Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
YL-HEM447 DAHİLİYE VE YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı; yüksek lisans öğrencisine erişkin dahili yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalardaki akut - kronik hastalıklar ve hemşirelik bakımları konusunda derinlemesine bilgi vermek ve edindiği bilgileri uygulamaya aktarmak, yoğun bakımın fiziki ortam gereklilikleri konusunda ve yoğun bakımda bulunan özellik arz eden cihaz, araç gereç kullanımı konusunda bilgi beceri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği : Bu dersin içeriği; Yoğun bakım hemşireliğinin gelişimi, rolleri, uygun çalışma koşulları, eğitimi, temel ve ileri yaşam desteği, kardiyovasküler, solunum, renal, gastrointestinal, nörolojik problemi olan hastada hemşirelik yönetimi, yoğun bakımda beslenme, multiple organ yetmezliği, enfeksiyon kontrolü, analjezi, sedasyon, yasal ve etik konulardır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Erbay R. H. (2005) Yoğun Bakım, Current Clinical Strategies. Çeviri Erwin R. Yoğun Bakımda Girişimler ve Teknikler. Çeviri McCann J.A.S., Moreau D. (2008) Critical Care Nursing Made Incredibly Easy, 2nd edition, Lippincott Williams&Wilkins, USA. Urden L.D., Stacy K.M., Lough M.E. (2004) Priorities in Critical Care Nursing, 4th edition, Mosby, USA. İç Hastalıkları Hemşireliği ve Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Ders Kitabı Dergiler: Yoğun bakım hemşireliği dergisi /Dimensional Critical Care Nursing / Journal of Critical care / Critical Care Clinics / Critical Care Nursing / Intensive Care Medicine
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : sunum/olgu sunumu/araştırma/video
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : ----
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Elif Ünsal Avdal
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Doç.Dr.Elif Ünsal Avdal
Dersin Verilişi : sunum

  • 1 1. Yoğun bakım hemşiresinin görev, rol ve sorumluluklarını açıklayabilme
  • 2 2. Yoğun bakımda yatan hastada ortaya çıkan akut ve kronik komplikasyonlara ilişkin teorik bilgi edinme ve bunları uygulamaya aktarabilme
  • 3 3. Yoğun bakım hemşireliği alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, bilimsel ortamlarda paylaşılabilme,
  • 4 4. Yoğun bakımdaki hasta ve ailesine etkin bir şekilde eğitim ve danışmanlık sağlamak için gerekli bilgi ve uygulamaları bilme
  • 5 5. Yoğun bakım karşılaşılan etik problemleri elde ettiği bilgiler doğrultusunda çözümleyebilme
  • 6 6. Yoğun bakım hastası ile ilgili konularda uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme,

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin tanıtımı, Yoğun Bakımın tanımı, fiziki özellikleri, Organizasyonu Ve Yönetimi, Ekip kavramı
2.Hafta *Yoğun bakım hemşireliğinin tarihsel gelişimi,yasal görev, rol ve sorumlulukları.Yoğun Bakım Hemşiresinin Eğitimi, Çalışma Koşulları
3.Hafta *Temel ve İleri Yaşam Desteği
4.Hafta *Yoğun bakım hastasında monitörizasyon
5.Hafta *Solunum Problemi Olan Hastanın Yoğun Bakımda Hemşirelik Bakımı
6.Hafta *Kardiyovasküler Problemi Olan Hastanın Yoğun Bakımda Hemşirelik Bakımı
7.Hafta *Renal Problemi Olan Hastanın Yoğun Bakımda Hemşirelik Bakımı
8.Hafta *ARA SINAV
9.Hafta *Gastrointestinal/Endokrin Sistem Problemi Olan Hastanın Yoğun Bakımda Hemşirelik Bakımı
10.Hafta *Nörolojik Problemi Olan Hastanın Yoğun Bakımda Hemşirelik Bakım
11.Hafta *Yoğun Bakımda Beslenme
12.Hafta *Yoğun Bakımda Enfeksiyon Kontrolü
13.Hafta *Yoğun Bakımda Profilaksi, Analjezi ve Sedasyon Uygulamaları
14.Hafta *Yoğun bakımda geriyatrik hasta izlemi

  • 1 Vize : 30,000
  • 2 Ödev : 10,000
  • 3 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 6,00 6,00
Final Sınavı Hazırlık 1 14,00 14,00
Ev Ödevi 1 10,00 10,00
Teorik Ders Anlatım 3 10,00 30,00
Toplam : 90,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00