Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ADS508 SAĞLIKTA KALİTE YÖNETİMİ 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Önlisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Kalite bilincini oluşturmak ve sağlık kuruluşlarında hizmet kalitesini izlemek için kullanılan teknikleri göstermektir.
Dersin İçeriği : Kalite bilinci ve sağlık kuruluşlarındaki hizmet kalitesi.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : -
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, sorun çözme, beyin fırtınası, örnek olay incelemesi
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Levent Bekir Kıdak
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : -

 • 1 Kalite ve kalite ile ilgili kavramları açıklayabilecektir.
 • 2 Kalitenin türlerini ve kaliteyi etkileyen faktörleri anlatır.
 • 3 Kalitenin boyutlarını sınıflar.
 • 4 Kalitenin gelişimini gösterir.
 • 5 İyileştirme faaliyetlerini örnekleyebilir.
 • 6 Kıyaslamayı açıklar.
 • 7 Kalite çemberleri ve Deming çevrimini yorumlar.
 • 8 Süreçlerin yeniden yapılandırılmasını açıklar.
 • 9 Kalite iyileştirme tekniklerini kullanabilir.
 • 10 Gerekli verileri doğru ve güvenilir olarak kaydeder.
 • 11 İstatistik bilgileri yorumlar.
 • 12 Verilerin sonuçlarını tartışır.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Sağlıkta kalite kavramı, kalite faktörleri.
2.Hafta *Kalitenin boyutları
3.Hafta *Hastanelerde kalitenin ortaya çıkışı ve gelişimi, sürekli kalite geliştirme kavramı.
4.Hafta *Kalite yönetim sisteminin başarısında temel faktörler.
5.Hafta *Kalite geliştirme komitesinin rolü
6.Hafta *Kalite çemberleri. Deming döngüsü
7.Hafta *Karşılaştırma
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Yenileme süreci
10.Hafta *Dış kaynak kullanımı ve personel artırımından faydalanma
11.Hafta *Kalitenin geliştirilmesinde kullanılan teknikler.
12.Hafta *Kalitenin geliştirilmesinde kullanılan teknikler.
13.Hafta *İş mükemmellik modeli.
14.Hafta *Vaka Çalışması
15.Hafta *Vaka Çalışması

 • 1 Vize : 50,000
 • 2 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 2,00 2,00
Final Sınavı Hazırlık 1 2,00 2,00
Toplam : 50,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00