Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
YL-HEM181 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 1 4,00 0,00 0,00 4,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Ruh sağlığı ve hastalıklarına yönelik temel kavramlar, temel ruhsal bozukluklar ve psikiyatri hemşiresinin rol ve sorumlulukları ile hemşirelik bakım planının uygulanması ve değerlendirilmesi konularında bilgi ve becerinin kazandırılması amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği : Psikiyatri hemşireliğinde temel kuram ve kavramlar Psikiyatri hemşireliğinin felsefesi Ruhsal durum değerlendirmesi, Birinci eksen ruhsal bozukluklar ve hemşirelik bakımı
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Öztürk O, Uluşahin A (2008), Ruh Sağlığı ve Bozuklukları I-II. Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul. Philadelphia W.B. Saunders, USA. Kaplan HI, Sadock BJ. (2004) Klinik Psikiyatri. Ed. Abay E. Çev:Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara. Varcarolis E. M, Carson V.B, Shoemaker N.C. (2006) Foundations of Psychiatric-Mental Health Nursing : A clinical approach. 5th ed. Kum N.(2000)Psikiyatri Hemşireliği El Kitabı, Vehbi Koç Vakfı Yayınları, İstanbul Hoflin g C K, Leininger M M (2009), Hemşirelikte Ana Psikiyatrik Kavramlar, Çev: Aysel Kumral, Vehbi Koç Vakfı, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Düz anlatım ve interaktif eğitim yöntemleri (soru-cevap, grup tartışmaları, beyin fırtınası, video izleme)
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar :
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Leyla Baysan Arabacı
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları :   
Dersin Verilişi :   

  • 1 Ruh sağlığı ve hastalıklarına yönelik temel kavramları tanımlayabilme
  • 2 Ruhsal hastalıkların belirtilerini tanımlayabilme
  • 3 Ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliğinin felsefesini tanımlayabilme
  • 4 Ruhsal hastalıkların etyolojisini, epidemiyolojisini ve ilişkili faktörleri tanımlayabilme
  • 5 Ruhsal bozukluğu olan bir bireyin fiziksel ve ruhsal değerlendirmesini yapabilme becerisi kazanabilme
  • 6 Ruhsal bozukluğu olan bir bireyin bakımında psikiyatri hemşiresinin rol ve sorumluluklarını tanımlama
  • 7 Ruhsal bozukluğu olan bir bireyin hemşirelik süreci doğrultusunda bakımını yürütebilme ve değerlendirebilme becerisini kazanabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Psikiyatri Hemşireliğinde Temel Teoriler-1
Psikiyatride Temel Teoriler

*- Barkovizyon kullanımı - Video ve CD materyallerinin kullanımı
2.Hafta *Psikiyatri Hemşireliğinde Temel Teoriler-2
Psikiyatride Temel Teoriler (Film)

*- Barkovizyon kullanımı
- Video ve CD materyallerinin kullanımı

3.Hafta *Psikiyatri Hemşireliğinde Temel Teoriler-3
Hemşirelik Teorileri

*- Barkovizyon kullanımı
- Video ve CD materyallerinin kullanımı

4.Hafta *Psikiyatri Hemşireliğinin Temel İlkeleri
*- Barkovizyon kullanımı
- Video ve CD materyallerinin kullanımı

5.Hafta *Ruhsal Durum Değerlendirmesi
*- Barkovizyon kullanımı
- Video ve CD materyallerinin kullanımı

6.Hafta *Anksiyete Bozuklukları ve Hemşirelik Bakımı-1
*- Barkovizyon kullanımı
- Video ve CD materyallerinin kullanımı

7.Hafta *Anksiyete Bozuklukları ve Hemşirelik Bakımı-2
*- Barkovizyon kullanımı
- Video ve CD materyallerinin kullanımı

8.Hafta *Duygu-Durum Bozuklukları ve Hemşirelik Bakımı-1
*- Barkovizyon kullanımı
- Video ve CD materyallerinin kullanımı

9.Hafta *Duygu-Durum Bozuklukları ve Hemşirelik Bakımı-2
*- Barkovizyon kullanımı
- Video ve CD materyallerinin kullanımı

10.Hafta *Şizofrenik Bozukluklar ve Hemşirelik Bakımı
*- Barkovizyon kullanımı
- Video ve CD materyallerinin kullanımı

11.Hafta *Psikoseksüel Bozukluklar ve Hemşirelik Bakımı
*- Barkovizyon kullanımı
- Video ve CD materyallerinin kullanımı

12.Hafta *Organik Ruhsal Bozukluklar ve Hemşirelik Bakımı
*- Barkovizyon kullanımı
- Video ve CD materyallerinin kullanımı

13.Hafta *Yeme ve Uyku Bozuklukları ve Hemşirelik Bakımı
*- Barkovizyon kullanımı
- Video ve CD materyallerinin kullanımı

14.Hafta *Alkol-Madde Kullanım Bozuklukları ve Hemşirelik Bakımı
*- Barkovizyon kullanımı
- Video ve CD materyallerinin kullanımı

15.Hafta *Final

  • 1 Vize : 50,000
  • 2 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Ödev 4 4,00 16,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 4,00 56,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 4 8,00 32,00
Final Sınavı Hazırlık 2 14,00 28,00
Seminer 4 4,00 16,00
Bütünleme 1 2,00 2,00
Teorik Ders Anlatım 14 3,00 42,00
Toplam : 194,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00