Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
CFZY2012 BOŞALTIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ 2,00 0,00 0,00 2,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Boşaltım sisteminin işleyişinin ve patolojilerinin anlaşılmasını hedeflemektedir.
Dersin İçeriği : Boşaltım sistemini oluşturan yapıların fizyolojik görevleri ve fizyopatolojik durumları, sistemler arası fizyolojik bağlantıların önemi, atık maddelerin vücuttan uzaklaştırılması, su ve iyon dengelerinin düzenlenmesi, mesane boşalması, boşaltım sistemi ile ilgili hormonlar hakkında bilgiler içermektedir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Guyton ve Hall Textbook
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok.
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Mustafa Özbek
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok.
Dersin Verilişi : Teorik.

  • 1 Öğrenci Boşaltım Sisteminin fonksiyonlarını kavrayabilmelidir.
  • 2 Öğrenci Boşaltım sistemi moleküler mekanizmasını anlayabilmelidir.
  • 3 Öğrenci böbreklerin temel çalışma mekanizmasını anlayabilmelidir.
  • 4 Öğrenci boşaltım sisteminin temel patolojilerini anlayabilmelidir.
  • 5 Öğrenci boşaltım sistemi fizyolojisini kendi ifadeleriyle anlatabilmelidir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Boşaltım sistemininin görevleri
2.Hafta *Renin anjiotensin sistemi
3.Hafta *Glomerüler filtrasyon
4.Hafta *Tübüler reabsorbsiyon
5.Hafta *Konsantre ve dilüe idrar çıkarma
6.Hafta *Aldosteron-ADH
7.Hafta *Miksiyon
8.Hafta *Klirens kavramı
9.Hafta *Diüretikler ve etki mekanizmaları
10.Hafta *Böbreklerin tampon fonksiyonları
11.Hafta *Tartışma-Makale-Sunum
12.Hafta *Tartışma-Makale-Sunum
13.Hafta *Tartışma-Makale-Sunum
14.Hafta *Tartışma-Makale-Sunum
15.Hafta *Tartışma-Makale-Sunum

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 15 4,00 60,00
Uygulama / Pratik 15 2,00 30,00
Vize 1 1,00 1,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 15 1,00 15,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 15 1,00 15,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Toplam : 152,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00