Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
KFZY500 YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI-1 0,00 1,00 0,00 0,00 24,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Tez çalışmasının yürütülmesi.
Dersin İçeriği : Danışman öğretim üyesi ile tez çalışmasının sürdürülmesi
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : İnternet, çeşitli kitaplar, dergiler
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Kaynak tarama, tartışma, uygulama
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Ahmet Koyu
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Kaynak tarama, tartışma, uygulama

  • 1 Tez çalışması için gerekil olan literatürü tarayıp analiz edebilmelidir.
  • 2 Projenin uygulamasını ve yazımını tamamlayabilmeli.
  • 3 Güncel literatür takibini yapabilmelidir.
  • 4 Tartışma yazma prensiplerini kavrayabilmelidir.
  • 5 Tez yazım aşamalarını düzenli olarak yapabilmelidir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *TEZ DANIŞMANI ÖĞRETİM ÜYESİ İLE GÖRÜŞME
2.Hafta *TEZ ÇALIŞMASI ESASLARI
3.Hafta *TEZ ÇALIŞMASI YÖNTEMLERİ
4.Hafta *LİTERATÜR ARAŞTIRILMASI ESASLARI
5.Hafta *LİTERATÜR ARAŞTIRILMASI
6.Hafta *LİTERATÜR SUNUMU
7.Hafta *TEZ KONUSUNUN BELİRLENMESİ
8.Hafta *LİTERATÜR SUNUMU
9.Hafta *TEZ YAZIM AŞAMALARI
10.Hafta *DENEYSEL ÇALIŞMALARDAKİ TEMEL PRENSİPLER
11.Hafta *TARTIŞMA YAZMA PRENSİPLERİ
12.Hafta *TEZ YAZIM AŞAMALARI
13.Hafta *KAYNAK YAZMA PROSEDÜRÜ
14.Hafta *tezin kontrolü

  • 1 Final : 100,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Proje 1 100,00 100,00
Uygulama / Pratik 1 100,00 100,00
Laboratuvar 1 150,00 150,00
Seminer 1 4,00 4,00
Tartışmalı Ders 15 24,00 360,00
Toplam : 714,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 24
AKTS : 24,00