Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
HEM107 HEMŞİRELİĞE GİRİŞ 2,00 0,00 0,00 2,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, hemşireliğe, temel insan gereksinimlerine, sağlık ve hastalığa ilişkin kavramları, ilkeleri incelemektir.
Dersin İçeriği : 1. Hemşirelikte Temel Kavramlar 2. Hemşireliğin Tarihsel Süreci 3. Hemşireliğin Gelişmesi, Rol ve Sorumlulukları, Meslekleşme 4. İnsan ve Temel İnsan Gereksinimleri 5. Hemşirelik ve Etik 6. Yaşam Süreci 7. Çevre Kavramı 8. Sağlık ve Hastalık 9. Sağlık Bakım Sistemleri ve Bütüncül Yaklaşım 10. Hemşirelik Bakımı ve Bakım Modelleri
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Patricia A. Potter, Anne Griffin Perry, Geralyn Ochs (2009). Study Guide and Skills Performance Checklists for Fundamentals of Nursing. 2. Ulusoy MF, Görgülü S (1996). Hemşirelik Esasları, Temel Kuram, Kavram, İlke ve Yöntemler. 3. Selva Erhan Şentürk (1990). Hemşirelik Tarihi ve Deontolojisi. 4. Fry SF, Çev: Bağ B (2000). Hemşirelik Uygulamalarında Etik, ICN yayınları. Bakanlar matbaacılık. Aktif Yayınevi, İstanbul. 5. Fatma Öz (2004). Sağlık Alanında Temel Kavramlar. 6. Woodham-Smith C. (2006). Florence Nightingale, Alter Yayıncılık.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Okuma, Kaynak Tarama, Soru-Cevap, Tartışma, Rol-Play
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Esra Akın
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları :   
Dersin Verilişi :   

  • 1 Temel insan gereksinimleri doğrultusunda bireyi ve toplumu bütüncül bir anlayışla değerlendirmenin önemini kavrayabilmesi.
  • 2 Hemşireliğin temel felsefesini ve sağlık bakım sistemi içindeki yerini kavrayabilmesi.
  • 3 Hemşirelik mesleğinin toplumdaki yerini, diğer mesleklerle olan ilişkilerini, görev, yetki ve sorumluluklarını tanımlayabilmesi.
  • 4 Sağlık ve hastalık kavramlarını tanımlayabilmesi.
  • 5 Bakım verdiği bireylerin sağlığının korunması için gerekli temel bireysel sağlık kurallarını uygulayabilmesi.
  • 6 Hemşirelik bakım modellerini kavrayabilmesi.
  • 7 Hemşirelik bakım modelleri ışığında bireye gerekli bakımı verebilmesi.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Hemşirelikte Temel Kavramlar • Tarihsel Bakış • Hemşirelik Mesleği
2.Hafta *Hemşirelikte Temel Kavramlar • Hemşirenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları • Hemşireliğin Rolleri ve İşlevleri
3.Hafta *Hemşireliğin Gelişmesi, Meslekleşme
4.Hafta *Hemşirelik ve Etik Hemşirelikte Değerler
5.Hafta *Quiz İnsan ve Temel İnsan Gereksinimleri
6.Hafta *Yaşam Süreci
7.Hafta *Çevre Kavramı
8.Hafta *Sağlık ve Hastalık
9.Hafta *ARA SINAV
10.Hafta *Sağlık Bakım Sistemleri ve Bütüncül Yaklaşım
11.Hafta *Sağlık Bakım Sistemleri ve Bütüncül Yaklaşım
12.Hafta *Hemşirelik Bakımı ve Bakım Modelleri
13.Hafta *Hemşirelik Bakımı ve Bakım Modelleri • Nightingale’in Modeli • Henderson’un Modeli • Orem’in Modeli
14.Hafta *Hemşirelik Bakımı ve Bakım Modelleri • Rogers’ın Modeli • Roper, Logan, Tierney'in Modeli • Gordon’un Modeli

  • 1 Vize : 30,000
  • 2 Quiz : 10,000
  • 3 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Bütünleme 1 1,00 1,00
Toplam : 71,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 3,00