Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
YL-HEM187 GÖRÜŞME BECERİLERİ VE DANIŞMANLIK 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Sağlıklı ve hasta birey ve ailesi ile etik ilkeler çerçevesinde uygun ve yeterli bilgiyi alabilecek psikiyatrik görüşmeleri yapılandırabilme, sağlıklı/hasta birey ve ailesine sorun alanlarına yönelik çözüm önerileri bulmada rehberlik edebilme konusunda bilgi ve becerinin kazandırılması hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği : Temel iletişim teknikleri, Özel durumlarda ve özel gruplarda iletişim becerileri, Bir psikiyatrik görüşmeyi yapılandırma, Görüşmeyi başlatma-sürdürme ve sonlandırma.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Mehmet Eskin, Sorun Çözme Terapisi: Kuram, araştırma ve uygulama, 2. Baskı Boylam Psikiyatri Enstitüsü, Hekimler yayın birliği (hyb) yayıncılık, Ankara 2011 William R. Miller, Stephen Rollnick Editor: Figen Karadağ, Kültegin Ögel, Ahmet Ertan, Tezcan. Motivasyonel Görüşme: İnsanları değişime hazırlama, Boylam Psikiyatri Enstitüsü, Hekimler yayın birliği (hyb) yayıncılık, Ankara 2009 Hoflin g C K, Leininger M M (2009), Hemşirelikte Ana Psikiyatrik Kavramlar, Çev: Aysel Kumral, Vehbi Koç Vakfı, İstanbul. Terakye G. (1995) Hasta Hemşire İlişkileri. Aydoğdu Ofset. Ankara. ISBN 975-95943-0-7 Üstün B, Akgün E, Partlak N. (2005) Hemşirelikte İletişim Becerileri Öğretimi. Okullar Yayınevi. İzmir
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Düz anlatım ve interaktif eğitim yöntemleri (soru-cevap, grup tartışmaları, beyin fırtınası, rol play, video izleme)
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Leyla Baysan Arabacı
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları :   
Dersin Verilişi :   

  • 1 Görüşmenin temel ilkelerini kavrayabilme
  • 2 Terapötik bir görüşme ortamını hazırlayabilme becerisini kazanabilme
  • 3 Bireysel görüşme yapabilme becerisini kazanabilme
  • 4 Aile ile görüşme yapabilme becerisini kazanabilme
  • 5 Yaş gruplarına uygun görüşme yapabilme becerisini kazanabilme
  • 6 Ruhsal bozukluğu olan bireylerle görüşme yapabilme becerisini kazanabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Görüşme ve iletişim süreci
2.Hafta *Temel tanım ve kavramlar (Değişim, direnç, motivasyon, güven, değer, bağlılık, yanıt verme)
3.Hafta *Görüşme yapan danışmanın özellikleri Görüşme yapılan ortamda olması gereken özellikler
4.Hafta *Görüşmede temel ve etik ilkeler Görüşmenin aşamaları ve kayıt tutma
5.Hafta *Bireysel görüşme (Çocuk, ergen ve yetişkin ile)
6.Hafta *Aile – Çiftlerle görüşme
7.Hafta *Tıbbi-Halk sağlığı ortamlarında görüşme (HIV, kanser gibi kronik hastalığı olan bireyler ile görüşme)
8.Hafta *Yoğun bakımda yatan hasta ve ailesi ile görüşme
9.Hafta *Ruhsal Bozukluklarda Görüşme-1 Kayıp-yas, istismar, travma yaşamış anksiyete bozukluğu olan bireylerle görüşme
10.Hafta *Ruhsal Bozukluklarda Görüşme-2 Şizofreni, duygu durum ve organik mental bozukluklarında görüşme
11.Hafta *Ruhsal Bozukluklarda Görüşme-3 Bağımlılık ve kişilik bozukluklarında görüşme
12.Hafta *Ruhsal Bozukluklarda Görüşme-4 Adli ceza verilen gruplarla görüşme
13.Hafta *Seminer: Görüşme süreci -Uygulama
14.Hafta *Seminer: Görüşme süreci -Uygulama

  • 2 Ödev : 40,000
  • 3 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Ödev 4 2,00 8,00
Final 1 2,00 2,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 4 5,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 18,00 18,00
Seminer 3 2,00 6,00
Teorik Ders Anlatım 14 3,00 42,00
Toplam : 96,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00