Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
YL-HEM191 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ 1 4,00 0,00 0,00 4,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı ulusal ve uluslararası düzeyde birey, aile ve toplumun sağlık sorunlarına duyarlı, bakım gereksinimlerine hemşirelik süreci doğrultusunda bakım vermeye ve sağlığı koruma / geliştirmeye yönelik bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip, kazandığı bilgi ve beceriyi uygulama alanlarına (ev, işyeri,okul, huzurevi vb.) aktarabilen, bilimsel araştırma yapabilen, evrensel bilim insanı niteliklerini taşıyan uzman hemşire yetiştirmektir.
Dersin İçeriği : Halk sağlığı ve halk sağlığı hemşireliğinin temel ilke, felsefe ve kavramları, halk sağlığı hemşireliğinin rol ve fonksiyonları, Dünya ve Türkiye’de sağlık bakım sistemi ve sağlık politikaları, sağlık hizmetlerinde yönetim, epidemiyoloji, toplum tanılama, erken tanı, bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıkların kontrolü ile aile ve toplum sağlığı hemşireliği süreci konularına odaklanır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Aksayan S ve ark. (1998). Halk Sağlığı Hemşireliği El Kitabı, Vehbi Koç Vakfı Yayınları , No:14. 2. Erci B. Halk Sağlığı Hemşireliği. Göktuğ Yayıncılık, 2008. 3. Güler Ç, Akın L (ed). Halk Sağlığı Temel Bilgiler I- II-III.ciltler, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Hacettepe Üniversitesi Basımevi, Genişletilmiş II. Baskı, Ankara 2012 4. Maurer FA, Smith CM. Community/ Public Health Nursing Practice Health For Families and Populations. Fourth edition. Saunders Elseiver, St.Louis, 2009. 5. Nies MA, McEwen M. Community/ Public Health Nursing: Promoting the Health of Populations. Elsevier Saunders Co, Cancepts and Practice, 5th edit., St. Louis, 2011. 6. Öztek Z, Kubilay G (2004). Toplum Sağlığı ve Hemşireliği, Palme Yayıncılık, Geliştirilmiş 3. Baskı, Ankara. 7. Stanhope M, Lancester J. Community & Public Health Nursing. 8th Ed. Mosby Co. St.Louis, 2012. 8. Dersin temel konularıyla ilgili süreli yayınlar ve internet Yardımcı Kaynaklar 1. Sağlık eğitiminde kullanılan broşürler, kitapçıklar 2 Alan uygulamalarına özgü tanılama ve tarama formları 3. Tanı ve taramada kullanılan araç-gereçler
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : İnteraktif eğitim yöntemleri, soru-cevap,tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Medine Yılmaz
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Teorik ve öğrenci sunumu

  • 1 Halk Sağlığı Hemşireliğinin temel kavram, kuram ve felsefesini kavrayabilme ve uygulama alanlarına yansıtabilme
  • 2 Yaşadığı ve hizmet sunduğu toplumu tanıyarak toplumun değişen sağlık bakım gereksinimlerinin farkında olma
  • 3 Birey, aile ve toplumu yaşadığı yerde tanıyarak, öncelikli sağlık bakım gereksinimlerinin farkında olabilme ve sağlık risklerini azaltacak önlemler alabilme
  • 4 Sağlık politikalarını ve ulusal sağlık bakım sisteminin yapısını ve işleyişini bilme
  • 5 Çalıştığı birey, aile ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirme için hemşirelik bilgi, beceri ve uygulamalarını alana yansıtabilme
  • 6 Multisipliner ekip üyeleri ile çalışmanın ve sektörlerarası işbirliği yapmanın önemini kavrayabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Halk Sağlığı ve Halk Sağlığı Hemşireliği tarihçesi, kavram ve ilkeleri, rol ve fonksiyonları
2.Hafta *Sağlık Bakım Sistemi
3.Hafta *Sağlık Hizmetleri ve Yönetimi
4.Hafta *Epidemiyolojide Temel Ilkeler
5.Hafta *Toplum Tanılama
6.Hafta *Kültürel Farklılıklar
7.Hafta *Halk Sağlığı ve Etik
8.Hafta *ARA SINAV
9.Hafta *Sağlık Eğitimi ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları
10.Hafta *Erken Tanı
11.Hafta *Bulaşıcı Hastalıkların Kontrolü ve Bağışıklama
12.Hafta *Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kontrolü
13.Hafta *Aile ve Toplum Sağlığı Hemşireliği-I
14.Hafta *Aile ve Toplum Sağlığı Hemşireliği-II
15.Hafta *FİNAL

  • 1 Vize : 30,000
  • 3 Ödev : 10,000
  • 4 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 0 0,00 0,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 4,00 56,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Uygulama / Pratik Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 8,00 8,00
Final Sınavı Hazırlık 1 16,00 16,00
Araştırma Sunumu 1 5,00 5,00
Seminer 1 15,00 15,00
Toplam : 187,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00