Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
YL-HEM483 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI-1 0,00 4,00 0,00 2,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Ruh sağlığı ve hastalıklarına yönelik temel kavramları, temel ruhsal bozukluklarda hemşirelik bakımını bilimsel bir bakım süreci doğrultusunda ruh sağlığının korunması ve yükseltilmesi uygulamalarında kullanabilme becerisinin kazandırılması.
Dersin İçeriği : Genel ruh sağlığı ve hastalıkları hastanelerinde ve/veya kliniklerinde hemşirelik uygulamasını yürütme.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Carpenito-Moyet LJ. Hemşirelik Tanıları El Kitabı 13. Baskı (Çev.Erdemir F.) Nobel Tıp Kitabevleri Ltd.Şti.2012 Birol L. Hemşirelik Süreci. 5. Baskı.Etki Matbaacılık-Yayıncılık Ltd.Şti. İzmir, 2002. Kum N.(2000)Psikiyatri Hemşireliği El Kitabı, Vehbi Koç Vakfı Yayınları, İstanbul. Hoflin g C K, Leininger M M (2009), Hemşirelikte Ana Psikiyatrik Kavramlar, Çev: Aysel Kumral, Vehbi Koç Vakfı, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Uygulama pratiği
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar :
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Leyla Baysan Arabacı
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları :   
Dersin Verilişi :   

  • 1 Ruh sağlığı bozuk bir bireyin problemlerini tanımlayabilme
  • 2 Ruh sağlığı bozuk bireyin problemlerine yönelik çözüm önerileri geliştirebilme
  • 3 Ruh sağlığı bozuk bireyin problemlerine yönelik geliştirilen çözüm alternatiflerini değerlendirebilme becerisi kazanabilme
  • 4 Ruh sağlığı bozuk bireye kanıt temelli bakım hizmeti sunma becerisi kazanabilme
  • 5 Ruh sağlığı bozuk bireye sunulan bakımın sonuçlarını değerlendirebilme becerisi kazanabilme
  • 6 Ruh sağlığı bozuk bireye sunulan bakımın sonuçlarını rapor edebilme ve kayıt etme becerisi kazanabilme
  • 7 Uygulama alanında ekip içi iletişim ve etkileşim kurabilme becerisi kazanabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Uygulama alanlarının tanıtımı
*Psikiyatri Kliniği
2.Hafta *Uygulamada erişkin ruh sağlığı Psikiyatri hemşireliği süreci
*Psikiyatri Kliniği
3.Hafta *Uygulamada erişkin ruh sağlığı Psikiyatri hemşireliği süreci
*Psikiyatri Kliniği
4.Hafta *Uygulamada erişkin ruh sağlığı Psikiyatri hemşireliği süreci
*Psikiyatri Kliniği
5.Hafta *Uygulamada erişkin ruh sağlığı Psikiyatri hemşireliği süreci
*Psikiyatri Kliniği
6.Hafta *Uygulamada erişkin ruh sağlığı Psikiyatri hemşireliği süreci
*Psikiyatri Kliniği
7.Hafta *Uygulamada erişkin ruh sağlığı Psikiyatri hemşireliği süreci
*Psikiyatri Kliniği
8.Hafta *Uygulamada erişkin ruh sağlığı Psikiyatri hemşireliği süreci
*Psikiyatri Kliniği
9.Hafta *Uygulamada erişkin ruh sağlığı Psikiyatri hemşireliği süreci
*Psikiyatri Kliniği
10.Hafta *Uygulamada erişkin ruh sağlığı Psikiyatri hemşireliği süreci
*Psikiyatri Kliniği
11.Hafta *Uygulamada erişkin ruh sağlığı Psikiyatri hemşireliği süreci
*Psikiyatri Kliniği
12.Hafta *Uygulamada erişkin ruh sağlığı Psikiyatri hemşireliği süreci
*Psikiyatri Kliniği
13.Hafta *Uygulamada erişkin ruh sağlığı Psikiyatri hemşireliği süreci
*Psikiyatri Kliniği
14.Hafta *Bakım planının sunumu

  • 2 Ödev : 40,000
  • 3 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Ödev 4 4,00 16,00
Derse Katılım 14 4,00 56,00
Uygulama / Pratik 14 4,00 56,00
Uygulama / Pratik Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Seminer 4 4,00 16,00
Vaka Çalışması 4 3,00 12,00
Toplam : 184,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00