Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
YL-HEM141 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ-1 4,00 0,00 0,00 4,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı; yüksek lisans öğrencisine erişkin bireylerde görülen akut ve kronik sağlık problemleri konusunda uzmanlık düzeyinde bilgilerini derinleştirerek, birincil, ikincil ve üçüncül düzeyde bakım vermeyi öğrenmek, kazanmış olduğu kuramsal bilgiyi uygulamaya aktarma ve hastaya bilimsel ve holistik yaklaşma yeteneği kazandırmaktır.
Dersin İçeriği : Akut, Kronik ve Kritik Hastalıklarda Bakımla ilgili kavramlar; Sıvı-elektrolit ve asit-baz dengesizlikleri, şok, ağrı, genetik hemşireliği, tamamlayıcı ve alternatif tedaviler, yaşlılık, onkoloji hemşireliği, immun sistemi hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları, kardiyovasküler sistem hastalıkları ve bu konulara ilişkin hemşirelik bakımları.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Karadakovan A., Eti Aslan. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Adana: Nobel Kitabevi, 2010 İç Hastalıkları Hemşireliği Alanı İle ilgili Süreli Yayınlar Dergiler 1. Cancer Nursing 2. European Journal of Oncology Nursing 3. Journal of Cardiovascular Nursing 4. Critical care nursing quarterly Black JM, Hawks JH, Medical Surgical Nursing, 8 edition, Saunders, 2009 Gulanick, Kloop, Galanes, Gradishar, Puzas, Nursing Care Plans, Nursing Diagnosis and Intervention. Mosby Year Book. United States of America.,2007. Birol L. Hemşirelik Süreci Hemşirelik Bakımında Sistematik Yaklaşım. İzmir: Etki Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti., 2007
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : SUNUM/VİDEO/ÖDEV/MAKALE
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : ------
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Elif Ünsal Avdal
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Doç.Dr.Elif Ünsal Avdal Prof.dr.Yasemin Tokem Dr.Öğr.Berna Nilgün Özgürsoy Uran
Dersin Verilişi : sunum

  • 1 1. İç Hastalıkları Hemşireliğinde akut, kronik ve kritik bakıma temel oluşturacak kavramları bilme ve ifade edebilme
  • 2 2. Hemşirelik ve diğer sağlık disiplinleri ile etkin iletişim sağlayabilmek için iç hastalıkları hemşireliği alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme
  • 3 3. Klinik uygulamalar ve araştırmalarda kanıt temelli ve etik değerlere uygun davranabilmeye yönelik olarak akut ve kronik hastalıklarla ilgili uzmanlık düzeyinde teorik bilgiye sahip olabilme
  • 4 4. Akut veya kronik hastalığı olan bireyin bakımında hemşirelik süreci adımlarını kullanarak bireyin /ailenin gereksinimlerine uygun olarak eğitim gereksinimlerini saptama, gerekli girişimleri planlama, uygulama ve değerlendirme becerisine sahip olabilme
  • 5 5. İç hastalıkları hemşireliği alanındaki akut/ kronik durumlarda kritik karar verme, sorumluluk alarak çözüm üretebilme, gerektiğinde kanıta dayalı olarak koruyucu, tedavi edici ve rehabilitatif hemşirelik girişimlerini uygulama ve sonuçlarını değerlendirmede gerekli olan kavramsal bilgileri edinebilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *iç hastalıkları hemşireliğine genel bakış;akut,kronik ve kritik jhastalıkların bakımı
2.Hafta *Sıvı elektrolit dengesi ve hemşirelik bakımı
3.Hafta *asid baz dengesi ve hemşirelik bakımı
4.Hafta *şok ve hemşirelik bakımı
5.Hafta *ağrı ve hemşirelik yönetimi
6.Hafta *genetik hemşireliği
7.Hafta *tamamlayıcı ve alternatif tıp
8.Hafta *ara sınav
9.Hafta *yaşlı yaşlılıkta hemşirelik bakımı
10.Hafta *onkoloji hemşireliği
11.Hafta *immün sistem hastalıkları ve hemşirelik bakımı
12.Hafta *solunum sistemi hastalıkları ve hemşirelik bakımı
13.Hafta *solunum sistemi hastalıkları ve hemşirelik bakımı-devam
14.Hafta *kardiyovasküler sistem ve hemşirelik bakımı

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Uygulama / Pratik Sonrası Biresysel Çalışma 10 3,00 30,00
Ara Sınav Hazırlık 1 12,00 12,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Ev Ödevi 2 10,00 20,00
Seminer 4 10,00 40,00
Toplam : 166,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00