Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
YL-HEM495 İŞ SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı yükseklisans öğrencisine çalışan sağlığının korunması ve geliştirilmesinde iş sağlığı hemşiresinin değişen rolüne ilişkin bilgi ve beceri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği : Dersin içeriği; iş sağlığı ile ilgili temel kavramlar, iş sağlığı hemşireliğinin tarihsel gelişimi, işyeri ortamının riskler yönünden tanılanması, çalışan sağlığının korunması ve geliştirilmesinde iş sağlığı hemşiresinin görev, yetki ve sorumluluklarından oluşur.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Aksayan S ve ark. (1998). Halk Sağlığı Hemşireliği El Kitabı, Vehbi Koç Vakfı Yayınları , No:14. 2. Güler Ç, Akın L (ed). Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Hacettepe Üniversitesi Basımevi, 2006. 3. Maurer FA, Smith CM. Community/ Public Health Nursing Practice Health For Families and Populations. Fourth edition. Saunders Elseiver, St.Louis, 2009. 4. Öztek Z, Kubilay G (2004). Toplum Sağlığı ve Hemşireliği, Palme Yayıncılık, Geliştirilmiş 3. Baskı, Ankara. 5. Spradley BW, Allender CA (2001). Community Health Nursing Cancepts and Practice, 5th edit., US Lippincott Publisher 6. Stanhope M, Lancester J. Community & Public Health Nursing. 6th Ed. Mosby Co. St.Louis, 2004. 7. Dersin temel konularıyla ilgili süreli yayınlar ve internet Malzemeler: • Alana özgü broşürler, kitapçıklar • Alan uygulamalarına özgü tanılama ve tarama formları • Tanı ve taramada kullanılan araç-gereçler
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : İnteraktif eğitim yöntemleri, öğrenci sunumları, bir işyeri gözlem gezisi
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Medine Yılmaz
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : yok
Dersin Verilişi : teorik ve öğrenci sunumu

  • 1 İş ortamında multidisipliner ekip içinde çalışmanın önemini kavrayabilme
  • 2 Iş sağlığı ve iş ortamı risklerini tartışabilme
  • 3 İşyeri ortamını sağlık riskleri yönünden gözlemleyebilme, analiz edebilme ve riskleri azaltabilmeye ilişkin bilgi ve beceri kazanabilme
  • 4 Sağlık bakım gereksinimlerinin farkında olabilme ve sağlık risklerini azaltacak önlemler alabilme
  • 5 İş ortamında multidisipliner ekip içinde çalışmanın önemini kavrayabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Derse Giriş ve Tanışma
2.Hafta *İş Sağlığı Tanımı , Kavramları ve Tarihçesi
3.Hafta *İş-Insan Ilişkisi
4.Hafta *İş Sağlığı Politikaları
5.Hafta *Üretim Alanları, Ilgili Kurum ve Kuruluşlar
6.Hafta *İş Sağlığı Ekibi ve İşyeri Hemşiresinin Rol ve Fonksiyonları
7.Hafta *İşyeri Ortam Faktörleri ve Sağlığa Etkileri
8.Hafta *Iş Kazaları
9.Hafta *Ara Sınav
10.Hafta *Meslek Hastalıkları - I
11.Hafta *Meslek Hastalıkları -II
12.Hafta *Çalışma Hayatında Riskli Gruplar
13.Hafta *Ergonomi ve Sağlık
14.Hafta *Işyeri Ortamında Sağlığı Koruma ve Geliştirme Uygulamaları
15.Hafta *Final Haftası

  • 1 Vize : 30,000
  • 2 Ödev : 10,000
  • 3 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 7,00 7,00
Final Sınavı Hazırlık 1 14,00 14,00
Seminer 1 15,00 15,00
Toplam : 95,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00