Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
YL-HEM475 BÜYÜME GELİŞME 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, büyüme–gelişme kavramı, büyüme gelişme ile ilgili kuramlar, gelişimsel dönemlere özgü büyüme gelişme özellikleri ve çocuk hemşiresinin optimum büyüme gelişme sağlanmasındaki rol ve işlevleri tartışılarak, öğrencinin büyüme ve gelişme konusunda yeterlilik kazanmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Bu derste; büyüme – gelişme kavramı, büyüme gelişme ile ilgili kuramlar, yenidoğan, 0-1 yaş dönemi, 1-3 yaş dönemi, 3-6 yaş dönemi, 7-12 yaş dönemi ve 13-18 yaş dönemine özgü büyüme gelişme özellikleri ile bu dönemlerde çocuk ve aile ile iletişim ve yaş dönemlerine özgü sağlığı koruma ve geliştirme yaklaşımları konuları yer almaktadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1.Conk Z, Başbakkal Z, Yılmaz HB, Bolışık B. Pediatri Hemşireliği, 1. Baskı, Akademisyen Tıp Kitabevi, 2013.<br />2.Hockenberry MJ, Wilson D (Ed.) Wong’s essentials of pediatric nursing. St. Louis, Mo. : Elsevier/Mosby , 2013 : 9th ed.<br />3.Potts, NL, Mandleco BL. (2002). Pediatric Nursing Caring for Children and Their Families. Delmar. USA <br />4.Behrman RE, Kliegmen RB. (2003). Nelson Essentials of Pediatrics. Tuzcu. M.(Türkçe Çeviri). Second Edition. Nobel Tıp KitabevleriLtd.Şti.&Yüce Yayınları A.Ş. İstanbul. <br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik anlatım, olgu tartışması, probleme dayalı öğrenme
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Hatice Yıldırım Sarı
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : ...
Dersin Verilişi : Teorik anlatım, olgu tartışması, probleme dayalı öğrenme

  • 1 Büyüme ve gelişme sürecini tanımlayabilme
  • 2 Büyüme ve gelişme ile ilgili kavram ve kuramları açıklayabilme
  • 3 Gelişimsel dönemlerde büyüme ve gelişme sürecinde meydana gelen farklılıkları tanımlayabilme
  • 4 Büyüme ve gelişme sürecini değerlendirme araçları bilgisine sahip olma
  • 5 Büyüme-gelişmeyi değerlendiren araçları kullanabilme
  • 6 Optimum büyüme ve gelişmenin sağlanması ve büyüme gelişme sürecinde meydana gelen normalden sapma durumlarını düzeltmeye yönelik hemşirelik girişimlerini uygulayabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin Tanıtımı
Büyüme - Gelişme
Çocuk ve Aile ile İletişim – Genel yaklaşımlar
2.Hafta *Çocuk Gelişim Kuramlarından Örnekler;
Freud, Piaget, Bandura, Gesell
3.Hafta *(0-28 Gün) Yenidoğan Bebeğin Büyüme ve Gelişmesi – İletişim- Sağlığı Koruma Geliştirme
4.Hafta *(0-28 Gün) Yenidoğan Bebeğin Büyüme ve Gelişmesi – İletişim- Sağlığı Koruma Geliştirme
5.Hafta *0-1 Yaş Bebeğin Büyüme ve Gelişmesi – İletişim- Sağlığı Koruma Geliştirme
6.Hafta *0-1 Yaş Bebeğin Büyüme ve Gelişmesi – İletişim- Sağlığı Koruma Geliştirme
7.Hafta *1-3 Yaş Çocuğun Büyüme ve Gelişmesi – İletişim- Sağlığı Koruma Geliştirme
8.Hafta *1-3 Yaş Çocuğun Büyüme ve Gelişmesi – İletişim- Sağlığı Koruma Geliştirme
9.Hafta *Ara Sınav
10.Hafta *3-6 Yaş Çocuğun Büyüme ve Gelişmesi – İletişim- Sağlığı Koruma Geliştirme
11.Hafta *3-6 Yaş Çocuğun Büyüme ve Gelişmesi – İletişim- Sağlığı Koruma Geliştirme
12.Hafta *6-12 Yaş Çocuğun Büyüme ve Gelişmesi – İletişim- Sağlığı Koruma Geliştirme
13.Hafta *6-12 Yaş Çocuğun Büyüme ve Gelişmesi – İletişim- Sağlığı Koruma Geliştirme
14.Hafta *13-18 Yaş Çocuğun Büyüme ve Gelişmesi – İletişim- Sağlığı Koruma Geliştirme
15.Hafta *13-18 Yaş Çocuğun Büyüme ve Gelişmesi – İletişim- Sağlığı Koruma Geliştirme

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 2 15,00 30,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 15 2,00 30,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Toplam : 90,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00