Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
YL-HEM431 HEMŞİRELİKTE TEMEL İLKELER-1 4,00 0,00 0,00 4,00 9,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Kendi alanında uygulama yaparken yetişkin bir hastanın fizyolojik ve psikolojik gereksinimleri doğrultusunda mevcut hemşirelik sorunlarını çözümlemeye yönelik ilkeler ve kavramlar analiz edilerek hemşirelik bakımını öğretmeyi amaçlar.
Dersin İçeriği : 1. Giriş Sağlık ve hemşirelik 2. Hemşirelik eğitiminin gelişimi 3. Öğrenim ve öğretim süreci 4. Öğretim yöntemleri ve Hemşirelik Esasları dersinde kullanılması 5. İlaç etkileşimleri, ilaç alerjileri, yaşlılıkta ve çocuklarda ilaç kullanımı, 6. Laboratuar örneği alma 7. Uyku ve dinlenme 8. Ağrı, ağrı kontrolü 9. Stres ve sağlık, anksiyete, bireysel baş etme stratejileri 10. Tanısal işlemlerde hemşirenin sorumlulukları 11. Patofizyolojik durumlarda hemşirelik girişimleri 12. Hemşirelik süreci 13. Sıcak soğuk uygulamalar
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Audrey J. Berman and Shirlee Snyder (2011). Kozier & Erb's Fundamentals of Nursing (9th Edition). 2. Carol R. Taylor, Carol Lillis, Priscilla, RN LeMone and Pamela Lynn (2010). Fundamentals of Nursing: The Art and Science of Nursing Care. 3. Patricia A. Potter, Anne Griffin Perry, Geralyn Ochs (2009). Study Guide
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Tartışma, Soru-Cevap, Demostrasyon (Laboratuvar Uygulaması) ve Klinik uygulama
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Esra Akın
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Öğr.Gör. Derya Uzelli Yılmaz<br />Arş.Gör.Ayşe Akbıyık<br />Arş.Gör. Hacı Dilemek
Dersin Verilişi : Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap

  • 1 Temel hemşirelik becerilerini profesyonel ilkeler doğrultusunda uygulayabilme
  • 2 Temel hemşirelik becerileri konusunda öğretim yapabilme
  • 3 İlaç uygulama ilkelerini, ilaç etkileşimlerini bilme ve doğru ilaç yönetimini gerçekleştirebilme
  • 4 Hemşirelik süreci basamaklarınıbilme ve sürece yönelik bakımı doğru olarak planlayabilme
  • 5 Doğru hemşirelik tanılarını belirleyebilme ve tanıya yönelik hemşirelik girişimlerini uygulayabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Giriş
Sağlık ve hemşirelik

*-
*-
*-
*Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap
2.Hafta *Hemşirelik eğitiminin gelişimi

*-
*-
*-
*Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap
3.Hafta *Öğrenim ve öğretim süreci

*-
*-
*-
*Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap
4.Hafta *Öğretim yöntemleri ve Hemşirelik Esasları
dersinde kullanılması

*-
*-
*-
*Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap
5.Hafta *İlaç etkileşimleri, ilaç alerjileri, yaşlılıkta ve
çocuklarda ilaç kullanımı,

*-
*-
*-
*Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap
6.Hafta *Laboratuar örneği alma

*-
*-
*-
*Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap
7.Hafta *Uyku ve dinlenme

*-
*-
*-
*Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap
8.Hafta *Ağrı, ağrı kontrolü

*-
*-
*-
*Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap
9.Hafta *Stres ve sağlık, anksiyete, bireysel baş etme
stratejileri

*-
*-
*-
*Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap
10.Hafta *Tanısal işlemlerde hemşirenin sorumlulukları

*-
*-
*-
*Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap
11.Hafta *Patofizyolojik durumlarda hemşirelik girişimleri

*-
*-
*-
*Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap
12.Hafta *Hemşirelik süreci
*-
*-
*-
*Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap
13.Hafta *Sıcak soğuk uygulamalar
*-
*-
*-
*Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap
14.Hafta *Tartışma
*-
*-
*-
*Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap

  • 1 Vize : 20,000
  • 2 Final : 60,000
  • 3 Ödev : 10,000
  • 5 Quiz Hazırlık : 10,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Seminer 2 2,00 4,00
Ödev 14 1,00 14,00
Kısa Sınav 1 2,00 2,00
Proje 14 4,00 56,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ev Ödevi 14 1,00 14,00
Vaka Çalışması 14 3,00 42,00
Küçük Grup Çalışması 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 14,00 14,00
Toplam : 262,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 9
AKTS : 9,00