Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
YL-HEM435 SAĞLIK BİLİMLERİNDE İLETİŞİM 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : İletişim sürecini etkili bir şekilde kullanabilme ve hastane ortamında iletişim ve etkileşim becerilerini kullanabilme becerilerini geliştirmeyi amaçlar.
Dersin İçeriği : 1. İletişim, iletişimin önemi ve temel işlevi, iletişim yaklaşımları, ve iletişim süreci 2. Sağlık iletişimi, kişilerarası iletişim, küçük grup iletişimi, kitle iletişimi 3. İletişimin davranış üzerindeki etkileri ile ilgili kuramlar 4. Stratejik iletişim programı geliştirme 5. Hemşirelikte mesleki iletişim 6. İletişim becerilerini geliştirme 7. Sağlık bakım ekibi üyeleri arasındaki iletişim ve sağlık bakım sistemindeki belgeleme ve kayıtlar 8. Hemşirelikte iletişimi engelleyen etmenler 9. Hemşirelikte iletişimi kolaylaştıran etmenler 10. Terapötik hemşire-hasta ilişkisi 11. Hemşirelikte iletişim becerilerinin öğretimi 12. Vaka tartışması 13. Vaka tartışması 14. Vaka tartışması
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Audrey J. Berman and Shirlee Snyder (2011). Kozier & Erb's Fundamentals of Nursing (9th Edition). 2. Carol R. Taylor, Carol Lillis, Priscilla, RN LeMone and Pamela Lynn (2010). Fundamentals of Nursing: The Art and Science of Nursing Care.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar :
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Leyla Baysan Arabacı
Doç. Dr. Esra Akın
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Öğr.Gör. Derya Uzelli Yılmaz<br />Arş.Gör.Ayşe Akbıyık<br />Arş.Gör. Hacı Dilemek
Dersin Verilişi :   

  • 1 İletişim sürecini etkili bir şekilde kullanabilme
  • 2 Hastane ortamında iletişim ve etkileşim becerilerini kullanabilme
  • 3 İletişimin davranış üzerindeki etkileri ile ilgili kuramları bilme
  • 4 Stratejik iletişim programı geliştirebilme
  • 5 Hemşirelikte iletişimi engelleyen etmenleri bilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *İletişim, iletişimin önemi ve temel işlevi, iletişim yaklaşımları,
ve iletişim süreci
*-
*-
*-
*Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap
2.Hafta *Sağlık iletişimi, kişilerarası iletişim, küçük grup iletişimi, kitle iletişimi
*-
*-
*-
*Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap
3.Hafta *İletişimin davranış üzerindeki etkileri ile ilgili kuramlar

*-
*-
*-
*Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap
4.Hafta *Stratejik iletişim programı geliştirme

*-
*-
*-
*Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap
5.Hafta *İletişim becerilerini geliştirme

*-
*-
*-
*Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap
6.Hafta *Hemşirelikte mesleki iletişim

*Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap
7.Hafta *Sağlık bakım ekibi üyeleri arasındaki iletişim ve sağlık bakım sistemindeki belgeleme ve kayıtlar
*-
*-
*-
*Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap
8.Hafta *Hemşirelikte iletişimi engelleyen etmenler

*-
*-
*-
*Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap
9.Hafta *Hemşirelikte iletişimi kolaylaştıran etmenler

*-
*-
*-
*Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap
10.Hafta *Terapötik hemşire-hasta ilişkisi

*-
*-
*-
*Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap
11.Hafta *Hemşirelikte iletişim becerilerinin öğretimi

*-
*-
*-
*Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap
12.Hafta *Vaka Tartışması
*-
*-
*-
*Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap
13.Hafta *Vaka tartışması
*-
*-
*-
*Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap
14.Hafta *Vaka tartışması
*-
*-
*-
*Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap

  • 1 Vize : 20,000
  • 2 Final : 60,000
  • 3 Ödev : 10,000
  • 4 Quiz Hazırlık : 10,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 4,00 56,00
Seminer 2 2,00 4,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 12,00 12,00
Toplam : 86,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00