Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
YL-HEM432 HEMŞİRELİKTE TEMEL İLKELER-2 4,00 0,00 0,00 4,00 9,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Öğrenciye temel hemşirelik becerilerini profesyonel ilkeler doğrultusunda uygulayabilme becerisi kazandırmak.
Dersin İçeriği : 1. Yaşamsal Bulgular 2. Yatak İstirahatının Organizmaya Etkisi 3. İlaç Uygulamaları 4 .Solunum Sistemi Uygulamaları 5 .Şok ve Kan Transfüzyonu 6 .Üriner Sistem Uygulamaları 7. Preoperatif ve Postoperatif Bakım 8. Bulaşıcı Hastalıklarda Bakım 9. Yaşam Kalitesi ve Hipertansiyon 10. Hemşirelik Uygulamalarında Enfeksiyon Önlemeye Yönelik Uygulamalar 11. Sıvı-Elektrolit Dengesi, 12. Hasta ve sağlık çalışanlarının güvenliği 13. Hemşirelik Uygulamalarında Kanıta Dayalı Uygulamalar 14. Ağrı ve Yönetimi 6 .Üriner Sistem Uygulamaları 7. Preoperatif ve Postoperatif Bakım 8. Bulaşıcı Hastalıklarda Bakım 9. Yaşam Kalitesi ve Hipertansiyon 10. Hemşirelik Uygulamalarında Enfeksiyon Önlemeye Yönelik Uygulamalar 11. Sıvı-Elektrolit Dengesi, 12. Hasta ve sağlık çalışanlarının güvenliği 13. Hemşirelik Uygulamalarında Kanıta Dayalı Uygulamalar 14. Ağrı ve Yönetimi
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Audrey J. Berman and Shirlee Snyder (2011). Kozier & Erb's Fundamentals of Nursing (9th Edition). 2. Carol R. Taylor, Carol Lillis, Priscilla, RN LeMone and Pamela Lynn (2010). Fundamentals of Nursing: The Art and Science of Nursing Care. 3. Patricia A. Potter, Anne Griffin Perry, Geralyn Ochs (2009). Study Guide
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Tartışma, Soru-Cevap, Demostrasyon (Laboratuvar Uygulaması)
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Esra Akın Korhan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Öğr.Gör. Derya Uzelli Yılmaz<br />Arş.Gör.Ayşe Akbıyık<br />Arş.Gör. Hacı Dilemek
Dersin Verilişi : Tartışma, Soru-Cevap, Demostrasyon (Laboratuvar Uygulaması)

  • 1 Temel hemşirelik becerilerini profesyonel ilkeler doğrultusunda uygulayabilme
  • 2 Özel hasta gruplarının hemşirelik bakımını yürütebilme
  • 3 Hemşirelik uygulamalarında kanıta dayalı uygulamaları gerçekleştirebilme
  • 4 Enfeksiyon yönetimi ev önlenmesine yönelik uygulamaları gerçekleştirebilme
  • 5 Enfeksiyon hastalıklarında bakımı yöenetebilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Yaşamsal Bulgular
*-
*-
*-
*Tartışma, Soru-Cevap, Demostrasyon (Laboratuvar Uygulaması)
2.Hafta *Yatak İstirahatının Organizmaya Etkisi
*-
*-
*-
*Tartışma, Soru-Cevap, Demostrasyon (Laboratuvar Uygulaması)
3.Hafta *İlaç Uygulamaları
*-
*-
*-
*Tartışma, Soru-Cevap, Demostrasyon (Laboratuvar Uygulaması)
4.Hafta *Solunum Sistemi Uygulamaları
*-
*-
*-
*Tartışma, Soru-Cevap, Demostrasyon (Laboratuvar Uygulaması)
5.Hafta *Şok ve Kan Transfüzyonu
*-
*-
*-
*Tartışma, Soru-Cevap, Demostrasyon (Laboratuvar Uygulaması)
6.Hafta *Üriner Sistem Uygulamaları
*-
*-
*-
*Discussion, Question-answer, Demonstration (Laboratory Practice)
7.Hafta *Preoperatif ve Postoperatif Bakım
*-
*-
*-
*Tartışma, Soru-Cevap, Demostrasyon (Laboratuvar Uygulaması)
8.Hafta *Bulaşıcı Hastalıklarda Bakım
*-
*-
*-
*Tartışma, Soru-Cevap, Demostrasyon (Laboratuvar Uygulaması)
9.Hafta *Yaşam Kalitesi ve Hipertansiyon
*-
*-
*-
*Tartışma, Soru-Cevap, Demostrasyon (Laboratuvar Uygulaması)
10.Hafta *Hemşirelik Uygulamalarında Enfeksiyon Önlemeye Yönelik Uygulamalar
*-
*-
*-
*Tartışma, Soru-Cevap, Demostrasyon (Laboratuvar Uygulaması)
11.Hafta *Sıvı-Elektrolit Dengesi
*-
*-
*-
*Tartışma, Soru-Cevap, Demostrasyon (Laboratuvar Uygulaması)
12.Hafta *Hasta ve sağlık çalışanlarının güvenliği
*-
*-
*-
*Tartışma, Soru-Cevap, Demostrasyon (Laboratuvar Uygulaması)
13.Hafta *Hemşirelik Uygulamalarında Kanıta Dayalı Uygulamalar
*-
*-
*-
*Tartışma, Soru-Cevap, Demostrasyon (Laboratuvar Uygulaması)
14.Hafta *Ağrı ve Yönetimi
*-
*-
*-
*Tartışma, Soru-Cevap, Demostrasyon (Laboratuvar Uygulaması)

  • 1 Vize : 20,000
  • 2 Final : 60,000
  • 3 Ödev : 10,000
  • 4 Quiz Hazırlık : 10,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Seminer 2 2,00 4,00
Ödev 1 14,00 14,00
Kısa Sınav 1 2,00 2,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 2 14,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 14,00 14,00
Ev Ödevi 14 1,00 14,00
Vaka Çalışması 14 3,00 42,00
Proje 14 4,00 56,00
Küçük Grup Çalışması 14 2,00 28,00
Toplam : 262,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 9
AKTS : 9,00