Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
YL-HEM143 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI 1 0,00 4,00 0,00 2,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : İç hastalıkları hemşireliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal bilgilerini akut ve/veya kronik hastalığı olan erişkin bireyin/ailenin hemşirelik yönetiminde kullanabilme ve sonuçlarını kalite süreçleri doğrultusunda değerlendirebilme ve sağlık bakım ekibinin bir üyesi olarak bağımsız çalışabilme becerisi kazandırmaktır
Dersin İçeriği : Erişkin bireylerde akut veya kronik olarak görülen sıvı elektrolit ve asit-baz dengesizlikleri, ağrı, şok, ve onkolojik, immün sistem, solunum sistemi, kardiyovasküler sistem hastalıklarına yönelik koruyucu, tedavi ve rehabilitatif sağlık hizmetlerine ve tamamlayıcı-alternatif tedavilerine yönelik hemşirelik uygulamalarının içerir
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Brottmiller. (Ed.) (2002). Medical-Surgical Nursing: An Integrated Approach, Second Edition. United States of America. Gulanick, Kloop, Galanes, Gradishar, Puzas. (2007) Nursing Care Plans, Nursing Diagnosis and Intervention. Mosby Year Book. United States of America. Hagler, (2004) Medical Surgical Nursing. (Ed.) Sharon M Lewis, Margaret M Heitkamper, Shannon R Dırksen, Mosby company, Unites States of America. Karadakovan A, Eti Aslan F. (2010). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Adana: Nobel Kitabevi Swartz MH. (Çev. Eds: Ünal S., Özkaya Şahin G.) Fiziksel Tanı Hikaye Alma ve Muayene. Güneş Kitabevi, Ankara, 4.Baskı, 2006.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Vaka sunumu
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -------
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Yasemin Tokem
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Doç.Dr.Elif Ünsal Avdal Prof.dr.Yasemin Tokem Dr.Öğr.Berna Nilgün Özgürsoy Uran
Dersin Verilişi : sunum

  • 1 1. İç hastalıkları hemşireliği uzmanlık alanında edindiği teorik bilgilerini uygulamaya aktarabilme
  • 2 2. Akut veya kronik hastalığı olan bireyin gereksinimlerine yönelik eğitim ihtiyaçlarını saptayabilme, bilişim teknolojilerini kullanarak eğitim materyalleri hazırlayabilme
  • 3 3. İç hastalıkları hemşireliği uygulamalarında görülebilecek akut/kronik durumları değerlendirebilme, sorumluluk alarak çözüm üretebilme, gerektiğinde kanıta dayalı olarak koruyucu, tedavi edici ve rehabilitatif hemşirelik girişimlerini uygulayabilme, kayıt edebilme ve sonuçlarını değerlendirebilme
  • 4 4. İç hastalıkları hemşireliği uygulama alanında beklenmeyen durumlarda yeni stratejik planlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme
  • 5 5. İç hastalıkları hemşireliği uygulama alanına yönelik yapılmış kanıta dayalı çalışmaları takip edebilme, sonuçlarını sağlık bakım ekibi ile paylaşabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Uygulama alanını tanıma, ekip ile tanışma
*Uygulama alanını tanıma, ekip ile tanışma
2.Hafta *Kompleks sağlık problemi olan erişkin bireyin (sıvı elektrolit dengesizliği, asit baz dengesizliği, ağrılı ve şoktaki) belirlenmesi,tanılanması
*Kompleks sağlık problemi olan erişkin bireyin (sıvı elektrolit dengesizliği, asit baz dengesizliği, ağrılı ve şoktaki) belirlenmesi,tanılanması
3.Hafta *Kompleks sağlık problemi olan erişkin bireyin (sıvı elektrolit dengesizliği, asit baz dengesizliği, ağrılı ve şoktaki) hemşirelik bakımının planlanması, uygulanması ve bakım sonuçlarının değerlendirilmesi
*Kompleks sağlık problemi olan erişkin bireyin (sıvı elektrolit dengesizliği, asit baz dengesizliği, ağrılı ve şoktaki) hemşirelik bakımının planlanması, uygulanması ve bakım sonuçlarının değerlendirilmesi
4.Hafta *Kompleks sağlık problemi olan erişkin bireyin (sıvı elektrolit dengesizliği, asit baz dengesizliği, ağrılı ve şoktaki) hemşirelik bakımının planlanması, uygulanması ve bakım sonuçlarının değerlendirilmesi
*Kompleks sağlık problemi olan erişkin bireyin (sıvı elektrolit dengesizliği, asit baz dengesizliği, ağrılı ve şoktaki) hemşirelik bakımının planlanması, uygulanması ve bakım sonuçlarının değerlendirilmesi
5.Hafta *İmmün sistem ile ilgili sağlık sorunu olan erişkin bireyin, belirlenmesi, tanılanması
*İmmün sistem ile ilgili sağlık sorunu olan erişkin bireyin, belirlenmesi, tanılanması
6.Hafta *İmmün sistem ile ilgili sağlık sorunu olan erişkin bireyin hemşirelik bakımının planlanması, uygulanması ve bakım sonuçlarının değerlendirilmesi
*İmmün sistem ile ilgili sağlık sorunu olan erişkin bireyin hemşirelik bakımının planlanması, uygulanması ve bakım sonuçlarının değerlendirilmesi
7.Hafta *ARA SINAV (1.Bakım planı Teslim)
*ARA SINAV (1.Bakım planı Teslim)
8.Hafta *Kanserli erişkin bireyin, belirlenmesi, tanılanması
*Kanserli erişkin bireyin, belirlenmesi, tanılanması
9.Hafta *Kanserli erişkin bireyin hemşirelik bakımının planlanması, uygulanması ve bakım sonuçlarının değerlendirilmesi
*Kanserli erişkin bireyin hemşirelik bakımının planlanması, uygulanması ve bakım sonuçlarının değerlendirilmesi
10.Hafta *Kanserli erişkin bireyin hemşirelik bakımının planlanması, uygulanması ve bakım sonuçlarının değerlendirilmesi
*Kanserli erişkin bireyin hemşirelik bakımının planlanması, uygulanması ve bakım sonuçlarının değerlendirilmesi
11.Hafta *Solunum sistemi sağlık problemi olan erişkin bireyin belirlenmesi, tanılanması
*Solunum sistemi sağlık problemi olan erişkin bireyin belirlenmesi, tanılanması
12.Hafta *Solunum sistemi sağlık problemi olan erişkin bireyin hemşirelik bakımının planlanması, uygulanması ve bakım sonuçlarının değerlendirilmesi
*Solunum sistemi sağlık problemi olan erişkin bireyin hemşirelik bakımının planlanması, uygulanması ve bakım sonuçlarının değerlendirilmesi
13.Hafta *Solunum sistemi sağlık problemi olan erişkin bireyin hemşirelik bakımının planlanması, uygulanması ve bakım sonuçlarının değerlendirilmesi
*Solunum sistemi sağlık problemi olan erişkin bireyin hemşirelik bakımının planlanması, uygulanması ve bakım sonuçlarının değerlendirilmesi
14.Hafta *Kardiyovasküler sağlık problemi olan erişkin bireyin belirlenmesi, tanılanması
*Kardiyovasküler sağlık problemi olan erişkin bireyin belirlenmesi, tanılanması

  • 1 Midterms : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Uygulama / Pratik 14 8,00 112,00
Uygulama / Pratik Sonrası Biresysel Çalışma 10 2,00 20,00
Ara Sınav Hazırlık 2 10,00 20,00
Alan Çalışması 2 10,00 20,00
Toplam : 172,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00