Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
YL-HEM436 HEMŞİRELİKTE ETİK 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Hemşirelik uygulamalarında etkili olan hemşirelik kodları, etik ilkeler ve etik değerleri incelemeyi ve kavramayı amaçlar
Dersin İçeriği : 1. Etiğin felsefesi 2. Etiğin dünyada ve Türkiye'deki tarihi 3. İnsan ve hasta hakları 4. Hemşirelik ve etik, hemşirelik etiğinin tarihçesi 5. Etik kavramlar 6. Etik sorunlar 7. Hemşirenin görev, yetki ve sorumlulukları ve hemşirelikte etik 8. Malpraktis 9. Araştırma etiği
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Burkhardt MA .,Nathaniel AK.:Ethics&Issues in Contemporary Nursing, Third Edition,Canada,2008 2. Çobanoğlu N.: Ethics of Medicine,Gazi Basımevi,Ankara,2007 3. Fry TS.:ICN ( International Council of Nurses ) Ethics in Nursing Practices, Çev:B.Bağ,Aktif Yayınevi,Erzurum,2003 4. Kuçuradi İ.: Ethics and Value, Human and Human Values,Türk Felsefe Kurumu,Yankı Yayınları,Ankara,2003
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Vaka çözümlemesi, sözlü anlatım ve tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Esra Akın Palandöken
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Öğr.Gör. Derya Uzelli Yılmaz<br />Arş.Gör.Ayşe Akbıyık<br />Arş.Gör. Hacı Dilemek
Dersin Verilişi : Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap

  • 1 Hemşirelik felsefesini içselleştirebilme
  • 2 Hemşirelik bakımını etik ilkeler ve meslek ahlak yasasına uygun olarak yürütebilme
  • 3 Araştırma etiğini içselleştirebilme
  • 4 Dünya'da ve Türkiye'de etik tarihini bilme
  • 5 İnsan hakları ve hasta haklarını bilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Etiğin felsefesi
*-
*-
*-
*Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap
2.Hafta *Etiğin dünyada ve Türkiye'deki tarihi
*-
*-
*-
*Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap
3.Hafta *İnsan ve hasta hakları

*-
*-
*-
*Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap
4.Hafta *Hemşirelik ve etik, hemşirelik etiğinin tarihçesi

*-
*-
*-
*Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap
5.Hafta *Etik kavramlar

*-
*-
*-
*Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap
6.Hafta *Etik sorunlar

*-
*-
*-
*Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap
7.Hafta *Etik sorunlar

*-
*-
*-
*Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap
8.Hafta *Etik sorunlar
*-
*-
*-
*Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap
9.Hafta *Hemşirenin görev, yetki ve sorumlulukları ve hemşirelikte etik
*-
*-
*-
*Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap
10.Hafta *Malpraktis
*-
*-
*-
*Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap
11.Hafta *Araştırma etiği
*-
*-
*-
*Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap
12.Hafta *Araştırma etiği
*-
*-
*-
*Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap
13.Hafta *Vaka tartışması
*-
*-
*-
*Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap
14.Hafta *Vaka tartışması
*-
*-
*-
*Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap

  • 1 Vize : 20,000
  • 2 Final : 60,000
  • 3 Ödev : 10,000
  • 4 Quiz Hazırlık : 10,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Seminer 2 1,00 2,00
Final Sınavı Hazırlık 1 12,00 12,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Toplam : 84,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00