Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
YL-HEM175 BÜYÜME VE GELİŞME 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, büyüme–gelişme kavramı, büyüme gelişme ile ilgili kuramlar, gelişimsel dönemlere özgü büyüme gelişme özellikleri ve çocuk hemşiresinin optimum büyüme gelişme sağlanmasındaki rol ve işlevleri tartışılarak, öğrencinin büyüme ve gelişme konusunda yeterlilik kazanmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Bu derste; büyüme – gelişme kavramı, büyüme gelişme ile ilgili kuramlar, yenidoğan, 0-1 yaş dönemi, 1-3 yaş dönemi, 3-6 yaş dönemi, 7-12 yaş dönemi ve 13-18 yaş dönemine özgü büyüme gelişme özellikleri ile bu dönemlerde çocuk ve aile ile iletişim ve yaş dönemlerine özgü sağlığı koruma ve geliştirme yaklaşımları konuları yer almaktadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1.Conk Z, Başbakkal Z, Yılmaz HB, Bolışık B. Pediatri Hemşireliği, 1. Baskı, Akademisyen Tıp Kitabevi, 2013.<br />2.Hockenberry MJ, Wilson D (Ed.) Wong’s essentials of pediatric nursing. St. Louis, Mo. : Elsevier/Mosby , 2013 : 9th ed.<br />3.Potts, NL, Mandleco BL. (2002). Pediatric Nursing Caring for Children and Their Families. Delmar. USA <br />4.Behrman RE, Kliegmen RB. (2003). Nelson Essentials of Pediatrics. Tuzcu. M.(Türkçe Çeviri). Second Edition. Nobel Tıp KitabevleriLtd.Şti.&Yüce Yayınları A.Ş. İstanbul. <br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik anlatım, olgu tartışması, probleme dayalı öğrenme
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Hatice Yıldırım Sarı
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : ...
Dersin Verilişi : Teorik anlatım, olgu tartışması, probleme dayalı öğrenme

  • 1 Büyüme ve gelişme sürecini tanımlayabilme
  • 2 Büyüme ve gelişme ile ilgili kavram ve kuramları açıklayabilme
  • 3 Gelişimsel dönemlerde büyüme ve gelişme sürecinde meydana gelen farklılıkları tanımlayabilme
  • 4 Büyüme ve gelişme sürecini değerlendirme araçları bilgisine sahip olma
  • 5 Büyüme-gelişmeyi değerlendiren araçları kullanabilme
  • 6 Optimum büyüme ve gelişmenin sağlanması ve büyüme gelişme sürecinde meydana gelen normalden sapma durumlarını düzeltmeye yönelik hemşirelik girişimlerini uygulayabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin Tanıtımı - Büyüme ve Gelişme - Çocuk ve Ailenin Etkileşimi - Genel Yaklaşımlar
2.Hafta *Çocuk Gelişim Teorilerinden Örnekler - Freud, Piaget, Bandura, Gesell
3.Hafta *(0-28 gün) Yenidoğanın Büyüme ve Gelişmesi - İletişim - Sağlığı Koruma ve Geliştirme
4.Hafta *(0-28 gün) Yenidoğanın Büyüme ve Gelişmesi - İletişim - Sağlığı Koruma ve Geliştirme
5.Hafta *(0-1 yaş) Süt Çocuğunun Büyüme ve Gelişmesi - İletişim - Sağlığı Koruma ve Geliştirme
6.Hafta *(0-1 yaş) Süt Çocuğunun Büyüme ve Gelişmesi - İletişim - Sağlığı Koruma ve Geliştirme
7.Hafta *(1-3 yaş) Oyun Çocuğunun Büyüme ve Gelişmesi - İletişim - Sağlığı Koruma ve Geliştirme
8.Hafta *(1-3 yaş) Oyun Çocuğunun Büyüme ve Gelişmesi - İletişim - Sağlığı Koruma ve Geliştirme
9.Hafta *Ara Sınav
10.Hafta *(3-6 yaş) Okul Öncesi Çocuğun Büyüme ve Gelişmesi - İletişim - Sağlığı Koruma ve Geliştirme
11.Hafta *(3-6 yaş) Okul Öncesi Çocuğun Büyüme ve Gelişmesi - İletişim - Sağlığı Koruma ve Geliştirme
12.Hafta *(6-12 yaş) Okul Çocuğunun Büyüme ve Gelişmesi - İletişim - Sağlığı Koruma ve Geliştirme
13.Hafta *(6-12 yaş) Okul Çocuğunun Büyüme ve Gelişmesi - İletişim - Sağlığı Koruma ve Geliştirme
14.Hafta *(12-18 yaş) Adölesanların Büyüme ve Gelişmesi - İletişim - Sağlığı Koruma ve Geliştirme
15.Hafta *(12-18 yaş) Adölesanların Büyüme ve Gelişmesi - İletişim - Sağlığı Koruma ve Geliştirme

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 2 15,00 30,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 15 2,00 30,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Toplam : 90,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00