Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
YL-HEM426 FİZYOPATOLOJİ VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI 2 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Sistemlerin temel anatomi ve fizyolojisinin gözden geçirilerek hastalık durumunda ortaya çıkan değişiklikler, bu değişikliklere bağlı ortaya çıkabilecek belirti-bulguları ve nedenlerini inceleyerek hemşirelik bakım ve uygulamalarında temel oluşturacak kavram ve ilkeleri geliştirmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Bağışıklık, solunum, kardiyovasküler, gaztrointestinal, hematopoetik, renal, endokrin, sinir ve bağ dokusu-kas sistemlerin temel anatomi ve fizyolojisi ve bazı hastalık durumlarında ortaya çıkan fizyopatolojik değişiklikler hakkında teorik bilgiyi kapsar.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Ignatavicious DD, Workman ML, Mishler MA: Medical-Surgical Nursing; A Nursing Process Approach, 2. Edition, Volum 2, W.B. Saunders Company, Philadelphia,1995 Çağlayan Ş. Yaşam Bilimi Fizyoloji. II. Baskı. Panel Matbaacılık, İstanbul, 1999. Sodeman WA, Sodeman TM. Sodeman?s Pathologic Physiology Mechanisms of Disease. 1. ve 2. Cilt, Seventh Edition, WB Saunders Company Philadelphia,1985. Guyton AC, Hall JE. Tıbbi Fizyoloji (Medical Physiology). Türkçe çeviri editörü. Çavuşoğlu H. Onuncu Edisyon. Yüce yayınları ve Nobel Tıp Kitabevlerİ. 2001. Mc Phee SJ, Lingappa VR, Ganong WF.hastalıkların Fizyopatolojisi, Çoban E, Süleymanlar g(Çeviren), palme yayın evi, I. Baskı, Ankara, 2007,
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : ders sunumu, grup tartışmaları
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -----
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Yasemin Tokem
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Prof.Dr.Yasemin Tokem
Dersin Verilişi : sunum

  • 1 1. Sistemlerin fizyolojisine ilişkin temel kavramları tanımlayabilme
  • 2 2. Sistem hastalıklarında görülebilen fizyopatolojik değişiklikleri tanımlayabilme
  • 3 3. Fizyopatolojik değişikliklerin nedenlerini ve belirti bulgularını analiz ve sentez ederek hasta bakımında temel oluşturacak kavram ve ilkeleri geliştirebilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Bağışıklık sistemi fizyolojisi ve bazı hastalıkların fizyopatolojisi
2.Hafta *Solunum sistemi fizyolojisi ve bazı hastalıkların fizyopatolojisi
3.Hafta *Solunum sistemi fizyolojisi ve bazı hastalıkların fizyopatolojisi
4.Hafta *Kardiyovasküler sistem fizyolojisi ve bazı hastalıkların fizyopatolojisi
5.Hafta *Kardiyovasküler sistem fizyolojisi ve bazı hastalıkların fizyopatolojisi
6.Hafta *Hematopoetik sistem fizyolojisi ve bazı hastalıkların fizyopatolojisi
7.Hafta *Renal sistem fizyolojisi ve bazı hastalıkların fizyopatolojisi
8.Hafta *ARA SINAV
9.Hafta *Gastrointestinal sistem fizyolojisi ve bazı hastalıkların fizyopatolojisi
10.Hafta *Gastrointestinal sistem fizyolojisi ve bazı hastalıkların fizyopatolojisi
11.Hafta *Endokrin sistem fizyolojisi ve bazı hastalıkların fizyopatolojisi
12.Hafta *Endokrin sistem fizyolojisi ve bazı hastalıkların fizyopatolojisi
13.Hafta *Sinir sistemi sistem fizyolojisi ve bazı hastalıkların fizyopatoloj
14.Hafta *Sinir sistemi sistem fizyolojisi ve bazı hastalıkların fizyopatoloj

  • 1 Midterms : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 10 2,00 20,00
Ara Sınav Hazırlık 1 5,00 5,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Seminer 3 5,00 15,00
Diğer 2 2,00 4,00
Toplam : 98,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00