Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
YL-HEM477 YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN BAKIMI 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, öğrencinin yetersizliği olan çocuk ve ailesine ait özellikler, sorunlar, mevcut kaynaklar hakkında bilgi sahibi olmasını ve yetersizliği olan çocuklar ve ailesine yönelik hemşirelik bakımı yönetme yeterliliği kazanmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Bu dersin içeriğinde; Türkiye’de ve Dünyada yetersizliği olan çocukların durumu, Yasal durum, Dünya’da ve Türkiye’de Engelli hemşireliği, çocuklarda yetersizliğin tanılanması, Uluslararası Sınıflama Sistemleri, gelişimsel yetersizliğin nedenleri ve önlenmesi, yetersizliği olan çocukların hemşirelik bakımı, sağlığın geliştirilmesi ve engelli çocukların bakımında hemşirelik modellerinin kullanımı konuları yer almaktadır. <br />
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1.Conk Z, Başbakkal Z, Yılmaz HB, Bolışık B. Pediatri Hemşireliği, 1. Baskı, Akademisyen Tıp Kitabevi, 2013.<br />2.Hockenberry MJ, Wilson D (Ed.) Wong’s essentials of pediatric nursing. St. Louis, Mo. : Elsevier/Mosby , 2013 : 9th ed.<br />3.Potts, NL, Mandleco BL. (2002). Pediatric Nursing Caring for Children and Their Families. Delmar. USA <br />4.Behrman RE, Kliegmen RB. (2003). Nelson Essentials of Pediatrics. Tuzcu. M.(Türkçe Çeviri). Second Edition. Nobel Tıp KitabevleriLtd.Şti.&Yüce Yayınları A.Ş. İstanbul. <br />5.Ataman A. (Ed.) Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitime Giriş, 2. Baskı, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, 2005.<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, olgu sunumları.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Hatice Yıldırım Sarı
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : ...
Dersin Verilişi : Anlatım, olgu sunumları.

  • 1 Çocuklarda engele neden olan durumları açıklayabilme
  • 2 Çocuklarda engelliliğin önlenmesine yönelik yaklaşımları açıklayabilme
  • 3 Yetersizliği olan çocukların bakımında hemşirelik bakım modellerini açıklayabilme
  • 4 Engel durumlarına özel hemşirelik bakım yönetimini planlayabilme
  • 5 Engelli çocuklarda sağlığı geliştirme girişimlerini açıklayabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin Tanıtımı, Tanımlar, Teoriler
2.Hafta *Türkiye'de ve Dünyada engeli olan çocukların durumu, Yasal mevzuatlar
3.Hafta *Türkiye'de ve Dünyada Engelli Birey Hemşireliği
4.Hafta *Çocuklarda engelliliğin tanılanması, Uluslararası Sınıflandırma Sistemleri
5.Hafta *Gelişimsel yetersizliğin sebepleri ve önlenmesi
6.Hafta *Genetik gelişimsel hastalıklar ve hemşirelik bakımı
7.Hafta *Nörolojik sistem gelişimsel hastalıkları ve hemşirelik bakımı
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Metabolik sistem gelişimsel hastalıkları ve hemşirelik bakımı
10.Hafta *Görme engeli olan çocuklar ve hemşirelik bakımı
11.Hafta *İşitme engeli olan çocuklar ve hemşirelik bakımı
12.Hafta *Fiziksel engeli olan çocuklar ve hemşirelik bakımı
13.Hafta *Engeli olan çocukların sağlığının geliştirilmesi
14.Hafta *Engeli olan çocukların sağlığının geliştirilmesi
15.Hafta *Engeli olan çocukların bakımında hemşirelik modellerinin kullanımı

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 1 30,00 30,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 15 2,00 30,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Toplam : 90,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00