Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
YL-HEM481 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ-1 4,00 0,00 0,00 4,00 9,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Ruh sağlığı ve hastalıklarına yönelik temel kavramlar, temel ruhsal bozukluklar ve psikiyatri hemşiresinin rol ve sorumlulukları ile hemşirelik bakım planının uygulanması ve değerlendirilmesi konularında bilgi ve becerinin kazandırılması amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği : Psikiyatri hemşireliğinde temel kuram ve kavramlar Psikiyatri hemşireliğinin felsefesi Ruhsal durum değerlendirmesi, Birinci eksen ruhsal bozukluklar ve hemşirelik bakımı
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Öztürk O, Uluşahin A (2008), Ruh Sağlığı ve Bozuklukları I-II. Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul. Philadelphia W.B. Saunders, USA. Kaplan HI, Sadock BJ. (2004) Klinik Psikiyatri. Ed. Abay E. Çev:Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara. Varcarolis E. M, Carson V.B, Shoemaker N.C. (2006) Foundations of Psychiatric-Mental Health Nursing : A clinical approach. 5th ed. Kum N.(2000)Psikiyatri Hemşireliği El Kitabı, Vehbi Koç Vakfı Yayınları, İstanbul Hoflin g C K, Leininger M M (2009), Hemşirelikte Ana Psikiyatrik Kavramlar, Çev: Aysel Kumral, Vehbi Koç Vakfı, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Düz anlatım ve interaktif eğitim yöntemleri (soru-cevap, grup tartışmaları, beyin fırtınası, video izleme)
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar :
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Leyla Baysan Arabacı
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları :   
Dersin Verilişi :   

  • 1 Ruh sağlığı ve hastalıklarına yönelik temel kavramları tanımlayabilme
  • 2 Ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliğinin felsefesini tanımlayabilme
  • 3 Ruhsal hastalıkların etyolojisini, epidemiyolojisini ve ilişkili faktörleri tanımlayabilme
  • 4 Ruhsal hastalıkların belirtilerini tanımlayabilme
  • 5 Ruhsal bozukluğu olan bir bireyin fiziksel ve ruhsal değerlendirmesini yapabilme becerisi kazanabilme
  • 6 Ruhsal bozukluğu olan bir bireyin bakımında psikiyatri hemşiresinin rol ve sorumluluklarını tanımlama
  • 7 Ruhsal bozukluğu olan bir bireyin hemşirelik süreci doğrultusunda bakımını yürütebilme ve değerlendirebilme becerisini kazanabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Psikiyatride Temel Teoriler
2.Hafta *Psikiyatri Hemşireliğinde Temel Teoriler
3.Hafta *Psikiyatri ve Psikiyatri Hemşireliğinde Temel Teoriler
4.Hafta *Psikiyatri Hemşireliğinin Temel İlkeleri
5.Hafta *Ruhsal Durum Değerlendirmesi
6.Hafta *Anksiyete-Somatoform ve Disosiyatif Bozukluklar ve Hemşirelik Bakımı-1
7.Hafta *Anksiyete-Somatoform ve Disosiyatif Bozukluklar ve Hemşirelik Bakımı-2
8.Hafta *Duygu-Durum Bozuklukları ve Hemşirelik Bakımı-1
9.Hafta *Duygu-Durum Bozuklukları ve Hemşirelik Bakımı-2
10.Hafta *Şizofrenik Bozukluklar ve Hemşirelik Bakımı
11.Hafta *Psikoseksüel Bozukluklar ve Hemşirelik Bakımı
12.Hafta *Organik Ruhsal Bozukluklar ve Hemşirelik Bakımı
13.Hafta *Yeme ve Uyku Bozuklukları ve Hemşirelik Bakımı
14.Hafta *Alkol-Madde Kullanım Bozuklukları ve Hemşirelik Bakımı

  • 1 Vize : 50,000
  • 2 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Ödev 6 4,00 24,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 5,00 70,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 5 10,00 50,00
Final Sınavı Hazırlık 1 14,00 14,00
Seminer 4 6,00 24,00
Teorik Ders Anlatım 14 4,00 56,00
Diğer 2 10,00 20,00
Toplam : 260,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 9
AKTS : 9,00