Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
YL-HEM424 HEMŞİRELİK ARAŞTIRMA -2 3,00 1,00 0,00 3,50 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı bilimsel araştırmada veri analizi ve sonuçları yorumlama için temel bilimsel araştırma desenleri, temel istatistik yöntemleri tanıma, bir istatistik programında araştırma verilerini analiz etme ve bir araştırma makalesini istatistiksel açıdan inceleyebilme becerisi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği : Dersin içeriği; temel istatistiksel kavramlar, değişkenler, tanımlayıcı istatistik ölçütleri, bilgisayar ortamında tablo ve grafik düzenleme, SPSS program menülerinin tanıtımı ve veri girişi, parametrik ve nonparametrik testler ile bu testlerin SPSS programında uygulanmasını, bağıntı analizleri ile bulgularını oluşturulmasını ve yorumlanmasını içerir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : • Akgül A. Tıbbi Araştırmalarda İstatistiksel Analiz Teknikleri “SPSS Uygulamaları“, Emek Ofset, Ankara , 2005 • Erefe İ. ve ark. Hemşirelik Araştırma: İlke , Süreç ve Yöntemleri. Odak Ofset, İstanbul 2002. • Hayran M, Hayran M. Sağlık Araştırmaları İçin Temel İstatistik. Art Ofset, Ankara ,2011 • Karasar N. Araştırmalarda Rapor hazırlama. Nobel Yayın, 10.Basım, Ankara, 2002. • Karasar N. Bilimsel Araştırma Yöntemi. 10.Baslı, Nobel Yayın, Ankara, 2000. • Kümbetoğlu B. Sosyolojide ve Antropolojide Niteliksel Yöntem ve Araştırma. Bağlam Yayıncılık , İstanbul, 2008. • Sümbüloğlu K ve Sümbüloğlu V. Biyoistatistik. Somgür Yayıncılık, Ankara, 2003. • Sümbüloğlu K ve Sümbüloğlu V. Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri. Hatipoğlu Basım ve Yayım, Ankara, 2002. • Yüksel A, Mil B, Bilim Y. Nitel Araştırma: Neden, Niçin Nasıl?. Detay Yayıncılık.Ankara, 2007. Computer lab.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Bilgisayar uygulamaları, tartışma,
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Medine Yılmaz
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : yok
Dersin Verilişi : teorik ve bilgisayar uygulaması

  • 1 SPSS programına ilişkin temel uygulamaları bilmesi
  • 2 Bilimsel araştırmada istatistiksel analiz yöntemlerini bilmesi ve uygulayabilmesi
  • 3 Araştırma raporu hazırlamanın ilkelerini bilmesi
  • 4 Yapılan istatistik analizleri yorumlayabilmesi ve bulgu şekline dönüştürebilmesi
  • 5 SPSS programına ilişkin temel uygulamaları uygulayabilmesi

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *İstatistiğe giriş
*Bilgisayar uygulaması
2.Hafta *Verileri düzenleme ve tanımlayıcı istatistikler
*Bilgisayar uygulaması
3.Hafta *Spps te veri tabanı hazırlama
*Bilgisayar uygulaması
4.Hafta *veri analizi I (non parametrik testler)
*Bilgisayar uygulaması
5.Hafta *veri analizi I- devam
*Bilgisayar uygulaması
6.Hafta *veri analizi I- devam
*Bilgisayar uygulaması
7.Hafta *veri analizi (parametrik testler)
*Bilgisayar uygulaması
8.Hafta *ara sınav
9.Hafta *veri analizi II
*Bilgisayar uygulaması
10.Hafta *veri analizi III
*Bilgisayar uygulaması
11.Hafta *veri ananlizi-IV ( diğer analiz methotları ve Niteliksel araştırmaların analizi-SPSS)
*Bilgisayar uygulaması
12.Hafta *Araştırma raporunun hazırlanması-I
*Bilgisayar uygulaması
13.Hafta *Araştırma raporunun hazırlanması-II
*Bilgisayar uygulaması
14.Hafta *Araştırma ve kullanımın değerlendirilmesi
*Bilgisayar uygulaması
15.Hafta *FİNAL

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 5 6,00 30,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Uygulama / Pratik 14 1,00 14,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 16,00 16,00
Final Sınavı Hazırlık 1 16,00 16,00
Araştırma Sunumu 0 0,00 0,00
Seminer 1 16,00 16,00
Toplam : 165,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00