Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
YL-HEM135 SAĞLIK BİLİMLERİNDE İLETİŞİM 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : İletişim sürecini etkili bir şekilde kullanabilme ve hastane ortamında iletişim ve etkileşim becerilerini kullanabilme becerilerini kullanabilme
Dersin İçeriği : 1. İletişim, iletişimin önemi ve temel işlevi, iletişim yaklaşımları, ve iletişim süreci 2. Sağlık iletişimi, kişilerarası iletişim, küçük grup iletişimi, kitle iletişimi 3. İletişimin davranış üzerindeki etkileri ile ilgili kuramlar 4. Stratejik iletişim programı geliştirme 5. Hemşirelikte mesleki iletişim 6. İletişim becerilerini geliştirme 7. Sağlık bakım ekibi üyeleri arasındaki iletişim ve sağlık bakım sistemindeki belgeleme ve kayıtlar 8. Hemşirelikte iletişimi engelleyen etmenler 9. Hemşirelikte iletişimi kolaylaştıran etmenler 10. Terapötik hemşire-hasta ilişkisi 11. Hemşirelikte iletişim becerilerinin öğretimi 12. Vaka tartışması 13. Vaka tartışması 14. Vaka tartışması
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Audrey J. Berman and Shirlee Snyder (2011). Kozier & Erb's Fundamentals of Nursing (9th Edition). 2. Carol R. Taylor, Carol Lillis, Priscilla, RN LeMone and Pamela Lynn (2010). Fundamentals of Nursing: The Art and Science of Nursing Care.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Esra Akın
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Öğr.Gör. Derya Uzelli Yılmaz<br />Arş.Gör.Ayşe Akbıyık<br />Arş.Gör. Hacı Dilemek
Dersin Verilişi : Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap

  • 1 İletişim sürecini etkili bir şekilde kullanabilme
  • 2 Hastane ortamında iletişim ve etkileşim becerilerini kullanabilme
  • 3 İletişim teorilerini bilme
  • 4 İletişim becerileri ve etkili iletişim programları geliştirebilme
  • 5 Sağlık bakım ekibi, hasta ve hemşireler arasında etkili iletişimi sağlayabilme, iletişimi etkileyen faktörleri tanımlayabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *İletişim, iletişim ve işlevin önemi, iletişim yaklaşımları ve iletişim süreci
*-
*-
*-
*Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap
2.Hafta *Sağlık iletişimi, kişilerarası iletişim, küçük gruplarda ve toplulumlarda iletişim

*-
*-
*-
*Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap
3.Hafta *Terapötik hemşire-hasta ilişkisi
*-
*-
*-
*Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap
4.Hafta *Stratejik iletişim programının geliştirilmesi

*-
*-
*-
*Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap
5.Hafta *İletişim becerileri geliştirme

*-
*-
*-
*Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap
6.Hafta *Hemşirelikte iletişimini engelleyen faktörler

*-
*-
*-
*Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap
7.Hafta *Sağlık ekibi üyeleri ile sağlık sistemi ve kayıtları arasındaki iletişim

*-
*-
*-
*Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap
8.Hafta *Hemşirelikte iletişimini engelleyen faktörler

*-
*-
*-
*Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap
9.Hafta *Hemşirelikte iletişim kolaylığı sağlayan faktörler

*-
*-
*-
*Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap
10.Hafta *Terapötik hemşire-hasta ilişkisi

*-
*-
*-
*Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap
11.Hafta *Hemşirelik eğitiminde iletişim becerileri

*-
*-
*-
*Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap
12.Hafta *Vaka tartışması
*-
*-
*-
*Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap
13.Hafta *Vaka tartışması
*-
*-
*-
*Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap
14.Hafta *Vaka tartışması
*-
*-
*-
*Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap

  • 1 Vize : 20,000
  • 2 Final : 60,000
  • 3 Ödev : 10,000
  • 4 Quiz Hazırlık : 10,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Seminer 2 2,00 4,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Toplam : 78,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00