Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
YL-HEM157 CERRAHİ YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı öğrenciye cerrahi yoğun bakımlarda görülen akut ve kronik hastalıkların hemşirelik yönetimini içeren teorik bilgiyi kazandırmak, durumu kritik olan hastaya sistematik ve bütüncül bir yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda bakım verebilmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Bu dersin içeriği cerrahi yoğun bakıma ilişkin temel bilgi ve kavramlar, akut durumların fizyopatolojileri, acil tanı, tedavi ve izlem uygulamalarında hemşirelik bakımı ve sorumluluklarını kapsar.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Akbayrak, N., Erkal-İlhan, S., Ançel, G., & Albayrak, A. (Ed.) (2007). Hemşirelik Bakım Planları (Dahiliye-Cerrahi Hemşireliği ve Psiko-sosyal Boyut). Ankara: Alter. Akdemir, N., & Birol, L. (2005). İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı (Genişletilmiş 2. Baskı). Ankara: Sistem. Albert, R.K., Slutsky, A., & Ranıerı, M. (2009). Klinik Yoğun Bakım. Kutay Akpir, Simru Tuğrul (Çev.) İstanbul: İstanbul Tıp. Birol, L. (2007). Hemşirelik Süreci Hemşirelik Bakımında Sistematik Yaklaşım. İzmir: Etki. Black, J.M., & Hawks, J.H. (Ed.) (2009). Medical Surgical Nursing: Clinical Management for Positive Outcomes (8th edition). St.Louis: Saunders. Carlson, K. (Ed) (2009). AACN Advanced Critical Care Nursing. Philadelphia: Elsevier Saunders. Carpetinto-Moyet, L.J. (2005). Hemşirelik Tanıları El Kitabı. Firdevs Erdemir (Çev) İstanbul: Nobel Tıp. Hall, J.B., Schmidt, G.A., & Wood, L.D. (Ed) (2005). Principles of Critical Care (3rd edition). New York: McGraw- Hill. Hillman, K, & Bishop, G. (Ed) (2004). Clinical Intensive Care and Acute Medicine (second edition). Cambridge: Cambridge University. Ignatavicius, D.D., & Workman, M.L. (Ed) (2010). Medical-Surgical Nursing: Patient-Centered Collaborative Care. (6th edition). Philadelphia: Elsevier. Karadakovan, A., Aslan, F.E. (Ed) (2010). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Adana: Nobel Tıp. Lemone, P., Burke, K.M. & Bauldoff, G. (Ed) (2010). Medical Surgical Nursing, Critical Thinking in Client Care (5th edition). New Jersey: Pearson Prentice Hall. Lewis, S.M., Dirksen, S.R., & Heitkemper, M.M. (Ed) (2011). Medical Surgical Nursing, Assesment and Management of Clinical Problems (8th edition). St.Louis: Mosby. Lynn, D.J., Wiegand, M., & Carlson, K.K. (Ed.) (2005). AACN Procedure Manual for Critical Care. St. Louis: Elsevier Saunders. Potter, A.P., Perry, A.G. (Ed) (2007). Fundamentals of Nursing (6th edition). USA: Elsevier Health Sciences. Sue, D.Y., Vintch, J. (2005). Yoğun Bakım Esasları. Yeşim Erbil (Çev.) İstanbul: Nobel Tıp. Şahinoğlu, H. (Ed) (2008). Yoğun Bakım Komplikasyonları (1. Baskı). İstanbul: Nobel Tıp. Urden, L.D., Stacy, K.M., Lough, M.E. (2004). Priorities in Critical Care Nursing (4th edition). USA: Mosby. Woodrow, P. (2006). Intensive Care Nursing: A framework for practice (2nd edition). New York: Routledge. Woods, S.L., Sivarajan Froelicher, E.S., Motzer, S.U., & Bridges, E.J. (2005). Cardiac Nursing (Fifth edition). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, seminer anlatma, soru-cevap, tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Gülay Oyur Çelik
Dr. Öğr. Üyesi Deniz Şanlı
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Dersin Sorumlu Öğretim Üyesi : Dr. Öğr. Üyesi Gülay OYUR ÇELİK Yardımcı Öğretim Üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Deniz ŞANLI
Dersin Verilişi : Örgün, Konferans, aktif öğrenme yöntemleri, uygulama ve video gösterimi

  • 1 Yoğun bakım ünitesine ilişkin temel bilgi ve kavramları, çalışma prensiplerini öğrenebilme
  • 2 Yoğun bakım hemşiresinin görev, rol ve sorumluluklarını bilme
  • 3 Yoğun bakım hastalarının bakımını hemşirelik süreci doğrultusunda tanılayabilme, planlayabilme, uygulayabilme ve değerlendirebilme
  • 4 Yoğun bakım konusunda güncel bilgileri ve teknolojik gelişmeleri izleyebilme
  • 5 Yoğun bakım hemşirelik bakım uygulamalarına yeni gelişmeleri aktarabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Yoğun Bakım Hemşireliğine Giriş ve Tarihsel Gelişim
2.Hafta *Yoğun Bakım Ünitelerinin Fiziksel Özellikleri ve Sınıflandırılması
3.Hafta *Yoğun Bakım Hemşirelerinin Özellikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları
4.Hafta *Yoğun Bakım Ünitelerinde Yasal ve Etik Durumlar
5.Hafta *Hemodinamik Monitörizasyon
6.Hafta *Nörolojik Tanılama
7.Hafta *Ara sınav
8.Hafta *Yoğun Bakım Ünitelerinde Kullanılan Skorlama Sistemleri
9.Hafta *Yatağa Bağımlı Hastada Hemşirelik Bakımı
10.Hafta *Yoğun Bakım Hastasında Ağrı, Analjezi ve Sedasyon
11.Hafta *Yoğun Bakım Hastalarında Beslenme
12.Hafta *Yoğun Bakım Ünitelerinde Enfeksiyon Kontrolü
13.Hafta *Solunum Yetmezliği, ALI, ARDS
14.Hafta *Mekanik Ventilasyon

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 8,00 8,00
Final Sınavı Hazırlık 1 12,00 12,00
Seminer 1 5,00 5,00
Tartışmalı Ders 14 2,00 28,00
Toplam : 97,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00