanenin yapısını, ameliyathane içinde görev dağılımlarını, anestezi yöntemleri ve komplikasyonlarını, ameliyatlara özgü pozisyonları öğrenerek gerekli alanlarda kullanabilme
  • 5 Ameliyathanede etkili ve yeterli sağlık bakımı sunmada, sürekli öğrenme, yenilikleri ve mesleki gelişimleri takip etme becerilerini kazanabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Ameliyathanenin tarihsel gelişimi
2.Hafta *Ameliyathanenin dizaynı
3.Hafta *Ameliyathanede organizasyon ve yönetim

4.Hafta *Ameliyathanede enfeksiyon kontrolü, dekontaminasyon, dezenfeksiyon, sterilizasyon
5.Hafta *Cerrahi ekibin ve hastanın hazırlığı
6.Hafta *Cerrahi hasta pozisyonları
7.Hafta *Ara sınav
8.Hafta *Anestezi çeşitleri ve komplikasyonları
9.Hafta *Ameliyathanede gelişebilecek basınç yaraları, yara bakımı ve hemostaz
10.Hafta *Cerrahi aletler
11.Hafta * Ameliyathanede hasta güvenliği
12.Hafta * Ameliyathanede kalite
13.Hafta * Ameliyathanede etik
14.Hafta * Ameliyathanede hizmet içi eğitim
15.Hafta *Final

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 14,00 14,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Teorik Ders Anlatım 14 2,00 28,00
Toplam : 92,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00