Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
YL-HEM151 CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 1 4,00 0,00 0,00 4,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Öğrenciler tarafından cerrahi yolla tedavi edilecek hastaların ameliyat öncesi, ameliyat süresinde ve ameliyat sonrası bütüncül bir yaklaşımla bakımını, eğitimini ve rehabilitasyonunu sağlayan uygulamaları içeren bilgiyi ve yeteneği kazandırmaktır.
Dersin İçeriği : Asepsi, Cerrahi Hastasında Beslenme, Cerrahi Hastasında Sıvı Elektrolit Dengesi, Cerrahi Enfeksiyonlar, Ameliyat Öncesi Hasta Bakımı, Ameliyat Süresince Hasta Bakımı, Ameliyat Sonrası Hasta Bakımı, Ameliyat Sonrası Komplikasyonlar, Onkolojik Cerrahi, Organ Transplantasyonu
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : DERS KİTABI: 1. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Erdil F, Özhan Elbaş N., Ankara,2004. 2. Dahili ve Cerrahi hastalıklarda Bakım Ed. A. Karadakovan, F. Eti Aslan, İstanbul, 2009. 3. Genel Cerrahi, Aybar S ve ark.Nobel Tıp Kitap Evi, İstanbul,1991. 4. Medical Surgical Nursing, Boyer M. Lippincott Philadelphia, 1996. 5. Medical Surgical Nursing, Boyer M. Lippincott Philadelphia, 2005.. YARDIMCI KİTAPLAR: 1. 4.Ulusal Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Kuşadası,2003 2. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Gaziantep, 2007 3. VI. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı, Kuşadası,2009 4. Ulusal Cerrahi Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2002. 5. Ulusal Cerrahi Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2004. 6. Ulusal Cerrahi Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2006.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Okuma ve Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Gülay Oyur Çelik
Dr. Öğr. Üyesi Deniz Şanlı
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Dersin Sorumlu Öğretim Üyesi : Dr. Öğr. Üyesi Gülay OYUR ÇELİK Yardımcı Öğretim Üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Deniz ŞANLI
Dersin Verilişi : Örgün, Konferans, aktif öğrenme yöntemleri, uygulama ve video gösterimi

  • 1 Cerrahide temel kavramları bilebilme
  • 2 Ameliyat öncesi hasta bakımının aşamalarını bilebilme
  • 3 Ameliyat süresinde hasta bakımının aşamalarını bilebilme
  • 4 Ameliyat sonrası hasta bakımının aşamalarını biebilme
  • 5 Ameliyat öncesi, süresi ve sonrası döneme ilişkin araştırmalar yapabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Asepsi
2.Hafta *Cerrahi Hastasında Beslenme
3.Hafta *Cerrahi Hastasında Sıvı Elektrolit Dengesi
4.Hafta *Cerrahi Enfeksiyonlar
5.Hafta *Ameliyat Öncesi Hasta Bakımı
6.Hafta *Ameliyat Öncesi Hasta Bakımı
7.Hafta *Ara sınav
8.Hafta *Ameliyat Süresince Hasta Bakımı
9.Hafta *Ameliyat Süresince Hasta Bakımı
10.Hafta *Ameliyat Sonrası Hasta Bakımı
11.Hafta *Ameliyat Sonrası Hasta Bakımı
12.Hafta *Ameliyat Sonrası Komplikasyonlar
13.Hafta *Onkolojik Cerrahi
14.Hafta *Organ Transplantasyonu

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Seminer 1 25,00 25,00
Final Sınavı Hazırlık 1 25,00 25,00
Ara Sınav Hazırlık 1 30,00 30,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 2 18,00 36,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 1 30,00 30,00
Ödev 1 20,00 20,00
Vize 1 1,00 1,00
Toplam : 167,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00